Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Бюджетна система України

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

БЮДЖЕТНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА РУСЬ І ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО (IX—XIII ст.)

Проблеми періодизації бюджетної історії України

При вивченні складного історичного шляху, який пройшла бюджетна система України, скористаємося загальнонауковим методом дослідження — аналізом, котрий передбачає вивчення предмета за допомогою уявного розчленування його на складові елементи, де кожний елемент, у даному разі історичний період, досліджується окремо у межах єдиного цілого.

Зауважимо, що стосовно періодизації економічної історії Україна сьогодні не має єдиної точки зору. Один із найавторитетніших дослідників української історії І.-С. Коропецький зазначає, що два простори України — один під Польсько-Литовським королівством і другий під Росією — потрібно досліджувати відокремлено в період між другою половиною XVII і кінцем XVIII ст. Такий відокремлений аналіз треба також застосовувати до XIX і початку XX ст., коли більшість земель України була під царатом, а Західна Україна — під Австро-Угорщиною. В обох зазначених частинах України економічна орієнтація і соціальні інституції були зовсім різні, а тому їх спільний аналіз був би недоречним. Крім того, свої особливості мали такі окраїни, як Карпатська Україна і Буковина.

Розглянемо найбільш відомі періодизації української історії. К. Г. Воблий пропонує поділити історію України до 1914 р. на чотири періоди:

 • 1. до середини XV ст.;
 • 2. від кінця XVI ст. до кінця XVIII ст.;
 • 3. від кінця XVIII ст. до 1861 p.;
 • 4. 1861 p. — до початку Першої світової війни.

Для визначення окремих стадій К. Г. Воблий вживає такі економічні критерії, як структура і напрями зовнішньої торгівлі та соціальні відносини, хоча чітко про це не говорить.

Інша схема була запропонована для збірки про українську економічну історію (Т. І. Дерев'янкін, 1983 р.). За словами І.-С. Коропецького, це фундаментальне видання, написане групою вчених, трактує українську економічну історію перед 1917 р. вичерпно і на належному для свого часу рівні. У цій збірці передреволюційна економічна історія України поділена на вісім розділів, у кожному з яких розглядається одна стадія економічного розвитку:

 • 1. Господарська історія Українських земель за доби первіснообщинного ладу і зародження класового суспільства.
 • 2. Економічний розвиток ранньофеодальної давньоруської держави — Київської Русі (IX—XII ст.).
 • 3. Господарське становище українських земель у період феодальної роздробленості Русі (XII—XV ст.).
 • 4. Розвиток економіки України у період пізнього феодалізму (XVI—XVII ст.).
 • 5. Економічний розвиток України в умовах розкладу феодально-кріпосницької системи господарства і розвитку капіталістичних відносин (XVIII ст.).
 • 6. Економіка України в період розкладу і кризи феодально-кріпосницької системи і дальшого зростання капіталістичних відносин (перша половина XIX ст.).
 • 7. Економічний розвиток України в епоху промислового капіталізму (60—90-ті роки XIX ст.).
 • 8. Економіка України в період імперіалізму (початок XX ст.).

І.-С. Коропецький також пропонує свою схему періодизації

української історії, наголошуючи на тому, що лише кілька визначних подій в історії України мали вплив на всю її територію. Це — монголо-татарська навала середини XIII ст. та переяславський договір 1654 р. Періоди, які виділяє І.-С. Коропецький, такі:

 • 1. Середина IX ст. — середина XIII ст. — Київська Русь.
 • 2. Середина XIII ст. — кінець XVIII ст. — Галицько-Волинське князівство та, пізніше, вся Україна під Польщею, Великим князівством Литовським та Польсько-Литовським королівством (за винятком Лівобережжя, що входило до Східної України від другої половини XVII ст.).
 • 3. Середина XVII ст. — Перша світова війна — Гетьманська держава і Східна Україна. А від кінця XVIII ст. — вся Україна, за винятком Галичини, Карпатської України і Буковини (під Австро-Угорщиною).

Не виключено, що з огляду на мету дослідження інші автори можуть обрати інші події віхами періодизації та побудувати альтернативні варіанти. Зважаючи, що на формування бюджетних відносин мали вплив не лише політичні події, а й економічні, пропонується така періодизація:

 • 1. Київська Русь і Галицько-Волинське князівство (IX— XIII ст.)
 • 2. Польсько-литовська доба (XIV—XVI ст.)
 • 3. Козацька доба (XVI—XVIHct.)
 • 4. Україна в складі Російської, Австрійської та АвстроУгорської імперій (XVIII — початок XX ст.)
 • 5. Україна в 1917—1922 pp. XX ст.
 • 6. Україна в складі Радянського Союзу (30 грудня 1922 р. — 15 липня 1990 р.)
 • 7. Незалежна Україна від дня прийняття Декларації про Державний суверенітет України (з 16 липня 1990 p.).

Пропонована схема не є універсальною, охоплює певні умовні історичні періоди, але вона дає можливість розглянути окремі бюджетні відносини, які мали свою специфіку, в межах цих історичних проміжків часу.

 
<<   ЗМІСТ   >>