Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Експертиза товарів

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Підстави для проведення судових товарознавчих експертиз

Судова товарознавча експертиза призначається відповідно до карно-процесуального кодексу України (КПК України) під час розслідування справ. Вона призначається тільки після заведення карної справи.

Експертиза призначається на підставі постанови суду, слідчих органів, або прокуратори. Постанова складається з вступної частини, описової частини і заключної частини.

У вступній частині вказується: час (день, місяць, рік), місце складання постанови, хто її склав (з указанням посади, чину або звання), за якою карною справою.

В описовій частині вказується: сутність справи, конкретні обставини, що обумовили сутність експертизи; пункти закону, на підставі яких призначається експертиза.

У заключній частині вказується: формулюються питання до експерта; встановлюється термін проведення експертизи; надається перелік матеріалів, що направляються на експертизу.

Мета експертизи повинна бути сформульована чітко і ясно, витікати з матеріалів справи і не виходити за межі спеціальних знань експерта.

Права і обов'язки експертів, що проводять експертизу за заявами судових і слідчих органів

КПК України регламентуються такі обов'язки і права експерта:

 • - прийняття до виконання дорученої йому експертизи;
 • - проведення повного дослідження і надання обґрунтування та об'єктивного письмового висновку;
 • - надання роз'яснення щодо висновку на вимогу органу дізнання, слідчого, прокурора, судді, суду;
 • - своєчасна явка за викликом слідчого, прокурора, суду;
 • - оголошення самовідводу за наявності передбачених законодавством підстав;
 • - складання обґрунтованого висновку у відповідності до своїх спеціальних знань і вимог.

Незалежно від судочинства експерт має право:

 • - ознайомлюватися з матеріалами справи, що стосуються предмета судової експертизи і подавати клопотання про надання додаткових матеріалів;
 • - вказувати в акті судової експертизи на виявлені факти в ході її проведення, які мають значення для справи та з приводу яких йому були поставлені питання;
 • - з дозволу особи або органу, які призначили судову експертизу, бути присутнім під час проведення слідчих чи судових дій і заявляти клопотання, що стосуються предмета судової експертизи;
 • - подавати скарги на дії особи, у проводженні якої перебуває справа, якщо ці дії порушують права судового експерта;
 • - одержувати нагороду за проведення судової експертизи, якщо її виконання не є службовим завданням;
 • - користуватись обладнанням різних підприємств, науково-дослідних і експертних установ, необхідних для проведення експертизи;
 • - у випадку незгоди з іншими членами експертної комісії складати окремий висновок експертизи.

Експерт складає висновок від свого імені і несе особисту відповідальність за його правдивість.

За надання завідомо неправильного висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків, а також за розголошення без дозволу прокурора, слідчого або особи, яка проводить дізнання, даних попереднього слідства експерт несе кримінальну відповідальність за статтями КПК України.

Експерт не має права проводити експертизу у наступних випадках:

 • - коли він є родичем когось із учасників процесу (судді, прокурора, слідчого, обвинуваченого тощо);
 • - коли він є потерпілим, цивільним позивачем або відповідачем по справі;
 • - якщо він брав участь в даній справі в якогось потерпілого, свідка, суспільного захисника або обвинувача, захисника інтересів потерпілого або обвинуваченого;
 • - якщо він особисто або його родичі зацікавлені у справі;
 • - якщо він знаходиться або знаходився в службовій або іншій залежності від обвинуваченого, потерпілого, позивача або відповідача;
 • - якщо він проводив по даній справі ревізію, матеріали якої були підставою для збудження справи;
 • - якщо він брав участь у справі в якості спеціаліста;
 • - у тому випадку, коли виявлена його некомпетентність;
 • - при наявності обставин, що викликали сумнів у його неупередженості.
 
<<   ЗМІСТ   >>