Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Маркетинг туристичного бізнесу

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Основні методи ціноутворення

При формуванні ціни туристична фірма використовує один або декілька підходів до ціноутворення, акцентуючи увагу на тій або іншій групі факторів. Ми розглянемо наступні підходи: підхід, орієнтований на ціноутворення на основі собівартості (методи "середні витрати плюс прибуток", аналіз беззбитковості і забезпечення цільового прибутку); підхід, орієнтований на відношенні покупця до туристичного продукту (метод ціноутворення на основі сприйманої цінності турпродукту); і підхід, орієнтований на конкуренцію (методи встановлення ціни на основі рівня поточних цін і на основі закритих торгів).

Ціноутворення на основі собівартості

Метод "собівартість плюс надбавка"

Найпростіший метод ціноутворення - собівартість плюс надбавка, що припускає збільшення до собівартості турпродукту стандартної надбавки, яка складає прибуток. Вартість послуг юристів, бухгалтерів та інших професійних службовців визначається шляхом додавання до витрат стандартної націнки. Деякі турагенти пропонують клієнтам сплатити суму витрат і вказану надбавку.

В більшості випадків немає сенсу використовувати стандартні надбавки для встановлення ціни. Жоден з методів ціноутворення, що ігнорує попит і ціни конкурентів, не призводить до встановлення оптимальної ціни. Припустимо, що екскурсійне бюро призначило ціну в 20 гривень за екскурсію, але продало всього 300 ваучерів замість передбачуваних 500. У такому разі собівартість одиниці турпродукту підвищиться, оскільки постійні витрати розподілялися б на менше число турпродукту, і реалізована сума процентної надбавки на продаж зменшиться. Ціноутворення по методу надбавки працює тільки в тих випадках, якщо встановлена ціна призводить до запланованого рівня продажів.

Проте цей метод ціноутворення залишається популярним з багатьох причин. По-перше, турагенти чіткіше представляють величину витрат, ніж попиту. Пов'язуючи ціну з витратами, турагенти спрощують ціноутворення, оскільки їм не доводиться постійно відстежувати зміну попиту. По-друге, коли всі туристичні фірми використовують цей метод ціноутворення, ціни починають бути схожими одна на одну і цінова конкуренція зводиться до мінімуму. По-третє, багато хто вважає, що ціноутворення по методу собівартість плюс надбавка є справедливим по відношенню як до покупців, так і турагентів. Турагенти одержують справедливу віддачу від капіталовкладень, але не наживаються на покупцях, коли попит починає зростати.

Ціноутворення на основі беззбитковості (забезпечення цільового прибутку)

Ще одним методом ціноутворення, орієнтованим на собівартість, є ціноутворення на основі принципу беззбитковості, або Його різновид - встановлення ціни так, щоб покрити витрати на створення, надання і просування турпродукту; або встановлення ціни на рівні планованого прибутку. Туристична фірма прагне визначити ціну, при якій створення і надання турпродукту буде беззбитковим, або яка принесе цільовий прибуток. Цільове ціноутворення використовує курортний комплекс Крим, встановлюючи ціни на відпочинок так, щоб одержати цільовий прибуток у розмірі 15 - 20%. Цей метод формування цін також застосовується підприємствами комунальних послуг, які повинні обмежувати свої доходи розмірами справедливої віддачі від капіталовкладень.

У цій системі ціноутворення використовується точка беззбитковості, яка відображає загальні витрати і загальний прибуток, передбачувані при різних обсягах продажу турпродукту. Враховується сума змінних і постійних витрат при формуванні валових витрат, які ростуть разом з об'ємом створення і надання турпродукту. Крива валового доходу від реалізації турпродукту бере початок в нульовій точці і росте з кожною проданою одиницею продукції.

Якщо туристична фірма прагне одержати цільовий прибуток, вона повинна продавати більше ніж 300 ваучерів на екскурсії за ціною 2000 гривень кожен. Припустимо, що туристична фірма, що пропонує екскурсійне обслуговування, інвестувала в свій бізнес суму 100 тис. гривень і хоче встановити таку ціну, щоб одержати 20% прибутку, або 20 тисяч гривень. В цьому випадку вона повинна продавати щонайменше 500 ваучерів за ціною 2000 гривень. Якщо туристична фірма призначить вищу ціну, їй не потрібно буде продати так багато ваучерів для того, щоб одержати цільовий прибуток. Проте попит може бути недостатнім для успішної реалізації цієї кількості квитків за вищою ціною. Багато що залежить від цінової еластичності попиту і цін конкурентів.

Фірма повинна оцінити поріг беззбитковості, рівень можливого попиту і прибутку при різних цінах. Із зростанням ціни поріг беззбитковості знижується, але це призводить і до зниження попиту на квитки. Тому створювач турпродукту повинен продати досить великий об'єм для забезпечення беззбитковості. Не дивлячись на те, що низька ціна привертає більше покупців, доходи не досягають точки беззбитковості, а створювач турпродукту втрачає гроші. При високій ціні попит знижується і прибуток має негативне значення. Для того, щоб одержати цільовий прибуток, туристична фірма повинна шукати шляхи зниження постійних і змінних витрат, знижуючи таким чином поріг беззбитковості.

 
<<   ЗМІСТ   >>