Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Фінансовий облік у банках

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік операцій із нарахування і сплати процентів за користування кредитами та комісійних за надання послуг кредитного характеру

Банк здійснює бухгалтерський облік нарахованих, отриманих, наперед отриманих доходів за кредитними операціями згідно з порядком, визначеним Правилами бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України (Постанова № 255 Правління Національного банку України від 18.06.2003 р., зі змінами) у порядку, визначеному обліковою політикою банку.

Процентні доходи за кредитами обліковуються на рахунках 6-го класу "Доходи":

  • 60 Процентні доходи
  • 601 Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках
  • 602 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання
  • 603 Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади
  • 604 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам

Розрахунок нарахованих доходів проводиться аналогічно порядку нарахування витрат, що розглянуті в темі "Облік депозитів та інших зобов'язань банку".

У бухгалтерському обліку отримані комісії, що є невід'ємною частиною доходу за кредитним інструментом, до часу видачі кредиту (траншу за кредитною лінією) банк відображає за рахунком 3600 "Доходи майбутніх періодів". Після прийняття позитивного рішення щодо надання кредиту суму наперед отриманих комісій банк відносить на рахунок неамортизованого дисконту за кредитами та амортизує їх на процентні доходи протягом дії кредитного договору. Якщо строк наданого зобов'язання з кредитування закінчується без надання кредиту, то банк відносить суму отриманих комісій на рахунки комісійних доходів відповідно до умов договору.

Процентні доходи за кредитними операціями (доходи, які обчислюються залежно від вартості активу і строку його існування та відображують вартість активу на поточний момент) нараховуються не рідше ніж раз на місяць та обліковуються на рахунках нарахованих доходів відповідних груп рахунків першого та другого класів Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України такими проведеннями:

► У національній валюті

Дт Рахунки для обліку нарахованих процентів за кредитами клієнтам

Кт Рахунки для обліку процентних доходів за кредитами клієнтам - сума нарахованих доходів

► В іноземній валюті

Дт Рахунки для обліку нарахованих процентів за кредитами клієнтам

Кт 3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів - сума нарахованих доходів

► Одночасно

Дт 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт Рахунки для обліку нарахованих процентів за кредитами клієнтам - гривневий еквівалент нарахованих доходів за офіційним курсом на дату нарахування.

Комісійні доходи за операціями кредитування (за послуги, які банк надає протягом строку існування активу) за методом нарахування відображуються в обліку в періоді, до якого вони належать, таким проведенням:

Дт 3578 Інші нараховані доходи

Кт Рахунки для обліку комісійних доходів за кредитними операціями (6111).

У разі неотримання банком нарахованих доходів у терміни їх сплати, обумовлені кредитними договорами, наступного операційного дня нараховані процентні доходи переносять на відповідні рахунки прострочених доходів:

Дт Рахунки для обліку прострочених процентів за кредитами клієнтам (3579 "Прострочені інші нараховані доходи")

Кт Рахунки для обліку нарахованих процентів за кредитами клієнтам (3578 "Інші нараховані доходи").

Доходи, отримані банком як штрафи чи пеня за порушення позичальником порядку виконання зобов'язань за кредитним договором, відображається в обліку таким проведенням:

Дт Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунки клієнтів

Кт 6397 Штрафи, пені, що отримані банком.

 
<<   ЗМІСТ   >>