Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Поведінка споживачів

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Питання для самостійної роботи студентів

Навчальна програма з дисципліни "Поведінка споживачів" передбачає самостійне вивчення студентами таких теоретичних питань:

 • 1. Розвиток науки про поведінку.
 • 2. "Зворотня сторона" поведінки споживачів: маніакальне та нав'язливе споживання.
 • 3. Маркетинг відносин: формування зв'язків зі споживачами.
 • 4. Захист прав споживачів в Україні.
 • 5. Конформізм як відповідна реакція на вплив соціуму.
 • 6. Вплив етнічних, расових та релігійних субкультур на поведінку споживачів.
 • 7. Поняття "семіотика" та її зв'язок з мотивацією.
 • 8. Формування та розповсюдження споживчої культури (формування культури, розповсюдження нових товарів, формування нових тенденцій в моді).
 • 9. Застосування системи цінностей для пояснення поведінки споживачів.
 • 10. Формування поведінки споживачів з точки зору теорії особистості Фрейда.
 • 11. Формування поведінки споживачів з точки зору неофрейдизму (колективне несвідоме, архетипи та використання їх у справлянні впливу на поведінку споживачів).
 • 12. Формування поведінки споживачів з точки зору теорії особистості "Теорія Я".
 • 13. Формування поведінки споживачів з точки зору теорії характерних рис (факторний аналіз Кеттелла).
 • 14. Вплив феномену післякупівельного дисонансу на поведінку споживачів, засоби його уникнення або зниження.
 • 15. Евристичні стереотипи прийняття рішень: зовнішні характеристики, визначення якості за ціною, дані про виробника, відомість торгової марки.
 • 16. Значення інформації в процесі ухвалення рішення про купівлю.
 • 17. Роль розвитку інформаційних технологій в процесі прийняття рішення про купівлю.
 • 18. Здійснення закупівель для потреб підприємства через тендери. Особливості тендерного законодавства в Україні.
 • 19. Сучасні тенденції поведінки споживачів.

Контрольні питання

 • 1. Які існують підходи щодо дослідження поведінки споживачів в умовах економічного обміну? Які з них, на Ваш погляд, є найбільш прийнятними в умовах вітчизняної економіки?
 • 2. Порівняйте підходи до моделювання споживчої поведінки. З якою метою, на Ваш погляд, краще застосовувати кожний з них? Чому інтегрована модель має таку назву?
 • 3. Які існують чинники зовнішнього впливу на поведінку споживачів? Наведіть приклади товарів, на які здійснює переважний вплив кожен з цих чинників.
 • 4. Які існують чинники внутрішнього впливу на поведінку споживачів? Наведіть приклади товарів, на які здійснює переважний вплив кожний з цих чинників.
 • 5. Які існують підходи до аналізу споживчої мотивації. Чому, на Ваш погляд, існує таке різноманіття класифікації потреб і теорій, що вивчають психологічні фактори прийняття споживчих рішень?
 • 6. За якими етапами відбувається процес прийняття рішення про купівлю? Прокоментуйте основний зміст кожного з етапів.
 • 7. Які існують правила прийняття рішень споживачем? У чому їх сутність? Від чого залежить те, яке правило обирається споживачем при прийнятті рішення: від самого споживача чи від типу товару?
 • 8. Якими є основні відмінності ринку індивідуальних і організаційних споживачів? Яким чином їх слід враховувати при просуванні товарів на ринок?
 • 9. Дайте опис моделі поведінки організаційного споживача. Проаналізуйте фактори, що впливають на споживчий вибір організації.
 • 10. Чим викликана необхідність аналізу поведінкової реакції покупця? Якими є її прояви? Які теорії досліджують процес засвоєння інформації про товарні марки? їх сутність.
 • 11. Які існують маркетингові інструменти впливу на поведінку споживачів? Яким чином діє на споживчу поведінку кожний з них?
 • 12. Для вимірювання яких величин призначені методи кількісного дослідження поведінки споживачів? Оцініть ступінь суб'єктивності кожної з існуючих методик.
 • 13. В яких випадках застосовують якісні дослідження поведінки споживачів? Які існують методи їх проведення? їх сутність.

Екзаменаційні питання

 • 1. Поняття обміну, економічного обміну. Умови здійснення добровільного обміну, ефективна ринкова взаємодія.
 • 2. Наука про поведінку споживачів, розмірності аналізу споживання, етапи підходів до аналізу поведінки споживачів. Позитивна та негативна поведінка споживача, стриманість, терпіння.
 • 3. Модернізм, позитивістський підхід до вивчення поведінки споживачів, редукціоністський погляд на відносини.
 • 4. Постмодерністський світогляд, інтерпретативізм як напрям наукових досліджень поведінки споживачів.
 • 5. Сутність мікроекономічного підходу до моделювання поведінки споживачів.
 • 6. Сутність психологічного підходу до моделювання поведінки споживачів.
 • 7. Сутність соціологічного підходу до моделювання поведінки споживачів.
 • 8. Сутність інтегрованого підходу до моделювання поведінки споживачів.
 • 9. Вплив особистісних факторів на поведінку споживачів.
 • 10. Вплив психологічних факторів на поведінку споживачів.
 • 11. Вплив ресурсів та знань на поведінку споживачів.
 • 12. Вплив культурних факторів, належності до соціального класу та соціальних факторів на поведінку споживачів.
 • 13. Вплив родини та ситуативних чинників на поведінку споживачів.
 • 14. Модель прийняття рішень про купівлю.
 • 15. Етапи процесу прийняття рішення про купівлю, усвідомлення потреби.
 • 16. Етапи процесу прийняття рішення про купівлю, пошук інформації.
 • 17. Етапи процесу прийняття рішення про купівлю, оцінка альтернатив.
 • 18. Етапи процесу прийняття рішення про купівлю.
 • 19. Етапи процесу прийняття рішення про купівлю, реакція на покупку.
 • 20. Основні характеристики ринку організаційних споживачів.
 • 21. Модель поведінки організаційного покупця.
 • 22. Учасники процесу придбання товарів організацією та фактори впливу на них.
 • 23. Здійснення закупівель для потреб підприємства.
 • 24. Залучення до процесу прийняття рішення про купівлю як фактор формування поведінкової реакції споживачів.
 • 25. Сприйняття інформації як фактор формування поведінкової реакції споживачів.
 • 26. Засвоєння інформації як фактор формування поведінкової реакції споживачів.
 • 27. Ставлення до товару як фактор формування поведінкової реакції споживачів.
 • 28. Вплив маркетингової комунікації на поведінку споживачів.
 • 29. Вплив товарної політики на поведінку споживачів.
 • 30. Вплив збутової політики на поведінку споживачів.
 • 31. Вплив цінової політики на поведінку споживачів.
 • 32. Вимірювання пізнавальної реакції споживачів.
 • 33. Вимірювання емоційної реакції споживачів.
 • 34. Вимірювання поведінкової реакції споживачів.
 • 35. Загальна характеристика та методи проведення якісних досліджень поведінки споживачів.
 • 36. Методики, що застосовують при проведенні якісних досліджень поведінки споживачів.
 
<<   ЗМІСТ   >>