Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології в агрономії

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інформаційна діяльність людини

Види професійної інформаційної діяльності людини в аграрному секторі

Види професійної інформаційної діяльності людини в аграрному секторі.

Інформаційна діяльність агронома. Діяльність людини, пов'язану із процесами одержання, перетворення, накопичення і передачі інформації, називають інформаційною діяльністю.

Інформаційна діяльність - це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави [ЗО].

Закон України про інформацію закріплює право громадян України на інформацію, закладає правові основи інформаційної діяльності. Стаття 12 цього Закону дає визначення інформаційної діяльності, у ст. 13 описано основні види та напрями інформаційної діяльності6.

Стосовно сільського господарства, зокрема ефективного сільськогосподарського виробництва, інформаційна діяльність агронома передбачає володіння великим обсягом різноманітної оперативної та об'єктивної інформації про структуру посівних площ (графічні схеми дільниць, типи ландшафтів), стан сільськогосподарських угідь, рослинності та грунтів (технологічні карти, бонітування, баланс поживних речовин), очікувану врожайність (дані прогнозування очікуваної врожайності). Отже, інформаційну діяльність агронома розуміємо як діяльність, що забезпечує збір, обробку, зберігання, пошук і розповсюдження с.-г. інформації, а також формування та доступ до інформаційного ресурсу. Будь-яка інформаційна діяльність поділяється на два процеси: перший - це вироблення на основі інформаційних ресурсів знань, ефективність цього процесу залежить від трудових і матеріально-енергетичних затрат фахівця з урахуванням його ентропії; другий - взаємодія отриманих нових знань чи інформаційних ресурсів зі споживачем, тобто, перетворення інформаційних ресурсів в інформаційний продукт.

Інформаційний продукт - це документована інформація, підготовлена відповідно до потреб користувачів і призначена або застосовувана для задоволення потреб користувачів.

Інформаційним продуктом агронома може виступати технологічна карта вирощування культур, агрохімічний аналіз Грунту та його стан, план внесення поживних речовин, добрив, тощо.

Проаналізувавши виробничу діяльність агронома, виокремимо ті види професійних завдань, що пов'язані з використанням як базових, так і спеціалізованих ІТ.

До професійних завдань, відносимо:

 • - вивчення та підбір видів програмного забезпечення з метою спрощення та автоматизації дій агронома;
 • - розробка комплексу ефективних агротехнічних заходів догляду за посівами з метою мінімізації матеріальних затрат (на основі новітньої наукової інформації та світових інформаційних ресурсів);
 • - прогнозування врожаїв сільськогосподарських культур;
 • - збір географічної інформації для створення просторової бази даних та тематичних карт (зокрема створення тематичних цифрових карт).

До управлінських завдань, відносимо:

 • - визначення методів та способів оформлення документів у текстовій та табличній формах;
 • - формування звітних матеріалів;
 • - проведення комплексного оцінювання ресурсів господарства (на основі використання сучасних технологій);
 • - створення інформаційної бази даних для обгрунтованого прийняття рішень;
 • - організація інформаційно-пошукового та інформаційно-аналітичного процесу як компонента наукової та виробничої діяльності;
 • - управління рекламно-інформаційними процесами;
 • - створення і реалізація оптимальних моделей ділової комунікації. До дослідницьких завдань:
 • - використання мобільних пристроїв, технічних можливостей персонального комп'ютера для проведення дослідницьких функцій;
 • - вивчення методів та способів проведення комп'ютерної обробки експериментальних даних;
 • - вивчення методики моделювання агрономічних процесів за допомогою персонального комп'ютера;
 • - розробка математичних моделей з використанням персонального комп'ютера та їх наукове обгрунтування;
 • - організація наукових досліджень та практичної діяльності в галузі програмування врожаїв;
 • - дослідження і впровадження новітніх інформаційних технологій.
 
<<   ЗМІСТ   >>