Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Цивільна оборона та цивільний захист

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Основи оцінки хімічної обстановки

Хімічна обстановка — це сукупність наслідків хімічного зараження території отруйними речовинами чи сильнодіючими ядучими речовинами, які впливають на діяльність об'єктів народного господарства, формування ЦО і населення.

Хімічна обстановка може утворитися при застосуванні хімічної зброї, або в результаті аварійного розливу, чи викидання СДОР і утворення зон хімічного зараження й осередків хімічного ураження.

Графік для оцінки ступеня вертикальної стійкості повітря за даними прогнозу

Рис. 29. Графік для оцінки ступеня вертикальної стійкості повітря за даними прогнозу


Графік для визначення вертикальної стійкості повітря за даними метеообстежень

Рис. 30. Графік для визначення вертикальної стійкості повітря за даними метеообстежень

Оцінка хімічної обстановки при зараженні отруйними речовинами

Оцінюючи хімічну обстановку, що виникла в результаті потрапляння в навколишнє середовище небезпечних хімічних речовин, необхідно визначити: розміри зон хімічного ураження, площі зони зараження і тип хімічної речовини. На основі цих даних оцінюють глибину поширення зараженого повітря, стійкість хімічних речовин на місцевості, час перебування людей у засобах захисту шкіри, можливі ураження людей, сільськогосподарських тварин і рослин, зараження споруд, будинків, урожаю, кормів, продуктів, води.

Розглянемо методику розв'язання задач оцінки хімічної обстановки при зараженні отруйними речовинами. Глибина поширення зараженого повітря визначається відстанню від повітряної межі району застосування хімічної зброї до межі поширення зараженого повітря з уражаючими концентраціями. Вона залежить від рельєфу місцевості, метеорологічних умов, щільності забудови населених пунктів, наявності лісових насаджень. Так, кожний кілометр глибини лісу в напрямку вітру зменшує на 2,5 км відстань, яку проходить хмара на рівній місцевості.

З метою визначення масштабів, характеру, ступеня впливу небезпечних хімічних речовин на людей, тварин, рослин, воду, корми, урожай і розробки доцільних дій рятувальних формувань і населення при ліквідації хімічного зараження й ведення робіт на об'єкті проводять оцінку хімічної обстановки методом прогнозування або за даними розвідки.

Вихідними даними для оцінки хімічної обстановки є:

  • — район і час зараження ОР;
  • — тип і кількість ОР;
  • — ступінь захищеності людей, тварин, продуктів харчування, кормів;
  • — умови зберігання і характер потрапляння в навколишнє середовище небезпечних хімічних речовин;
  • — топографічні умови місцевості, характер забудови, наявність лісових насаджень на шляху поширення зараженого повітря;
  • — метеоумови: швидкість та напрямок вітру в приземному шарі, температура повітря і ґрунту, ступінь вертикальної стійкості повітря.

Є три ступені вертикальної стійкості повітря: інверсія, ізотермія і конвекція.

Інверсія виникає при ясній погоді, малій (до 4 м/с) швидкості вітру, у вечірній час, приблизно за 1 год до заходу сонця. При інверсії нижні шари повітря холодніші за верхні, що перешкоджає розсіюванню його по висоті й утворює найбільш сприятливі умови для збереження високих концентрацій забрудненого повітря.

Конвекція виникає при ясній погоді, малих (до 4 м/с) швидкостях вітру, приблизно через 2 год після сходу сонця і руйнується приблизно за 2—2,5 год до заходу сонця. При конвекції нижні шари нагріваються сильніше, ніж верхні, і це сприяє швидкому розсіюванню забрудненої хімічною речовиною хмари і зменшенню її уражаючої дії.

Ізотермія спостерігається в хмарну погоду і характеризується стабільною рівновагою повітря в межах 20—ЗО м від земної поверхні. Ізотермія, так само, як і інверсія, сприяє тривалому застою парів ОР.

Задача 18. Вихідні дані. Район зараження зарином знаходиться за 15 км від села К, швидкість вітру 2 м/с, від міста до села — ліс.

Визначити. Максимальну глибину забрудненого повітря від району зараження, а також час підходу до села К.

Розв'язок. 1. У табл. 63 знаходимо максимальну глибину поширення ОР на відкритій місцевості (50 км). Тепер знаходимо глибину Г з урахуванням примітки до табл. 63 Г = 50 : 3· 5 = 15 км.

Таблиця 63. Глибина небезпечного поширення зараженого повітря (при ізотермії), км

Тип ОР

Стійкий вітер швидкістю

Тип ОР

Стійкий вітер швидкістю

до 2 м/с

2—4 м/с

до 2 м/с

2—4 м/с

Ві-Ікс Зарин

5—8 50

8—12 40

Іприт

25

15

Примітки. 1. При конвекції глибина поширення хмари зараженого повітря зменшується приблизно у 2 рази, при інверсії збільшується в 1,5 — 2. 2. При нестійкому вітрі глибина поширення зарину в 3 рази, а іприту — у 2 рази менша. 3. У населених пунктах із суцільною забудовою і лісових масивах глибина поширення зараженого повітря зменшується в середньому в 3,5 раза.

2. За табл. 64 знаходимо час підходу забрудненої хмари до села — 2 год (120 хв).

Таблиця 64. Орієнтовний час підходу зараженого повітря (хмари) до об'єкта, хв.

Відстань від району застосування ОР, км

Швидкість вітру в приземному шарі, м/с

Відстань від району застосування хімічної зброї, км

Швидкість вітру в приземному шарі, м/с

1

2

3

4

1

2

3

4

1

15

8

5

4

12

180

100

60

50

2

30

15

10

8

15

240

120

85

60

4

70

30

20

15

20

300

160

110

80

6

100

50

30

25

25

360

200

140

105

8

135

60

45

30

30

420

240

160

120

10

150

80

55

45

Стійкість ОР визначається часом, після закінчення якого особовий склад рятувальних формувань і населення можуть знаходитись без засобів захисту. Визначаючи стійкість ОР на місцевості, необхідно враховувати тип речовини, швидкість вітру, температуру ґрунту і повітря, а також рельєф місцевості.

Задача 19. Вихідні дані. Гази Ві-Ікс поширились по об'єкту народного господарства, який знаходиться в лісі. Швидкість вітру — 5 м/с, температура 10 °С. Визначити стійкість газів Ві-Ікс.

Розв'язок. 1. У табл. 65 знаходимо, що стійкість Ві-Ікс при швидкості вітру 5 м/с і температурі ґрунту 10 °С становить до 10 діб, але враховуючи, що об'єкт знаходиться в лісі, стійкість буде більшою у 10 разів: 10 · 10 = 100 діб.

Таблиця 65. Стійкість отруйних речовин

Тип ОР

Швидкість вітру, м/с

Температура ґрунту, °С

0

10

20

30

Ві-Ікс

0—8

До 20 діб

До 10 діб

До 5 діб

1,5 доби

Зарин

До 2

28 год

13 год

6 год

Згод

2-8

19 год

8 год

4 год

2 год

Іприт

До 2

3—4 доби

2,5 доби

20—30 год

2-8

1,5—2,5 доби

1 — 1,5 доби

10—25 год

Примітки. 1. На місцевості без рослинності знайдене за таблицею значення стійкості необхідно перемножити на 0,8. 2. Стійкість ОР у лісі в 10 разів більша, ніж наведено в табл. 3. Стійкість зарину зимою від 1 до 5 діб, Ві-Ікс — понад один місяць.

Час перебування людей у засобах захисту в осередках хімічного ураження буде залежати головним чином від температури навколишнього середовища і стійкості ОР.

Задача 20. Вихідні дані. Визначити допустимий час перебування особового складу рятувальних формувань в захисних костюмах під час проведення рятувальних робіт на зараженій місцевості при температурі повітря 17 °С.

Розв'язок. Знаходимо в табл. 66 допустимий час перебування особового складу рятувальних формувань при температурі 17 °С, який становить 2 год.

Таблиця 66. Час перебування в засобах захисту шкіри, год

Температура повітря, °С

Тривалість перебування, год

30 і більше

0,3

25—29

0,5

20—24

0,8

16—19

2,0

15 і нижче

3,0 і більше

Втрати людей в осередку хімічного ураження залежать від типу хімічної речовини, чисельності людей, які перебувають в осередку ураження, ступеня захищеності й своєчасного застосування протигазів.

Задача 21. Вихідні дані. В атмосфері знаходиться іприт. Населення і особовий склад рятувальних формувань забезпечені індивідуальними засобами захисту. Рівень захищеності людей — середній. Визначити можливі втрати людей.

Розв'язок. За табл. 67 у районі застосування можливі втрати людей зі смертельним і важким ступенем ураження можуть бути від 10 до 20 %, легким ступенем — 30—50 %.

Таблиця 67. Втрати людей в осередку хімічного ураження залежно від рівня захищеності, %

Рівень захищеності людей

Втрати людей у районі

Втрати на відстані, км

застосування ОР

5

10

Смертельний і важкий ступінь

Легкий ступінь

Смертельний і важкий ступінь

Легкий ступінь

Легкий ступінь

Високий

10

30

Середній

10—20

30—50

0—10

70—80

20

Слабкий

50—90

10—50

10—20

70—80

20

Примітка. Рівень захищеності: високий — люди добре підготовлені, щоб застосувати засоби індивідуального захисту (813), забезпечені ПРУ; середній — задовільно підготовлені, щоб застосувати 313, забезпечені перекритими щілинами, можуть укриватися у виробничих приміщеннях і житлових будинках; слабкий — незадовільно підготовлені, щоб застосувати 313, розміщені на відкритій місцевості або у відкритих щілинах.

 
<<   ЗМІСТ   >>