Повна версія

Головна arrow Філософія arrow Філософія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Специфіка законів суспільного розвитку Діалектика необхідності і свободи

Сутність певної сфери буття створює також специфіка її законів; тому що закони - це істотні, необхідні, повторювані зв'язки між явищами і процесами.

Чим же відрізняються соціальні зв'язки від інших, скажемо, природних?

 • 1. Перша і найважливіша особливість - зв'язки, закони в суспільстві здійснюються через діяльність людей, і тому завжди мають об'єктивно-суб'єктивний характер. Абсолютно об'єктивних процесів у суспільстві не має, всі соціальні процеси несуть на собі "печатку" суб'єктивності: бажань, інтересів, волі людей. "Історія не робить нічого, вона... "не бореться ні в яких битвах"! Не "історія", а саме людина, дійсна, жива людина - от хто робить все це, усім володіє і за все бореть-ся...Історія - не що інше, як діяльність людини, яка дбає про свою мету"2.
 • 2. Зв'язки у суспільстві мають набагато більше різноманітний і індивідуальний характер і тому суспільні закони, переважно - статистичні закони, тобто закони великих чисел.
 • 3. Складність і багатоваріантність зв'язків виступає причиною того, що суспільні закони мають менш тривалий характер.

У філософії існує точка зору, що громадське життя взагалі не піддається ніяким закономірностям (неокантіанство, неопозитивізм). Науки про природу, - стверджував В. Дильтей (1833-1911), мають справу із загальним, закономірним, науки про дух - з одиничним, унікальним. М. Риккерт (1863-1936) виділяє особливий метод історичного пізнання - ідеографічний - відбиття об'єкта в його одиничності і неповторності. Карл Поппер стверджував, що якщо є на світі така річ, як закон історичного розвитку, то нам нічого не залишається робити, крім як, спрогнозувати майбутнє, скласти руки і чекати неминучого.

Проте, більшість філософів визнає наявність закономірності, повторюваності в суспільних процесах. Повторюваність в історії проявляється у двох аспектах:

 • а) повторюваність у змісті безперервності, відтворюваності тих або інших суспільних явищ (наприклад, взаємодія суспільства і природи, продуктивних сил і виробничих відносин т.п.);
 • б) повторюваність як відтворення в одній країні того, що було в іншій.

Соціальна філософія концентрує свою увагу на першому аспекті.

Особливість суспільних зв'язків проявляється також у діалектиці свободи і необхідності. Людина завжди задавалася питаннями:

о "Тварина я тремтяча або право маю..."? о "Тріска я в потоці історії або корабель - пливу по річці, але як хочу?"

о "В історії діють об'єктивні закони, незалежні від свідомості людей, чи люди роблять свою історію самі?"

На ці питання існує в суспільствознавстві три відповіді, які виражають крайні світоглядні позиції (дивись схему 29).

Фаталізм (від лат. fa turn - доля) - соціально-філософська концепція, яка трактує історичний процес як результат об'єктивних сил, незалежних від людини. Ці зовнішні сили визначають всі дії людини.

"Летящий мяч не скажет, нет иль да

Игрок метнул - стремглав летит туда

Так вот и нас не спросят, возьмут

И в этот мир забросят

Решает небо каждого куда"

О.Хайям

Волюнтаризм (від лат. voluntas - воля) - соціально-філософська концепція, яка трактує історичний процес як результат довільних дій і вчинків людей.

Вольтер, наприклад, підкреслюючи закономірний характер історії, так висміював абсолютизацію випадковості; мудрець індус стверджує, що його ліва нога з'явилася причиною смерті французького короля Генріха IV, убитого в 1610 році. Один раз, в 1550 році цей індус почав прогулянку по березі моря з лівої ноги. Під час прогулянки він випадково зштовхнув у воду свого друга - перського купця. Дочка купця, залишившись без батька, втекла з рідних країв з вірменом і народила дівчинку, яка потім вийшла заміж за грека. Дочка цього грека оселилася у Франції, вступила там у шлюб, від якого і народився Равальяк - убивця Генріха IV. Зазначений індус вважав, що якби він не почав прогулянку з лівої ноги, то історія Франції була б іншою.

Трактуванння зв'зку необхідності і свободи в історії

Діалектика свободи і історичної необхідності проявляється в тому, що якщо суб'єкт (людина) знає суспільну закономірність і діє відповідно до неї, у цьому напрямку, то вона з більшою ймовірністю домагається своїх цілей. Абсолютної свободи немає і бути не може, тому що завжди будуть існувати об'єктивні і суб'єктивні бар'єри, які обмежують волю людини. Схематичне поле вільної діяльності людини можна представити у вигляді "загону" із забором з усіх боків, усередині його людина може пересуватися вільно (дивись схему 30). Але людині цього мало, вона прагне (і може) ламати або відсувати бар'єри. Це споконвічне прагнення людини до свободи і становить суть і зміст її буття.

Свобода і необхідність у діяльності людини

Свобода і необхідність у діяльності людини

Бар'єри не тільки поза людиною, але і усередині його особистості: принципи, переконання, совість. Свобода особи не існує окремо від відповідальності (тут теж діалектика). От як про це пише Леонід Мартинов у вірші "Свобода":

Я уяснил,

Что, значит, быть свободным Я разобрался в этом чувстве трудном Одно из самих личных чувств на свете, И знаете, что, значит, быть свободным? Ведь это значит, быть за все ответе За все я отвечаю в этом мире, За вздохи, слезы, горе и потери, За веру, суеверье и безверье...

Діалектика свободи і необхідності глибоко сидить у свідомості людини. На підтвердження цієї тези:

Думки про свободу (зі студентських творів)

Свобода - це:

ü здатність перетворювати свої мрії в реальність;

ü один з геніальних обманів;

ü здатність у всіх можливих варіантах творити Добро;

ü стимулюючий фактор самореалізації людини у всіх сферах діяльності;

ü божевілля;

ü просто життя;

ü відсутність ниток у маріонетки;

ü неосяжне почуття, яке п'янить, захоплює у свої тенета, немов любов, що увірвалась неждано негадано;

ü звільнення людини від потреб свого тіла;

ü свобода думки;

ü можливість всебічного розвитку;

ü вітрильний кораблик, що чекає попутного вітру;

ü ілюзія, до якої людина постійно прагне;

ü вищий дарунок людині, причому останньому необхідно навчитися користуватися цим дарунком;

ü творчість, необхідний атрибут самовираження;

ü двигун прогресу;

ü самостійність і відповідальність;

ü коли ти сидиш у порожній кімнаті;

ü здатність передбачати;

ü життя без правил, виклик суспільству;

ü необхідна, усвідомлена гармонія душі і тіла;

ü життя душі після смерті;

ü Свобода - це все!

Прочитавши і виконавши індивідуальні творчі завдання до цієї теми, Ви предметніше, краще зрозумієте суть викладених тут трактувань соціуму.

Завдання 1

"Істотна відмінність людського суспільства від суспільства тварин полягає в тому, що тварини в найкращому разі збирають, тим часом як люди виробляють. Вже одна це, щоправда, основна відмінність унеможливлює просте перенесення законів тваринного суспільства на людське суспільство". (Ф. Енгельс)

 • - Чому - цю відмінність ФЕнгельс вважає основною?
 • - В силу яких причин неможливе перенесення біологічних законів у соціальну сферу?

Завдання 2

Деякі філософи, наприклад, Г.Спенсер, З.Фрейд і інші вважають, що людське суспільство розвивається за біологічними законами, оскільки сама людина - вища ланка біологічної еволюції.

 • -Дайте оцінку цим поглядом.
 • - Які існують точки зору на співвідношення законів природи і суспільства?

Завдання З

"Вся природа втримується в душі людини. Але в природі не вся людина. Якась провідна частина людини, яка володіє словом, вийшла за межі природи і тепер більше і далі її".

М.Пришвгн. Очі землі.

 • - Що це за "провідна частина людини"?
 • - У чому відмінність природи і суспільства?

Завдання 4

"Аэропорты, пирсы и перроны, Леса без птиц и земли без воды... Все меньше окружающей природы, Все больше - окружающей среды" Р.Рождественский. Кромсаем...

 • - Яка соціальна проблема тут виражена?
 • - У чому різниця понять "навколишнє середовище" і "навколишня природа"? Яким поняттям у соціальній філософії позначається навколишнє середовище?

Завдання 5

Дайте визначення і порівняльний аналіз понять "природа* і "географічне середовище"? Чи включається навколоземний космічний простір до складу географічного середовища? Аргументуйте свою відповідь.

Завдання 6

Один з героїв роману Д.Граніна "Картина" розмірковує: "У природі не може бути головних істот. У ній панує рівноправність. ... Природа була до людини й, отже, може обійтися без людини, так само як без лева, без орла, без усяких цих царів. А з'явилися вони для користі, чімсь вони потрібні один одному, так само як потрібний комар і мураха. Людина теж для чогось корисна, але на відміну від інших істот вона ще не довідалася для чого вона, оскільки вона з'явилася недавно. Зарозумілість заважала їй з'ясувати".

 • - Якій позиції в соціальній філософії близька ця точка зору?
 • - Чи погоджуєтесь Ви з думкою героя роману?

Завдання 7

Один з героїв А.Чехова міркує: "У країнах, де м'який клімат, менше витрачається сил на боротьбу із природою і тому там м'якіша і ніжніша людина; там люди гарні, гнучкі, легко збудливі, мовлення їх витончене, рухи граціозні. У них процвітають науки і мистецтва, філософія їх не похмура, відносини до жінки повні витонченої шляхетності".

(Чехов А.П).

Якому напрямку в соціології близька позиція героя? Приведіть приклади, які підтверджують або спростовують цю точку зору.

Завдання 8

Яка соціальна проблема відображена в наступному уривку художнього тексту: "Природа хворіла на людину. Людина не вміла бачити землю, як живу страждаючу істоту. Як зміцнити сили цієї істоти? Як підвищити продуктивність біосфери Землі?..

Дотепер люди бачили в природі, насамперед, ласі шматки, жадібно хапалися за них, не піклуючись про наслідки. Дзвін тривоги звучав занадто тихо".

(Д.Гранін. Зубр ).

Які існують технічні, економічні, соціально-політичні рішення цієї проблеми?

Завдання 9

Суспільство - частина природи. Закони цілого впливають на складові його частини. Чому ж закони природи недостатні для функціонування і розвитку суспільства?

Завдання 10

Дайте порівняльний аналіз попять: "природа", "біосфера", "ноосфера", "техносфера".

Завдання 11

На початку минулого століття Ф.Гальтон висловив побоювання, що загальне поліпшення умов життя, потужний вплив медицини на життя людей дозволяють виживати людям, які обтяжені спадкоємними пороками, що приводить до виродження людства.

Ваше відношення до точки зору ФТальтона?

Аргументуйте свою відповідь.

Завдання 12

"Люди ж навпаки, чим більше вони віддаляються від тварин у вузькому змісті слова, тим у більшій мірі вони роблять свою історію самі".

(Ф.Енгельс. Діалектика природи).

Чи означає це, що закони суспільства необ'єктивні? Приведіть аргументи на доказ тези про об'єктивність законів суспільства.

Завдання 13

Який методологічний принцип пізнання суспільства відображений у наступній цитаті: "Голод є голод, однак, голод, що вгамовується вареним м'ясом, що поїдається за допомогою

ножа і виделки, це інший голод, чим той, при якому проковтують сире м'ясо за допомогою рук, нігтів і зубів" (Маркс К. Економічно-філософські рукописи)

Завдання 14

К. Маркс писав: "Історія не що інше, як діяльність людини, що переслідує свої цілі"

Цей висновок влаштовує і суб'єктивний ідеалізм. Розкрийте розуміння цієї проблеми К.Марксом.

Завдання 15

"Ми робимо нашу історію самі, але, по-перше, ми робимо її при досить певних передумовах і умовах. Серед них економічні є, в кінцевому рахунку, вирішальними. Але і політичні і т.п. умови, навіть традиції, які живуть у головах людей, відіграють певну роль, хоча і не вирішальну".

СФ. Енгельс )

Приведіть історичні і сучасні підтвердження цієї тези. Завдання 16

Дайте світоглядну і методологічну спрямованість уривку із художнього тексту: "Історії ніхто не робить, її не видно, як не можна побачити, як трава росте. Війни, революції, царі, ро-бесп'єри - це її органічні збудники, її бродильні дріжжі. Революції роблять люди діючі, однобічні фанатики, генії самообмеження. Вони в кілька годин або днів звалюють старий порядок. Перевороти тривають тижні, багато - роки, а потім десятиліттями, століттями поклоняються духу обмеженості, що привела до перевороту, як святині..."

(Пастернак Б. Доктор Живаго)

Завдання 17

Деякі представники католицької і протестантської філософії (М.Марітен, Р.Нібур) вважають, що історичний матеріалізм ставить історичну необхідність на місце бога, робить людство рабом необхідності, жертвою долі.

Проаналізуйте дану точку зору.

Завдання 18

Яка світоглядна позиція виражена в наступних рядках О.Хайяма.

Кто мы - Куклы на нитках, а куколыцик наш - небосвод. Он в большом балагане своем представленье ведет, Нас теперь на ковре бытия поиграть он заставит, А потом в свой сундук одного за другим уберет.

Завдання 19

Прокоментуйте філософський зміст відомої латинської приказки: Zata volentera decunt nolentem trahunt - Доля направляє того, хто її приймає, і тягне того, хто їй пручається.

Завдання 20

О. Тоффлер - відомий футуролог XX в. задає таке питання: "чи зможе людина вижити в умовах свободи?" Спробуйте на нього відповісти.

Завдання 21

Що, по Вашому, свобода?

Чи вважаєте Ви себе вільною людиною?

Що обмежує Вашу волю?

Завдання 22

В одному з афоризмів Козьма Прутков стверджує: „Життя наше зручно порівнювати зі примхливою рікою, на поверхні якої плаває човен, іноді заколисуваний тихою хвилею, який нерідко стримується у своєму русі мілиною і розбивається підводним каменем. - Чи потрібно згадувати, що цей вутлий човен на річці скороминущого часу є не хто інший, як сама людина?"

Як філософська концепція лежить в основі цього афоризму? Завдання 23

Яка філософська ідея відображена в наступному напівжартівливому діалозі між Маленьким прищем і королем з казки "Маленький принц" Антуана де Сент-Екзюпері:

 • - Як же захід сонця? - нагадав Маленький принц...
 • - Буде тобі і захід сонця. Я зажадаю, щоб сонце зайшло. Але спершу дочекаюся сприятливих умов, тому що в цьому і складається мудрість правителя.
 • - А коли умови будуть сприятливими? - поцікавився Маленький принц.
 • - Гм, гм, - відповів король, перегортаючи товстий календар. - Це буде гм... гм... сьогодні це буде о сьомій годині сорок хвилин вечора. І тоді ти побачиш, як точно здійсниться моє веління.

Завдання 24

Проаналізуйте наступні визначення свободи:

"Бути свободним - значить бути самим собою... Людина приречена бути свободною" Ж.П.Сартр.

"Свобода - здатність людини діяти у відповідності зі своїми інтересами і цілями, опираючись на пізнання об'єктивної дійсності".

Філософський енциклопедичний словник.

"Хто не має мужність ризикнути життям для досягнення своєї свободи, той заслуговує бути рабом" Г.В.Гегель.

"Воля - це кругла пробка у квадратній дірці" ОХакслі.

Завдання 25

"Таку ж важливість, яку побудова останків кісток має для вивчення органів зниклих тваринних видів, останки засобів праці мають для вивчення зниклих суспільно-економічних формацій".

(К.Маркс Капітал).

Розкрийте на конкретних прикладах зміст даного тексту. Завдання 26

Чи буде грубою помилкою ототожнення продуктивних сил з технікою? Чому? Дайте порівняльний аналіз понять "економічний базис суспільства" і "технічний базис суспільства". Приведіть приклади.

Завдання 27

Виділіть головну продуктивну силу суспільства?

 • 1. Знаряддя праці
 • 2. Техніка
 • 3. Земля
 • 4. Людина
 • 5. Наука

Завдання 28

Виділіть з названих суспільних відносин виробничі:

 • 1. Між засобами праці і предметом праці
 • 2. Між робітником і предметом праці
 • 3. Між робітниками різних спеціальностей і процесом праці
 • 4. Між державою і робітниками
 • 5. Між власником заводу і робітниками
 • 6. Між начальником зміни і робітниками
 • 7. Між власником підприємства і посередницькою торговельною фірмою
 • 8. Між державою і власником заводу.

Завдання 29

Виділіть положення, яке найбільш точно характеризує співвідношення понять „науково-технічна революція" (НТР) і „науково-технічний прогрес" (НТП):

 • 1. НТР і НТП тотожні, збігаються за часом і змістом: характеризують зміни в техніці на базі наукових знань
 • 2. Ці поняття не збігаються взагалі, відбиваючи різні суспільні процеси
 • 3. Поняття НТП більше широке, НТР - один з етапів НТП
 • 4. Поняття НТР більше широке, технічний прогрес один з етапів НТР

Завдання ЗО

Серед названих напрямків науково-темничної революції (НТР) виділіть головне, яке визначає все інше:

 • 1. використання у виробництві наукомістких технологій
 • 2. хімізація виробництва
 • 3. автоматизація виробництва
 • 4. освоєння космосу
 • 5. використання нових джерел енергії
 • 6. розвиток кібернетики, інформаційний вибух
 • 7. зміна характеру праці, поєднання науки і праці
 • 8. використання нових матеріалів, створення матеріалів із заздалегідь заданими властивостями.

Поповніть свій словник:

суспільство, суспільне виробництво,

матеріальне виробництво, духовне виробництво, суспільні відносини, географічне середовище, народонаселення, спосіб виробництва, соціальний дарвінізм, географічний детермінізм, науково-технічна революція, науково-технічний прогрес, фаталізм, волюнтаризм, історична необхідність, воля, свобода.


 
<<   ЗМІСТ   >>