Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Бюджетна система України

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ

Сутність інформаційного забезпечення

Роль інформації в житті людини, групи людей, жителів певної країни, всього соціуму надзвичайно важлива. Усім відомий афоризм "Хто володіє інформацією — володіє світом", а XXI ст. обіцяє бути століттям інформаційних технологій.

Саме від чіткої, достовірної, оперативно отриманої інформації залежить успіх будь-якої справи, тому Україна має налагодити не лише свою власну систему інформаційного забезпечення в соціально-економічному просторі, а й органічно інтегруватись у світовий інформаційний простір. На жаль, про потенційні можливості України в економічному плані світовій спільноті відомо не так уже й багато, а це істотно стримує інвестиції, заважає налагодженню міцних економічних зв'язків.

Подамо можливу класифікацію інформації, яка стосується бюджетної системи (рис. 12.1.1).

Нормативна база.

Бюджетна система функціонує на відповідній законодавчій та нормативній базі. Законодавством передбачені інформаційні процеси усередині бюджетної системи та у її зв'язках із зовнішнім середовищем.

Законодавство України регламентує як отримання відповідної інформації, так і її передання. За затримку певної інфор-

Класифікація видів інформації , яка стосується бюджетної системи

мації, перекручування її передбачена відповідальність організацій, їхніх керівників, включаючи карну.

Розглянемо найважливіші законодавчі акти, що стосуються інформаційних процесів.

Конституція. У ст. 17 зазначається: "Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави". Ст. 32 гарантує захист людини: "Кожному гарантується судовий захист права спростувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації". Ст. 40 передбачає право на отримання інформації: "Усі мають право направляти індивідуальні письмові звернення або особисто звертатись до органів державної влади, органів місцевого самоврядування

та посадових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк". Законодавством цей термін визначений — 1 місяць.

Бюджетний кодекс України. Ст. 28 передбачає доступність інформації про бюджет.

Інформація про бюджет має бути оприлюднена. Міністерство фінансів України забезпечує доступність для публікації:

проекту Закону про Державний бюджет;

Закону про Державний бюджет України на відповідний період з додатками, що є його невід'ємною частиною;

інформації про виконання Державного бюджету України за підсумками кварталу та року;

інформації про показники виконання зведеного бюджету України;

іншої інформації про виконання Державного бюджету України.

Проект Закону про Державний бюджет підлягає обов'язковій публікації в газеті "Урядовий кур'єр" не пізніше, ніж через сім днів після його подання Верховній Раді України.

Верховна Рада АРК та Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують публікацію інформації про місцеві бюджети, у тому числі рішень про місцевий бюджет та періодичних звітів про їх виконання. Рішення про місцевий бюджет має бути оприлюднене не пізніше десяти днів із дня його прийняття.

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну таємницю" (1999 p.).

Закон регулює здійснення права власності на секретну інформацію, установлює перелік видів секретної інформації, механізм засекречування та розсекречування, допуск громадян до державної таємниці, відповідальність за порушення законодавства. Зокрема, ст. 8 передбачає перелік інформації, що може бути віднесена до державної таємниці. Розглянемо підпункт 2, що стосується державної таємниці у сфері економіки, науки, техніки:

загальні обсяги поставок, відпуску, закладення, освіження, розміщення і фактичні запаси державного резерву;

державні запаси дорогоцінних металів монетарної групи, коштовного каміння, валюти та інших цінностей, операції, пов'язані з виготовленням грошових знаків і цінних паперів, їх зберіганням, охороною і захистом від підроблення;

наукові, науково-дослідні, дослідно-конструкторські та проектні роботи, на базі яких можуть бути створені прогресивні технології, нові види виробництва продукції та технологічні процеси, що мають важливе оборонне чи економічне значення.

Ст. 39 передбачає дисциплінарну, адміністративну та карну відповідальність за порушення вимог цього закону.

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну статистику" (2000 p.).

Цей закон регулює правові відносини в галузі державної статистики, визначає права і функції органів державної статистики, забезпечення конфіденційності статистичної інформації, регламентує порядок її надання органам влади, юридичним і фізичним особам. Так, у ст. 14 "Основні обов'язки органів державної статистики" передбачено:

надавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами й у строки, визначені планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями Кабінету Міністрів;

забезпечувати гласність статистичної інформації, видавати статистичні збірники, бюлетені, огляди, прес-випуски тощо;

забезпечувати рівний доступ до статистичної інформації юридичних і фізичних осіб.

У ст. 24 передбачено, що безкоштовне надання інформації органам державної влади та органам місцевого самоврядування здійснюється органами державної статистики у межах коштів, виділених на зазначені цілі з Державного бюджету України. Ця інформація надається із дотриманням вимог конфіденційності.

Додаткова інформація може бути надана юридичним або фізичним особам на договірній основі.

 
<<   ЗМІСТ   >>