Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Контрольно-ревізійна діяльність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Ревізія основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів

Ревізор перевіряє:

 • - правильність зарахування на рахунок 10 "Основні засоби" тих об'єктів, які рахуються на балансі підприємства;
 • - своєчасність і правильність відображення в обліку і звітності надходжень, переміщення і вибуття основних засобів;
 • - правильність визначення суми амортвідрахувань і суми зносу;
 • - реальність оцінки основних засобів піл час їх реалізації і правильність списання затрат на ремонт тощо;
 • - правильність розрахунку амортизації нематеріальних активів при застосуванні відповідних методів нарахування згідно і Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".

Ревізія товарно-матеріальних цінностей та інших запасів

Цей розділ містить інформацію про наявність та рух належних підприємству товарів, запасів сировини й матеріалів (у тому числі товари, сировина і матеріали, які є в дорозі та в переробці), будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів сільськогосподарського призначення, палива, тари й тарних матеріалів, відходів основного виробництва.

Ревізор основну увагу приділяє найбільш важливій (місткій) статті виробничих запасів "Сировина і матеріали" (рахунок 201). А тому в цьому розділі слід вказати факти неправильного, всупереч чинному законодавству, витрачання коштів і матеріальних цінностей, порушень кошторисної дисципліни.

Виявлені порушення ревізор узагальнює й систематизує за видами операцій, дає їм об'єктивну оцінку, вказує суму матеріального збитку, називає осіб, винних у порушенні, й зокрема осіб, які затвердили незаконні операції. При цьому слід підтвердити ці неправомочні дії конкретними документами і бухгалтерськими регістрами, зазначивши їх номери і дати.

У разі виявлення значних порушень і крадіжок в особливо великих розмірах ревізор зобов'язаний проінформувати про це керівника, який призначив ревізію, а також слідчі органи, і вжити невідкладних заходів щодо відшкодування заподіяної шкоди..

Разом із тим, ревізор досліджує такі питання:

 • - чи проводилися інвентаризації матеріальних цінностей і чи правильно визначались їх результати;
 • - чи не допускалося списання матеріальних цінностей без інвентаризації, без рішення правомочної комісії;

правильність списання природного убутку

 • - своєчасність і правильність відображення на рахунках бухгалтерського обліку результатів переоцінки товарно-матеріальних цінностей;
 • - повноту і своєчасність нарахування суми податку на додану вартість за придбані й продані товарно-матеріальні цінності;
 • - чи є у підприємства ліцензія на експорт та імпорт товарно-матеріальних цінностей;
 • - чи не змінювались методи обліку товарно-матеріальних цінностей протягом звітного періоду тощо.

Ревізія власного капіталу та забезпечення зобов'язань

У цьому розділі відображаються результати перевірки пасивів - капіталу засновників і учасників, дотримання стабільності правовідносин власності. Реєструються випадки порушення права власності суб'єкта,

допущення збитків. Вказуються причини банкрутства, узагальнюються результати аналізу сум реєстрованого і нереєстрованого власного капіталу, правильності розподілу майна й одержаного прибутку. Наводяться факти:

 • - покриття збитків за рахунок додаткових внесків або майна засновників (учасників);
 • - неправильного формування статутного (пайового) капіталу.
 • - невідповідності суми статутного (пайового) капіталу за балансом сумі, зареєстрованій в державному реєстрі;
 • - списання збитків товариств з обмеженою відповідальністю (ГОВ) без рішення засновників;
 • - нарахування дивідендів на нерозміщені акції;
 • - анулювання вилучених акцій без перереєстрації статутного капіталу.

Встановлюються фактори, які впливають на зменшення статутного капіталу (вилучення власного капіталу, зменшення номінальної вартості акцій, анулювання акцій); джерела створення резервного капіталу (додатковий капітал, нерозподілений прибуток).

Досліджується структура залученого капіталу (кредити банків, одержані аванси до виконання контракту, кошти, призначені для виплати боргових зобов'язань перед контрагентами - постачальниками, кредиторами).

Констатуються факти списання невідшкодованих збитків, неправильного використання чистого прибутку та вилучення власного капіталу.

Наводяться результати аналізу структури статутного капіталу для виявлення власника контрольного пакета акцій.

Реєструються результати перевірки правильності й своєчасності оцінки й внесення коштів у статутний капітал відповідно до установчих документів та чинних нормативних актів.

Відображаються факти порушення статутної діяльності та виявлення сум, одержаних від видів діяльності, які не зареєстровані в статуті (ліцензії) підприємства.

 
<<   ЗМІСТ   >>