Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у бюджетних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік інших власних надходжень та інших доходів бюджетних установ

Згідно із згадуваним раніше переліком власних надходжень бюджетних установ, затвердженим постановою КМУ від 17.05.2002 р. № 659, до інших власних надходжень бюджетних установ зараховують:

 • — плату за утримання дітей у дошкільних закладах;
 • — плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей;
 • — кошти, що надходять на харчування дітей в інтернатах при школах та у групах продовженого дня;
 • — плата за проживання у гуртожитках навчальних закладів і установ післядипломної освіти;
 • — кошти, що надходять на рахунок професійно-технічного навчального закладу або залишаються навчальному закладу від сум, що надійшли за роботи, виконані учнями, згідно із законодавством;
 • — кошти працівників за харчування, одержане за місцем роботи;
 • — кошти, отримані на часткову компенсацію вартості спортивної форми, що видається відповідно до чинного законодавства спортсменам, учням спортивних закладів;
 • — відрахування від заробітку або інших доходів спецконтингенту за харчування, речове майно, комунально-побутові та інші надані послуги;
 • — кошти, одержані установами від реалізації путівок до туристичних та спортивних баз, пансіонатів, санаторно-курортних установ та установ відпочинку;
 • — відрахування від доходів госпрозрахункових установ і організацій, що знаходяться у відомстві бюджетних установ, якщо це передбачено чинним законодавством;
 • — кошти, що надходять від діяльності установ громадського харчування, які належать бюджетним установам;
 • — кошти, отримані на договірних засадах за надання лікувально-профілактичної допомоги працівникам державних органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та фізичним особам.

Кошти, одержані бюджетними установами, використовуються суворо за призначенням відповідно до цілей, передбачених кошторисом доходів і видатків.

Для обліку інших власних надходжень використовують субрахунки:

 • 316 "Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду";
 • 326 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду";
 • 633 "Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень";
 • 674 "Розрахунки за спеціальними видами платежів";
 • 712 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ";
 • 714 "Кошти батьків за надані послуги";
 • 812 "Видатки за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ".

У бухгалтерському обліку бюджетної установи розрахунки за іншими власними надходженнями відображають такими записами (табл. 7.5):

Таблиця 7.5. Господарські операції з обліку інших власних надходжень бюджетних установ

Зміст господарської операції

Кореспондуючі субрахунки

Дт

Кт

1

2

3

1. Нарахована плата за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах

674

714

2. Нарахована плата:

за користування гуртожитком за харчування дітей в інтернатах при школах та групах продовженого дня, за харчування працівників за місцем роботи

 • 364
 • 674
 • 712
 • 712

3. Надійшла плата за утримання дітей у дошкільних закладах, за користування гуртожитком, за харчування дітей в інтернатах при школах та працівників за місцем роботи

301,326

364,674

4. Здійснено видатки за рахунок коштів, що належать до інших власних надходжень

812

326, 364, 675

5. Нарахована плата учням системи професійно-технічної освіти за виконані ними роботи в період виробничого навчання та суми, відраховані навчальному закладу

633

669, 712

6. Надійшли від підприємств кошти на рахунок навчального закладу системи професійно-технічної освіти за виконані учнями роботи в період виробничого навчання

326

633

7. Нарахована часткова компенсація вартості спортивної форми, виданої згідно з чинним законодавством спортсменам та учням спортивних закладів

674

712

8. Надійшла часткова компенсація вартості спортивної форми

301,326

674

9. Надійшла плата від батьків за харчування дітей в інтернатах при школах продуктами харчування

232

674

Нарахування плати за утримання дітей у дошкільних закладах здійснюють На підставі табеля обліку відвідування дітей. У бухгалтерії на підставі табеля складають відомість розрахунків з батьками за утримання дітей. У централізованих бухгалтеріях складають "Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей" (меморіальний ордер № 15) т.ф. № 406 (бюджет). Підсумок нарахування плати за дні відвідувань переноситься з меморіального ордера № 15 до книги Журнал-головна.

Плата за Харчування дітей в інтернатах при школах та групах продовженого Дня може вноситися продуктами харчування (якщо при школі є харчоблок). Приймання від батьків продуктів харчування оформляють накладною (вимогою), яку виписують у трьох примірниках (1-й — бухгалтерії; 2-й — матеріально відповідальній особі; 3-й — особі, що здала продукти).

Аналогічно обліковують операції з інших власних надходжень бюджетних установ.

Крім інших власних надходжень, до складу коштів спеціального фонду бюджету зараховують також інші доходи бюджетних установ:

 • — збір за геологорозвідувальної роботи, виконані за кошти державного бюджету;
 • — 10% коштів в іноземній валюті, одержаних за консульські дії за межами України;
 • — збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;
 • - плату за пробірування і таврування виробів та сплавів з дорогоцінних металів;
 • — кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів;
 • — 80% надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;
 • — збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;
 • — платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів;
 • — надходження збору за забруднення навколишнього середовища в частині, що належить Державному бюджету України;
 • — надходження до Фонду соціального страхування України;
 • — 90% портового (адміністративного) збору. Для обліку надходження та використання інших доходів передбачено субрахунки:
  • 319 "Інші поточні рахунки"; 328 "Інші рахунки в казначействі";
  • 712 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ";
  • 812 "Видатки за іншими джерелами власних надходжень-бюджетних установ".

Про надходження і використання цих коштів бюджетні установи складають звіт за ф. № 4—3 "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду".

 
<<   ЗМІСТ   >>