Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка торговельного підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Задача 89. Визначення планового розміру податкових платежів торговельного підприємства

За даними таблиці визначити прогнозний розмір податкових платежів торговельного підприємства, проаналізувати ефективність обраної податкової політики. Зробити відповідні висновки. Основний вид діяльності - роздрібна торгівля, місце розташування - м. Київ. Форма розрахунку з покупцями - готівка та кредитні картки. Період планування - рік.

Таблиця

Показники

Значення

Обсяг планового товарообороту (з ПДВ), тис. грн

18602

у тому числі оборот з реалізації алкоголю та пива

1488

Оборот із закупівлі товарів (з ПДВ}, тис. грн

13021,4

Фонд оплати праці, тис. грн

1674,18

Матеріальні витрати на збут, тис. грн

1190,5

Адміністративні грошові витрати, тис. грн

651,1

у тому числі - амортизація основних засобів, тис. грн

221,4

Фінансові витрати, тис. грн

16

Комунальний податок, тис. грн

15,1

Вартість придбаних торговельних патентів, грн у місяць

320

Плата за землю, тис. грн

17,7

Рівень податкового навантаження у звітному періоді

0,02

Загальний коефіцієнт ефективності податкової політики у звітному період/

1,01

Розв'язок

9. Розрахунок розміру валових витрат платника податку (ВВ): ВВ = 03- 5/6 + ФОП +МВ + АВ-А + ФВ + КП + 3РВСХ + Нфоп +

+ п земля = 13021,4-5/6 + 1674,18 + 1190,5 + 651,1 - 221,4 + +16 + 15,1 + 14,88 + 614,42 + 17,7 = 14823,65 тис. грн, де МВ - матеріальні витрати;

АВ - адміністративні витрати; А — амортизація; ФВ - фінансові витрати; КП - комунальний податок; Пзешя - плата за землю.

 • 10. Розрахунок обсягу оподатковуваного прибутку (ОП): ОП = ВД -ВВ-А = 15501,67 -14823,65 - 221,4 = 456,625 тис. грн.
 • 11. Розрахунок податкового зобов'язання по сплаті податку на прибуток (ПЗпп):

ПЗпп = ОП • СПП 1100 = 456,625-25/100 = 114,15 тис. грн, де СПП - ставка податку на прибуток (25%).

12. Розрахунок суми податку на прибуток, що підлягає сплаті (ППр до сплати):

ППр до сплати = ПЗпп - 777 • 12/1000 = 114,15-320-12/1000 = = 110,31 тис.грн,

де 777 - вартість придбаних торговельних патентів, грн у місяць.

 • 13. Розрахунок чистого прибутку (477):
 • 477 = ОП - ПЗпп = 456,625 -114Д 5 = 342,46 тис. грн.
 • 14. Розрахунок загальної суми податкових платежів (Пзаг):

Пзаг = ПДВ до сплати + Зрд^х + Нфоп + П^^пл + КП+ + ППр до сплати + 777 • 12/1000 === 930,1 +14,88 + 614,42 +17,7 +15,1 + +110^1 + 320 • 12/1000 = 1706,35 тис. грн.

1. Розрахунок податкового зобов'язання по ПДВ (173):

ПЗ = ТОпл/6 = 18602 / 6 = 3100,33 тис. грн, де ТОпл - обсяг планового товарообороту (з ПДВ).

2. Визначимо суму податкового кредиту по ПДВ (ПК):

ПК = ОЗІ6 = 13021,4 / 6 = 2170,23 тис. грн, де 03 -оборот по закупівлітхжарів (з ПДВ).

 • 3. Ставка ПДВ становить 20%.
 • 4. ПДВ до сплати - це різниця між податковим зобов'язанням та податковим кредитом:

ПДВ до сплати = ПЗ-ПК = 3100,33 - 2170£3 = 930,1 тис. грн.

 • 5. Розрахунок розміру збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (ЗРВСХ):
 • 3РВСХ=ОРалк-1/100= 1488-1/ 100= 14,88 тис.грн, де ОР алк - оборот з реалізації алкоголю та пива.
 • 6. Ставка нарахувань на фонд заробітної плати для підприємств роздрібної торгівлі становить 36,7%.
 • 7. Розрахунок обсягу нарахувань на фонд заробітної плати (Нфоп):

Нфоп=фОН Ставка/100 = 1674,18-36,7/100 = 614,42тис.грн, де ФОП - фонд оплати праці*

8. Розрахунок скоригованих валових доходів платника податку

ш

ВД=ТОпл 5/6 = 18602• 5/6 = 15501,67тис.грн.

15. Розрахунок планового рівня податкового навантаження (РПН):

ТОпл 18602

Згідно з умовою задачі податкове навантаження платника податку у звітному періоді було 0,02, а у плановому становитиме 0,09. Таким чином, рівень податкового навантаження у плановому періоді збільшується, що є негативним, адже в 1 грн товарообороту міститься більший обсяг податкових платежів.

16. Розрахунок загального коефіцієнта ефективності використання податкової політики (КЕПП):

Пзаг 1706^5

В умові задачі визначено, що загальний коефіцієнт ефективності податкової політики у звітному періоді становив 1,01. Згідно з проведеними розрахунками у плановому періоді загальний коефіцієнт ефективності податкової політики становитиме 0,2. Таким чином, ефективність податкової політики погіршиться.

 
Увага, даний підручник має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся завантаженням підручника
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
<<   ЗМІСТ   >>