Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Джерела аудиторських доказів перевірки дебіторської заборгованості

Необхідно пригадати, що питання, пов'язані з аудиторськими доказами визначеного в темі об'єкту або групи об'єктів перевірки розглядаються на трьох основних групах носіїв інформації:

 • А)фінансовій звітності;
 • Б)регістрах обліку;
 • В)первинних документах.
 • А). Де саме відображаються об'єкти дебіторської заборгованості у фінансовій звітності, наведено у табл. 7.5.1, в якій розглянуто п'ять груп об'єктів.

Таблиця 7.5.1. Відображення об'єктів дебіторської заборгованості у звітності

Назва форми

Код рядка

Назва рядка

Розрахунки з покупцями та замовниками

Баланс 2012 р. (Додаток А)

 • 161
 • 160

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 • - первісна вартість;
 • - чиста реалізаційна вартість

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 2013 р. (Додаток А.1)

1125

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

Примітки до річної фінансової звітності (Додаток Д)

940

Таблиця IX "Дебіторська заборгованість" рядок "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги"

Розрахунки з різними дебіторами

Баланс 2012 р. (Додаток А)

 • 170 180 190
 • 200 210

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 • - з бюджетом;
 • - за виданими авансами;
 • - за нарахованими доходами;
 • - із внутрішніх розрахунків.

Інша поточна дебіторська заборгованість

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 2013 р. (Додаток А.1)

 • 1130
 • 1135
 • 1136 1155

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами; з бюджетом;

у тому числі з податку на прибуток Інша поточна дебіторська заборгованість

Примітки до річної фінансової звітності (Додаток Д)

950

Таблиця IX "Дебіторська заборгованість" рядок "Інша поточна дебіторська заборгованість"

Резерв сумнівних боргів

Баланс 2012 р. (Додаток А)

162

Резерв сумнівних боргів

Примітки до річної фінансової звітності (Додаток Д)

951

Таблиця IX "Дебіторська заборгованість" рядок "Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості "

Поточні фінансові інвестиції: Еквіваленти грошових коштів

Баланс 2012 р. (Додаток А)

 • 230
 • 240

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 • - в національній валюті;
 • - в іноземній валюті

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 2013 р. (Додаток А.1)

1165

Гроші та їх еквіваленти

Примітки до річної фінансової звітності (Додаток Д)

680

Таблиця VI "Грошові кошти"

рядок "Еквіваленти грошових коштів"

Поточні фінансові інвестиції: Інші поточні інвестиції

Баланс 2012 р. (Додаток А)

220

Поточні фінансові інвестиції

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 2013 р. (Додаток А.1)

1160

Поточні фінансові інвестиції

Примітки до річної фінансової звітності (Додаток Д)

350370 380410

Таблиця IV "Фінансові інвестиції" рядок А "Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі"

рядок Б "Інші фінансові інвестиції"

 • Б). Регістрами аналітичного обліку дебіторської заборгованості є (Додаток У):
  • - журнальна форма — Журнал 3, відомості 3.1, 3.2;
  • - спрощена форма — Відомість 3-м;
  • - книжково-журнальна форма :

розрахунки з покупцями та замовниками — Книга К-16 (16а). К-17;

розрахунки з підзвітними особами — Журнал К-10; розрахунки з різними дебіторами (крім підзвітних осіб) та резерв сумнівних боргів — Книга К-17. Регістрами аналітичного обліку поточних фінансових інвестицій є:

 • - журнальна форма — Журнал 4, відомість 4.2;
 • - спрощена форма — Відомість 4-м;
 • - книжково-журнальна форма — Книга К-17.
 • В). Окремих документів, які б застосовувалися тільки для відображення дебіторської заборгованості, не існує.

Тому, первинними документами з її обліку є документи, які використовуються для обліку кореспондуючих до заборгованості об'єктів.

Зупинимось тільки на трьох видах дебіторської заборгованості, які найчастіше виникають на підприємстві.

Первинними бухгалтерськими документами щодо виникнення дебіторської заборгованості є документи з відвантаження товарів, продукції, виконання робіт, надання послуг:

 • - накладна певного виду в залежності від способу доставки відвантажених товарів чи готової продукції, а саме:
 • - Накладна — вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів

Форма № М-11;

 • - Видаткова накладна;
 • - Товарно-транспортна накладна Форма № 1-ТН (та інші види товарно-транспортних накладних для деяких матеріальних цінностей — молочна сировина, алкогольні напої, спирт ), що виписуються в момент, коли визначені об'єкти були продані (відвантажені зі складу);
 • - Акт виконаних робіт (наданих послуг) — виписується в момент, коли роботи було виконано чи послуги було надано;
 • - Податкова накладна, складається одночасно із Накладною-вимогою форми № 11, Видатковою накладною або Актом виконаних робіт (наданих послуг) в момент відвантаження або виконання, якщо постачальник/підрядник є платником ПДВ.

Однак, якщо покупець не є платником ПДВ, то другий примірник цієї накладної залишається у постачальника/підрядника, зберігається разом із першим примірником і покупцю не передається. Зменшується дебіторська заборгованість, як правило, шляхом оплати покупцями за відвантажені товари, продукцію, виконані роботи, надані послуги, що відображається платіжними документами, визначеними у п.3 підтеми 7.3 "Аудит необоротних активів" поточного модуля.

Первинними документами з виникнення заборгованості за авансами виданими підприємством постачальнику, навпаки, є платіжні документи та певний Договір чи Угода.

Крім того, постачальником може надаватись покупцю Рахунок-фактура або Рахунок на передоплату, але ці документи не є підставою для відображення змін в об'єктах обліку підприємства.

Зменшення (закриття) цієї заборгованості відбувається на підставі відвантаження товарів, продукції, виконання робіт, надання послуг, що підтверджується документами, визначеними на початку підпункту В питання 3 поточної підтеми.

Первинними документами, пов'язаними із розрахунками з підзвітними особами є (див. Інструкцію № 59 від 13.03.1998 та Постанову КМУ № 98 від 02.02.2011): "

 • - Наказ (розпорядження) керівника підприємства про відрядження;
 • - Посвідчення про відрядження;
 • - Видатковий касовий ордер КО-2;
 • - Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт
 • (Наказ Міністерства доходів і зборів України від 24.12.13 р. № 845);
 • - виправдувальні документи щодо витрат підзвітних сум (накладні.

акти, рахунки, квитанції до прибуткових касових ордерів, чеки РРО, квитки тощо);

- Прибутковий касовий ордер КО-1.

 
<<   ЗМІСТ   >>