Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Що являє собою базисна кошторисна вартість об'єкта капітального будівництва?

До складу базисної кошторисної вартості об'єкта включаються як прямі витрати, так і накладні витрати, планові накопичення, непередбачувані та інші витрати, пов'язані зі змінами ринкових умов (сплата комунального податку, сплата податку на додану вартість та ін.).

Розмір окремих видів витрат, що включаються в кошторисну вартість об'єкта й у вартість обсягів будівельно-монтажних робіт, що виконуються, встановлюється відповідними нормативними документами.

Черговість, база розрахунку та порядок визначення прямих та інших видів витрат, які включаються до вартості об'єкта, що будується (ремонтується), приведені в акті ф. № КБ-2В.

Для накопичення й обліку виконаних обсягів будівельно-монтажних робіт призначений журнал обліку виконаних робіт ф. №КБ-6, накопичувальні відомості та інші документи.

Журнал обліку виконаних робіт ведеться виконавцем робіт на кожному об'єкті будівництва на підставі замірів виконаних робіт та єдиних норм і розцінок на кожний конструктивний елемент або вид робіт.

На підставі журналу обліку ф. № КБ-6 складається щомісячна довідка про вартість виконаних підрядних робіт і витрат ф. № КБ-3 і акт прийняття виконаних підрядних робіт ф. № КБ-2В. При цьому кількість виконаних робіт, зазначених у журналі ф. № КБ-6, мусить відповідати кількості робіт, які представлені у довідці ф. № КБ-3 або в актах ф. № КБ-2В.

Складені акти прийняття виконаних підрядних робіт ф № КБ-2В та довідка про вартість виконаних підрядних робіт і витрат ф. № КБ-3 підписуються підрядником і замовником і є підставою для розрахунків за виконані роботи з будівництва об'єкта за минулий місяць.

У чому особливості оплати виконаних робіт по капітальному будівництву господарським способом, способом витрат та змішаним способом?

При господарському способі виконання будівельно-монтажних робіт їх оплата може здійснюватися двома методами: за елементами витрат і в міру виконання обсягу будівельних робіт. Вибір того чи іншого методу оплати робіт здійснює інвестор за узгодженням з установою банку.

Оплата будівельно-монтажних робіт у міру фактичного їх виконання здійснюється, як правило, щомісячно по платіжних дорученнях інвестора, які виписуються на підставі актів (рахунків), що складаються на виконувані обсяги робіт. Кошти в такому випадку перераховуються з рахунку по обліку коштів на зазначену ціль із наступним їх списанням на рахунок по обліку відповідного виду джерел фінансування капітальних вкладень.

При фінансуванні будівництва за елементами витрат оплата усіх витрат здійснюється також з рахунку, на якому акумулюються кошти, призначені на фінансування капітальних вкладень, з наступним їх списанням на рахунок відповідних джерел, що виділяються на капітальні вкладення. При цьому в складі витрат, здійснених по виконанню відповідних видів капітальних вкладень, оплачуються витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації, придбання устаткування і будівельних матеріалів, виплачується заробітна плата робітникам будівництва і т.д.

При змішаному способі будівництва оплата робіт, що виконуються, справляється в такому порядку: за роботи, виконані господарським способом, — у порядку, як і при господарському способі, і за роботи, виконані підрядним способом, — у порядку, як і при підрядному способі. Закінчені будівництва, оплачені за рахунок відповідних джерел і прийняті в експлуатацію об'єкти оприбутковуються до складу основних фондів.

Який порядок оформлення відкриття фінансування капітальних вкладень підприємствами в банку?

Капітальні вкладення, здійснювані підприємствами, згідно з передбаченими обсягами, повинні фінансуватися відповідними установами банків за рахунок джерел, виділених на цю мету. Проте для того щоб установа банку почала оплачувати здійснювані підприємствами обсяги капітальних вкладень, інвестори повинні оформити відкриття фінансування і кредитування капітальних вкладень в установі банку.

Для оформлення відкриття фінансування і кредитування капітальних вкладень підприємств у банку останньому повинні бути надані у встановлені терміни відповідні документи. Кількість і види цих документів залежать від виду здійснюваних капітальних вкладень і джерел їх фінансування.

Для оформлення фінансування капітального будівництва, яке здійснюється за рахунок державних капітальних вкладень, забудовники подають до місцевих установ банків, що їх фінансують, такі документи:

А. Для будівництв виробничого, невиробничого призначення, природоохоронних об'єктів, що починаються знову, і робіт для технічного переозброєння діючих підприємств:

 • • план капітального будівництва (план технічного переозброєння) за спеціальною формою;
 • • план фінансування за спеціальною формою;
 • • титульний список будови;
 • • контракт (договір) з підрядником із зазначенням форми розрахунків за виконані роботи. При здійсненні будівництва об'єктів двома та більшою кількістю генеральних підрядних організацій документи подаються окремо по кожному виконавцю;
 • • зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (кошторис на окремі об'єкти будівництва та види робіт і витрат);
 • • внутрішньобудівничий титульний список;
 • • наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво, чергу, пусковий комплекс або об'єкт будівництва і висновок органів експертизи інвестиційних проектів;
 • • довідку про результати проведення конкурсу (тендеру);
 • • рішення про відведення земельної ділянки;
 • • дозвіл на будівництво.

Б. Для перехідних будівництв, здійснюваних за рахунок державних капітальних вкладень, до банку, що фінансує, надаються такі документи:

 • • титул перехідної будови;
 • • додаткова угода до контракту (договору) на виконання робіт у поточному році;
 • • уточнений зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;
 • • внутрішньобудівничий титульний список;
 • • наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво, чергу, пусковий комплекс або об'єкт будівництва і висновок органів експертизи інвестиційних проектів.

Для відкриття й оформлення фінансування капітальних вкладень, здійснюваних за рахунок недержавних капітальних вкладень, забудовники керуються вищевикладеним переліком документів.

При змішаних джерелах фінансування оформлення фінансування здійснюється в порядку, встановленому для фінансування капітального будівництва за рахунок державних коштів (див. Вище).

 
<<   ЗМІСТ   >>