Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Типові помилки і факти шахрайства

Шляхом проведення аудиту власного капіталу можуть бути встановлені порушення, типовими з яких є такі:

 • 1) кредитовий залишок по рахунку 40 не відповідає сумі статутного капіталу, затвердженого в установчих документах;
 • 2) необґрунтоване збільшення статутного капіталу за рахунок завищення вартості матеріальних цінностей, нематеріальних активів, які вносяться до статутного капіталу;
 • 3) невнесення чи неповне внесення засновниками часток до статутного капіталу;
 • 4) несвоєчасне внесення змін до реєстру акціонерів;
 • 5) несвоєчасне оформлення вибуття і приймання нових засновників, акціонерів;
 • 6) невиплати дивідендів за привілейованими акціями;
 • 7) неправильне визначення часток, які вносяться засновниками до статутного капіталу;
 • 8) неправильне визначення часток, які підлягають вилученню засновниками зі статутного капіталу;
 • 9) відсутні підтверджуючі документи по здійснених фінансово-господарських операціях;
 • 10) недооформлені й прострочені документи;
 • 11) необумовлене виправлення записів у документах без необхідних підстав;
 • 12) відсутність оригіналів чи засвідчених у відповідності із законодавством копій документів;
 • 13) фіктивні документи та операції;
 • 14) не відображення здійснених операцій;
 • 15) провадження діяльності без ліцензії;
 • 16) неправильне обчислення податку на доходи (прибуток);
 • 17) невиконання вимог нормативних документів;
 • 18) інші відхилення від норм.

Виявлені помилки і факти шахрайства необхідно згрупувати з метою встановлення їх суттєвості (з урахуванням об'єднаного ефекту) і підготовки підсумкової аудиторської документації.

Перелік виявлених помилок і фактів обману доцільно зазначити в робочому документі, зразок якого подано нижче.

Зразок

Аудиторська фірма_____________________________________________

Підприємство__________________________________________________

Період перевірки _______________________________________________

№ з/п Первинний документ, обліковий регістр Зміст порушення Характер порушення (помилка, факт шахрайства) Який нормативний документ порушено Суттєвість порушення
Назва Дата Сума
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
3.
тощо

За результатами проведеного аудиту аудитор готує інформацію про перевірену сукупність для внесення до Звіту клієнта та до Висновку аудитора.

Якщо аудитор не знайшов порушень чи знайшов порушення, які не впливають на законність функціонування, не завдають шкоди державі, засновникам чи акціонерам, то він фіксує факти перевірки в аналітичній частині аудиторського висновку. При цьому аудитор має право пропонувати видати на перевірену підсукупність позитивний висновок.

Якщо аудитор знайшов порушення, які впливають на законність функціонування чи завдають шкоди державі, засновникам чи акціонерам, то він фіксує всі факти в аналітичній частині аудиторського висновку. У цьому разі аудитор дає час для усунення виявлених порушень. Якщо порушення не виправлені, то аудитор не має права видати позитивний висновок.

Питання для самопідготовки

 • 1. Яка мета аудиту установчих документів і власного капіталу?
 • 2. Які завдання аудиту власного капіталу?
 • 3. Дайте визначення власного капіталу.
 • 4. Які складові власного капіталу?
 • 5. Назвіть нормативні документи, що регламентують порядок створення в Україні підприємства, його реєстрації, ліквідації, реорганізації, провадження підприємницької діяльності.
 • 6. Охарактеризуйте нормативні документи, що регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності з питань власного капіталу.
 • 7. Які основні відмінності формування статутного фонду підприємств різних форм власності?
 • 8. Охарактеризуйте предметну область дослідження установчих документів і власного капіталу.
 • 9. Які Ви знаєте види робіт і процедури аудиту власного капіталу?
 • 10. Як проводити тестування системи внутрішнього контролю установчих документів і власного капіталу?
 • 11. Як складати програму аудиту установчих документів і власного капіталу?
 • 12. Які типові помилки і факти обману встановлюють при аудиті установчих документів і власного капіталу?
 • 13. Як у робочому документі згрупувати виявлені помилки і факти обману?
 • 14. Як підготувати підсумкову документацію за результатами аудиту?
 
<<   ЗМІСТ   >>