Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Охорона праці

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз причин травматизму й професійних захворювань

Для чого потрібен аналіз виробничого травматизму?

У випадку незадовільного стану умов праці на робочих місцях виробничі фактори можуть чинити негативний вплив на працюючих і призводять до травматизму або професійних захворювань.

Аналіз виробничого травматизму потрібен для того, щоб виявити причини нещасних випадків як в масштабах окремої галузі господарювання, так і в масштабах відомства. Шляхом проведення такого аналізу на виробництві виявляються джерела травматизму та основні причини, що викликали небажану подію.

Причини, що призводять до травматизму бувають побічними і безпосередніми. Побічні причини, що обумовлюють настання нещасного випадку, можуть бути виявлені ще за довго до його виникнення. Безпосередні причини передують нещасному випадку тому їх неможливо виявити завчасно.

Побічними і безпосередніми причинами нещасних випадків можуть бути матеріальні чинники і особисті якості людини, особливо стійка і необережна її поведінка, що наражає людину на небезпеку.

У процесі аналізу причин виробничого травматизму необхідно встановити всі основні супутні причини, які призвели до нещасного випадку, починаючи від характеру виробничих умов до поведінкової реакції людини, яка виконувала трудовий процес.

При аналізі та розслідуванні нещасних випадків об’єм інформації, який фіксується в акті, має бути достатнім і обґрунтованим, щоб точно і достеменно встановити обставини та причини його виникнення. Підраховані показники виробничого травматизму застосовуються для визначення динаміки їх росту чи зниження, для порівняння їх між окремими підрозділами, галузями та відомствами.

Які методи аналізу виробничого травматизму застосовують на підприємствах?

Найбільш поширеними методами аналізу виробничого травматизму і професійних захворювань є: технічний, груповий, топографічний, монографічний і статистичний.

Що таке технічний метод аналізу виробничого травматизму?

Технічний метод використовується для визначення умов безаварійної та надійні експлуатації обладнання, машини та устаткування і встановлення рівня їх шкідливих чинників.

Важливе значення при цьому мають інженерні розрахунки на міцність і стійкість споруд, устаткування і т. ін. Для отримання даних про надійність проводяться спеціальні випробування підйомно-транспортних машин, посудин підтиском і ін. Терміни і порядок проведення випробувань регламентовані нормативами, за яких обладнання перевіряється в умовах регламентованих перевантажень.

Для характеристики умов виробничого середовища і порівняння його параметрів з нормативами використовують хімічні, фізичні або фізико-хімічні методи аналізу, рівнів шуму, вібрації освітлення і т. ін. Виявлені цими методами дані про небезпечні і шкідливі чинники дають підставу для визначення необхідних заходів та засобів, спрямованих на підвищення рівня надійності та безпеки праці.

Що таке груповий метод аналізу травматизму?

Груповим методом встановлюють причини і ступінь повторюваності нещасних випадків за відповідний проміжок часу. Цим методом вивчається велика кількість нещасних випадків на конкретному об’єкті, що дозволяє визначити джерела небезпеки, їх причини та розробити заходи запобігання.

При груповому методі аналізуються нещасні випадки,які найчастіше повторюються в одних і тих же умовах. Цим методом користуються науково-дослідні інститути з проблем охорони праці, за матеріалами яких розробляються правила і норми безпеки праці

 
<<   ЗМІСТ   >>