Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Ботаніка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вищі спорові рослини

Відділ Мохоподібні, або Мохи (Bryophyta)

Бріологія (від грецьк. bryon - мох, logos - учення) - розділ ботаніки, що вивчає мохи. Представники відділу Мохоподібні: маршанція поліморфна (печіночник звичайний), зозулин льон, сфагновий мох (рис. 51). Серед мохів є примітивні форми, в яких гаметофіт представлений сланню, і більш високоорганізовані, тіло яких розчленоване на органи: нерозгалужене стебло, дрібні гігроскопічні листки (мають високу здатність до поглинання вологи з атмосфери), ризоїди (виконують функції кореня). Елементи провідних тканин - трахеїди і ситоподібні трубки - з'являються лише у найбільш розвинутих мохів. Мохи не досягають великих розмірів, максимальна висота - 20-60 см.

Різноманітність мохоподібних (за Яковлевим, Челомбітько, 2001)

Рис. 51. Різноманітність мохоподібних (за Яковлевим, Челомбітько, 2001):

  • 1 - сфагновий мох;
  • 2 - маршанція поліморфна (печіночник звичайний);
  • 3 - зозулин льон.

Розмножуються мохоподібні безстатевим (спорами), статевим і вегетативним способами. Для них, як і для всіх вищих рослин, характерне правильне чергування статевого і безстатевого поколінь.

У життєвому циклі (схема 14) мохоподібних домінує гаплоїдний гаметофіт над спорофітом.

Гаметофіт мохів може бути одно- чи дводомним і несе жіночі статеві органи - архегонії і чоловічі статеві органи - антеридії. Обов'язкова умова для запліднення - наявність води. Після запліднення утворюється спорофіт, що має вигляд коробочки, де розвивається спорангій на ніжці, що зв'язує її з гаметофітом. Після визрівання спори висипаються і за сприятливих умов проростають у молодий гаметофіт - протонему, яка нагадує нитчасту зелену водорость. Клітини протонеми дають початок дорослому гаметофіту.

Відділ Плауноподібні, або Плауни (Lycopodiophyta)

Викопні представники відділу Плауноподібні - могутні дерева та кущі: лепідодендрон, сігілярія, плеуромея. Сучасні представники відділу Плауноподібні - виключно трав' янисті рослини: плаун булавоподі-бний, селагінела, молодильник. Зустрічаються у хвойних і мішаних лісах. Це багаторічні рослини.

Спорофіт плауноподібних диференційований на стебло, листок та корінь. Пагони у них галузяться дихотомічно. Листки дуже дрібні і тому плауноподібні представляють дрібнолисту лінію еволюції.

Розмноження здійснюється за допомогою спор (рис. 52). Серед цього відділу є рівно- та різноспорові рослини. Спори утворюються у спорангіях. Спорангії утворюються на особливих листках - спорофілах. Зовні вони не відрізняються від вегетативних листків або утворюють відокремлену від вегетативної частини зону, яка називається стробілом (від грецьк. strobilos - шишка).

З моменту утворення спорангія до висипання дозрілих спор минає кілька місяців або років. Спори плауна після потрапляння у ґрунт можуть там зберігатися, не проростаючи, протягом багатьох років. Після проростання утворюється невеличкий, сланевої будови заросток (гаметофіт). У рівноспорових гаметофіт однодомний, у різноспорових - дводомний. Встановлено, що в клітини гаметофіту проникають нитки гриба. Якщо цього не відбудеться, то заросток плауна загине, бо він не здатний до фотосинтезу. Заросток живе і розвивається лише за рахунок виділень гриба, який поселяється в його клітинах. Разом з грибом заросток поступово розростається, розвиваючись дуже повільно. Він перетворюється на маленьку бурувато-кремову бульбочку, яка живе в симбіозі з грибом до 10-18 років. Весь цей період заросток живиться за рахунок гриба. На заростку утворюються статеві органи - архегонії (жіночі) та антеридії (чоловічі). Статеві органи гаметофіта продукують сперматозони (сперматозоїди) та яйцеклітини, які зливаються тільки за наявності води й утворюють новий спорофіт. Він живиться за рахунок тканин заростку протягом кількох років. Поступово заросток (гаметофіт) відмирає, а спорофіт переходить на самостійне живлення.

Життєвий цикл плауна булавоподібного

Рис. 52. Життєвий цикл плауна булавоподібного:

  • 1 - загальний вигляд; 2 - 4 - розвиток заростка із спори;
  • 5 - заросток (гаметофіт);
  • 6 - сперматозоони; 7 - архегоній з яйцеклітиною;
 
<<   ЗМІСТ   >>