Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Процедура вибору клієнта

Після попередньої усної узгодженості між клієнтом і аудиторською фірмою (аудитором) клієнт надсилає на її (його) адресу листа з пропозицією про проведення аудиту, в якому зазначає мету проведення аудиту і завдання, які необхідно вирішити в процесі аудиту, бажаний масштаб аудиторської перевірки.

Розглянувши пропозиції щодо проведення аудиту, аудиторська фірма (аудитор) надсилає лист-відповідь, у якому дає згоду на проведення аудиту або відмовляється від запропонованої роботи. Зразки листів наведені на с. 86-88.

У першому випадку аудиторська фірма (аудитор) може уточнити положення, які стосуються ступеня відповідальності аудитора перед клієнтом, форми подання звіту аудитора і його висновків та інші моменти, про які аудитор вважає необхідним домовитися до початку перевірки. Додатково в листі може бути: викладено пропозиції щодо використання послуг інших аудиторів (у тому числі іноземних); передбачено спеціальну угоду про використання результатів аудиту, що вже відбувся; подано перелік найважливіших обмежень відповідальності аудитора; внесено пропозиції щодо подальшого розвитку договірних відносин аудитора та клієнта. Надсиланню листа-відповіді може передувати етап обстеження об'єкта аудиту з метою визначення обсягів роботи у разі, якщо аудитор вважатиме за необхідне проведення такого обстеження. При повторній перевірці обмін листами не обов'язковий, але повторне надсилання листа клієнту можливе в таких випадках:

♦ неправильне розуміння клієнтом об'єктів і масштабу аудиту;

♦ перегляд або зміна строків аудиту;

♦ зміна в складі керівництва клієнта;

♦ значні зміни профілю або масштабів діяльності суб'єкта, що перевіряється;

♦ зміни законодавства.

В інших випадках аудитор має право лише нагадати клієнту зміст попереднього листа.

Якщо аудитор великого підприємства (об'єднання) є аудитором і його філій (дочірніх підприємств), він повинен вирішити питання про надсилання їм листів, ураховуючи:

♦ чи визначений аудитор філії (дочірнього підприємства);

♦чи повинен аудиторський висновок уміщувати оцінку діяльності філії (дочірнього підприємства):

♦ чи існують законодавчі вимоги щодо аналогічних випадків, зокрема регіональні вимоги.

Процедура погодженні клієнта

Процедура погодження клієнта здійснюється у найкоротші строки, щоб уникнути втрат часу і зусиль. При вивченні клієнта аудитор зосереджує свою увагу на:

♦ вивченні загального стану економіки. До економічних факторів, які можуть впливати на справи клієнта і повинні бути взяті до уваги аудитором, належать: процентні ставки, рівень безробіття, грошова маса в обігу, обмінний курс іноземних валют, міжнародні торгові відносини, урядові постанови та законодавчі акти, загальні умови бізнесу (спад виробництва, інфляція);

♦ вивченні особливостей галузі клієнта. Аудитору повинні бути відомі такі особливості галузі клієнта:

♦ основні показники господарсько-фінансової діяльності галузі;

♦ характер виробництва в галузі (циклічність, сезонність);

♦ галузеве виробництво є трудомістким чи капіталомістким;

♦ умови праці в галузі (безробіття, середня заробітна плата працюючих, середній дохід, шкідливість виробництва тощо);

♦ чи існують галузеві нормативні документи щодо ведення бухгалтерського обліку і звітності;

♦ структура цін у галузі;

♦ стан технології в галузі;

♦ конкурентоспроможність галузі: кількість банкрутств протягом минулого року; кількість підприємств, створених у поточному році. Інформацію про справи в галузі аудитор може отримати зі статистичного щорічника України, який видається Міністерством статистики України, від банкірів, керівників клієнта, аудиторів, які мають клієнтів у цій галузі, а також із ділових засобів масової інформації.

♦ оцінці потенціалу аудиторської фірми (аудитора) щодо наявності відповідного персоналу, знань галузі клієнта;

♦ стані підприємницької діяльності клієнта. Процедура вивчення стану підприємницької діяльності клієнта залежить від досвіду відносин між аудитором і клієнтом: новий клієнт чи повторний.

При виборі нового клієнта для отримання інформації про нього аудитору необхідно:

♦ встановити зв'язок із попереднім аудитором;

♦ відвідати керівний персонал клієнта;

♦ вивчити фінансову звітність за минулий рік та квартальну звітність за поточний і минулий роки;

♦ ознайомитися зі звітом попереднього аудитора і з'ясувати, чи траплялися будь-які обмеження обсягу аудиту, чи існували факти невизначеності, чи були особливі зауваження, чи висловлювалася думка аудитора щодо несприятливого стану справ, чи були інші зауваження в звіті аудитора. За необхідності аудиторська фірма (аудитор) може вивчити не тільки підсумкові документи попередньої перевірки, а й робочі документи попереднього аудитора та взяти від нього необхідну інформацію. При цьому слід суворо дотримуватися розділу 4 "Конфіденційність" Кодексу професійної етики професійних бухгалтерів щодо розкриття інформації. П. 4.5. Кодексу передбачає санкціоноване розкриття інформації, коли клієнтом дано письмовий дозвіл (або ж електронною поштою) на розкриття інформації, при цьому інтереси зацікавленої сторони, разом із третьою стороною, повинні бути враховані. Зразок такого листа до попереднього аудитора "Про можливість надання інформації нинішньому аудитору" наведений на с. 89 Нинішній аудитор звертається до попереднього аудитора з проханням надати інформацію про клієнта (зразок листа на с. 89) та проводить опитування з проблем, які його цікавлять. Приблизна анкета опитування попереднього аудитора наведена на с. 90;

♦ визначити характер і проблеми взаємовідносин із податковими органами, банками, партнерами, акціонерами та іншими споживачами фінансової звітності потенційного клієнта.

 
<<   ЗМІСТ   >>