Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Контрольно-ревізійна діяльність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з правоохоронними органами

Правові підстави організації взаємодії

Контрольні заходи, які органи контрольно-ревізійної служби на всіх стадіях і етапах контрольного процесу здійснюють у тісному контакті з правоохоронними органами, регламентуються законодавчими та підзаконними нормативними актами. Можна виділити три основних етапи взаємодії ДКРС та органів внутрішніх справ:

 • 1) на етапі підготовки до здійснення контрольних заходів;
 • 2) на етапі здійснення контрольних заходів;
 • 3) на стадії завершення контрольних заходів.

Правовою підставою для організації взаємодії ДКРС та ОВС є ст. 14 Закону "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", в якій визначено підходи до призначення ревізій за зверненнями правоохоронних органів.

Правовими підставами для звернення правоохоронних органів до органів ДКРС щодо проведення ревізій і перевірок є:

Прокуратури: пункт Зч. І ст. 20 Закону України "Про прокуратуру" - дає право прокурорам "вимагати від керівників та колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності підпорядкованих і підконтрольних підприємств, установ, організацій та інших структур незалежно від форм власності, а також виділення спеціалістів для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих експертиз";

 • - МВС: підпункт "в" п. 2 ст. 12 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" - дає право керівникам спеціальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю ОВС "залучати до проведення перевірок, ревізій та експертиз кваліфікованих спеціалістів установ, організацій, контрольних і фінансових органів"; підпункт 5 п. 5 Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.1993 № 510,-дає право керівникам підрозділів цієї служби "вимагати обов'язкового проведення перевірок, інвентаризацій і ревізій виробничої та фінансової діяльності підприємств, установ та організацій";
 • - СБУ: підпункт "в" п. 2 ст. 12 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" - дає право керівникам спеціальних підрозділів з боротьби з організованою злочинністю СБУ "залучати до проведення перевірок, ревізій та експертиз кваліфікованих спеціалістів установ, організацій, контрольних і фінансових органів";
 • - щодо кримінальних справ, які перебувають у провадженні слідчих прокуратури, ст. 66 КПК України, що дає право "викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій";
 • - пункт 4 ст. 8 та підпункт "в" п. 1 ст. 18 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", згідно з якими органи ДКРС зобов'язані за дорученнями Координаційного комітету з боротьби з корупцією та організованою злочинністю проводити у межах своєї компетенції ревізії, перевірки та інші дії щодо контролю за дотриманням законодавства України організаціями і громадянами;

підпункт "в" п. 1 ст. 18 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", що зобов'язує

органи ДКРС "проводити у межах своєї компетенції ревізії, перевірки та інші дії щодо контролю за дотриманням законодавства України організаціями і громадянами" за дорученням цих органів.

Із правових підстав взаємодії ОВС та ДКРС можна зробити такі висновки:

 • 1) органи ДКРС взаємодіють із правоохоронними органами з питань державного фінансового контролю на засадах самостійності в ухваленні рішень, незалежності в діях, невтручання у сферу компетенції один одного;
 • 2) за зверненнями органів прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Координаційного комітету боротьби з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України органи ДКРС проводять ревізії (перевірки) на підконтрольних об'єктах усіх форм власності;
 • 3) ревізія (перевірка) установи, організації чи підприємства за зверненнями правоохоронного органу в порядку, визначеному законодавчими актами, може проводитися в будь-який час незалежно від кількості раніше проведених на цьому суб'єкті ревізій і перевірок, за винятком випадків, коли зазначені у зверненні правоохоронного органу питання за вказаний ревізійний період уже перевірені за зверненнями цього чи іншого правоохоронного органу.

Контрольно-ревізійні підрозділи можуть перевіряти фінансово-господарську діяльність суб'єктів підприємницької діяльності і організацій, що не входять до складу об'єктів підконтрольних органам ДКРС, на предмет дотримання ними законодавства з фінансових питань за постановою прокурора, слідчого про проведення ревізії чи перевірки, винесеної під час розслідування кримінальної справи, а також за зверненням Координаційного комітету з боротьби з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України.

З урахуванням правових засад розроблено Інструкцію про організацію проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями правоохоронних органів, яка погоджена з Генеральною прокуратурою, МВС та СБУ, затверджена Наказом "Про затвердження Порядку взаємодії органів Державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України" від 19.10.2006 № 346/1025/685/53.

Даним Порядком передбачено, що працівник органу ДКРС, який здійснює ревізію за зверненням правоохоронного органу, виконує службове доручення й підпорядковується безпосередньо керівнику органу ДКРС.

 
<<   ЗМІСТ   >>