Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Якою є виробнича структура підприємств у капітальному будівництві?

У будівельному виробництві функціонують різні колективи, об'єднані в підприємства (будівельні організації, фірми). При цьому вони знаходяться в визначених виробничих і економічних відносинах.

Будівництву в даний час притаманні всі риси промислового виробництва, функціонуючого в ринкових умовах. Однак воно має ряд особливостей. Так, у процесі виробництва будівельна продукція залишається нерухомою, а знаряддя і предмети праці переміщуються. Будівництво, як правило, ведуть на відкритому повітрі, в різноманітних кліматичних та природних умовах з різною тривалістю циклу (від декількох місяців до декількох років). Воно відрізняється підвищеною залежністю будівельних процесів від зовнішніх факторів. У будівництві розрізняють основні, допоміжні та обслуговуючі сторонні підприємства, а також ділянки, цехи, господарства, відділи, що входять до складу будівельного підприємства (організації, фірми). їх сукупність — виробнича структура підприємства (будівельної організації, фірми).

Що являє собою організаційна структура підприємства в капітальному будівництві?

Організаційна структура підприємства (будівельної організації, фірми) — сукупність відділів і служб, які займаються створенням і координацією функціонування системи менеджменту, розробкою і реалізацією управлінських рішень, виконанням заданої програми (бізнес-плану). Сучасні організаційні структури підприємств у будівництві мають безліч модифікацій у залежності від обсягів робіт, які виконуються та територіальної розташованості об'єктів будівництва.

Вони класифікуються за такими ознаками:

  • — за характером договірних відносин (контрактом) — генпідрядні і субпідрядні;
  • — за видами виконаної роботи — загальнобудівельні, — ті, що виконують основні види загальнобудівельних робіт (земляні, бетонні, монтаж конструкцій), і спеціалізовані, виконують один вид або комплекс однорідних робіт (оздоблювальні, покрівельні, електромонтажні, сантехнічні). Розрізняють також будівельні організації, спеціалізовані за видами будівництва — промислового, житлово-цивільного, транспортного, сільськогосподарського та тощо.
  • — за районом діяльності вони функціонують як трести-майданчики, міського типу, територіальні та загальнодержавні. Трести-майданчики створюють для виконання будівельно-монтажних робіт на великих об'єктах у межах одного будівельного майданчика. До їх складу входять будівельні ділянки. Будівельні організації (підприємства) міського і територіального (регіонального) типу виконують роботи в межах одного міста або регіону. Загальнодержавні будівельні організації (підприємства) є спеціалізованими і виконують роботи в різних регіонах країни.
  • — за чисельністю працюючих їх можна поділити на малі, середні і великі. У малих будівельних організаціях і підприємствах чисельність працюючих складає від 1 до 100, у середніх — 101-500, у великих — 501 і більше осіб.

Що являють собою елементи організаційної структури підприємств капітального будівництва?

Організаційні структури трестів також мають різні моделі. Очолює трест і відповідає за результати господарської діяльності керуючий. У залежності від обсягів робіт тресту керуючий може мати, крім першого заступника, ще від 1 до 3 заступників та головного інженера.

Головний інженер відповідає за проведення технічної політики і правильну організацію будівельного виробництва, за впровадження досягнень науково-технічного прогресу. Заступники керуючого трестом відповідають за матеріально-технічне постачання, економічну роботу в тресті та соціально-побутове забезпечення працівників. Відділи тресту, реалізуючи відповідні функції управління, організують роботу по створенню умов для виконання завдань будівельного виробництва.

Управління малими будівельними організаціями здійснюється на основі поєднання принципів єдиноначальності і самоврядування трудового колективу. Єдиноначальність ґрунтується на тому, що організацією керує директор, який призначається його засновником.

З директором укладається контракт, у якому визначаються його права, обов'язки та відповідальність, а також умови матеріального забезпечення. Директор малої організації затверджує штатний розпис і визначає чисельність працівників, встановлює систему, розміри оплати праці та інші види доходів працівників. Він самостійно вирішує всі питання діяльності організації, розпоряджається його майном і засобами, укладає договори, відкриває розрахункові рахунки в банках, вживає заходів з матеріального постачання і вирішує інші питання для забезпечення діяльності організації.

Організаційна структура управління малим будівельним підприємством (організацією) порівняно невеликої потужності, що включає тільки ділянки виконавців робіт, будується за спрощеною схемою. При невеликій кількості робітників у апараті директора є тільки головний бухгалтер.

 
<<   ЗМІСТ   >>