Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Планування маркетингу

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Заліковий модуль 1. Формування концепції сучасного маркетингу Еволюція основних концепцій маркетингу та їх характеристика Маркетинг: єдність концепції управління господарюванням підприємств (організацій) та їх практичної діяльності на ринкових засадах Розвиток ринку та еволюція концепцій маркетингу Соціально-етичний маркетинг та його місце в системі концепцій маркетингу сучасних підприємств Сучасна модель маркетингу та її особливості Концепція маркетингу як системи взаємодій фірми з ринковими суб'єктами: сутність, функції та матриця цілей Структура і комплекс маркетингу фірми в системі чинників маркетингового середовища Типи і види організаційної структури маркетингу взаємодій компанії та їх особливості Основні види маркетингу взаємодій та їх класифікація. Взаємозв'язок традиційних і сучасних напрямів маркетингової діяльності фірми Управління маркетингом взаємодій фірми та його підсистеми Етапи управління маркетингом та їх характеристика Основні підсистеми інтегрованої моделі управління маркетингом взаємодій фірми Планування в системі складових маркетингового менеджменту фірми Особливості ухвалення управлінських рішень в системі маркетингових комунікацій фірми Методологічні підходи до планування маркетингу Основні етапи планування маркетинг-взаємодій фірми Загальні підходи до складання маркетингових планів. Класифікація планів маркетингу Основні показники плану маркетингу Система маркетингового контролю та її особливості Особливості стратегічного планування маркетингових комунікацій фірми Процес, технологія і дизайн планування стратегічних маркетинг-взаємодій фірми Основні підходи до визначення маркетингової стратегії фірми. Види стратегій маркетингу Стратегічне планування і БТР-маркетинг: проблеми сегментації цільового ринку Правила ухвалення стратегічних планових рішень у сфері маркетингової діяльності фірми Тактичне планування маркетингової діяльності компанії Стратегія і тактика планування маркетингу: проблеми взаємозв'язку Основні етапи і процедури тактичного планування маркетингових взаємодій фірми Особливості ухвалення тактичних рішень у сфері маркетинг-взаємодій компаніїЗаліковий модуль 2. Політика планування маркетинг-мікс компанії Особливості планування товарної політики фірми Маркетингове трактування товару та його основні характеристики Товарний субмікс в системі маркетингових взаємодій фірми. Стратегічні і тактичні цілі товарної політики Розробка і реалізація товарної політики компанії Цінова політика компанії та її планування Ціновий субмікс і його структура. Основні напрями цінової політики фірми Процес вибору маркетингових підходів і методів визначення цін. Чинники, що впливають на ціноутворення Етапи планування цінової політики компанії та їх особливості. Види цінових стратегій маркетингу Планування розподільно-збутової політики фірми та її особливості Розподільний субмікс маркетингу. Цілі і задачі розподільно-збутової політики компанії Вибір каналів розподілу продукції. Основні підсистеми управління розподільно-збутовою мережею План продажів (збуту) і особливості його розробки Основні рішення, що приймаються фірмою в сфері маркетинг-логістики. Стратегії маркетинг-логістики Планування комунікаційної політики маркетингу Комунікаційний субмікс маркетингу взаємодій та його структура. Цілі й основні напрями комунікаційної політики фірми Способи формування попиту і стимулювання збуту. Планування рекламної діяльності фірми, особистих продажів і зв'язків з громадськістю Особливості планування нових форм просування товарів фірми. Спонсоринг. Продукт-плейсмент. Брендинг Основні засади екологічного маркетингу Сучасний стан навколишнього середовища внаслідок впливу економіки Поняття концепції екологічного маркетингу. Підходи до визначення категорії "екологічно чистий товар" Екологічна політика підприємства
 
>>