Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у бюджетних установах

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік інших коштів

До інших коштів бюджетних установ відносять оборотні активи установи у формі еквівалентів грошових коштів, тобто, коштів, що містяться в акредитивах, у чекових книжках, в оплачених талонах на бензин, харчування, оплачені путівки в санаторії, пансіонати, оплачені проїзні документи, а також кошти в дорозі.

Кошти в дорозі - це кошти, які перераховані в останні дні місяця на реєстраційні, спеціальні реєстраційні, поточні рахунки установи, а також не розподілені на рахунках в органах Державного казначейства України, але будуть зараховані на ці рахунки в наступному місяці.

Грошові документи зберігаються в касі установи у сейфах, металевих шафах, спеціально об лаштованих приміщеннях. На керівника установи та матеріально-відповідальних осіб поширюються вимоги щодо зберігання грошових документів так само як і до грошових коштів в касі установи.

Для обліку інших коштів призначений активний рахунок 33 "Інші кошти", до якого відкриваються субрахунки:

  • 331 "Грошові документи в національній валюті". Обліковуються грошові документи установи (талони на бензин, путівки) в національній валюті.
  • 332 "Грошові документи в іноземній валюті". Обліковуються грошові документи в іноземній валюті.

По дебету рахунків 331 та 332 обліковуються суми виставлених акредитивів отриманих талонів, (стретч-карт) путівок та інших грошових документів в національній та іноземній валюті. За кредитом відображаються використані акредитиви або суми повернутих коштів за невикористаними акредитивами, видані талони, путівки та інші грошові документи.

Умови та порядок проведення акредитивної форми розрахунків передбачається договором.

Порядок розрахунків акредитивами для бюджетних установ рахунки яких знаходяться в держказначействі встановлюється інструкціями держказначейства.

  • 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті". Обліковуються кошти, які перераховані в останні дні місяця на реєстраційні (поточні) рахунки, але будуть зараховані в наступному місяці.
  • 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті". Обліковуються кошти, що в іноземній валюті, які перераховані в останні робочі дні місяця, а будуть зараховані в наступному місяці.

Зарахування коштів відображається по дебету рахунків, а списання - по кредиту.

Аналітичний облік операцій з іншими коштами ведеться у довільній формі за кожним грошовим документом і кожною сумою в дорозі. Записи проводяться в міру здійснення операції, але не пізніше наступного дня. Записи здійснюються в розрізі видів коштів та кодів бюджетної класифікації.

У кінці місяця записи за операціями з грошовими документами та грошовими коштами в дорозі групуються в меморіальному ордері ф. № 274. Записи здійснюються на підставі виписок органів Держказначейства (установ банків),звітів матеріально-відповідальних осіб, реєстрів аналітичного обліку, інших документів. Дані меморіальних ордерів переносяться до книги "Журнал-головна".

Грошові документи та інші бланки - квитанційних книжок, атестатів, дипломів, путівок, трудових книжок в обов'язковому порядку підлягають за балансовому обліку на рахунку 08 "Бланки суворого обліку".

Підставою для зарахування вказаних бланків є рахунки-фактур виготовлювача бланків, накладні, акти. Їх облік здійснюється за назвами документів, по кількості та вартості. Як облікова оцінка виступає їх вартість придбання, але для обліку довіреностей встановлено вартість по 1,5 грн за один.

Списуються бланки по мірі їх використання на підставі видаткових документів та актів на списання.

Таблиця 20

Кореспонденції рахунків

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Оплачено за грошові документи: поштові марки, талони на бензин, мазут, харчування, путівки, тощо

364, 675

311-313, 321

Отримано грошові документи: поштові марки, трудові книжки, талони на бензин, мазут, харчування, путівки, тощо

331

364, 675

Одночасно записують на за балансовому рахунку

08

Видано у підзвіт бланки суворого обліку

362

331

Списані витрачені бланки суворого обліку (грошові документи) на підставі акта

801, 802, 811

362, 331

Одночасно списується з позабалансового обліку

08

Отримані кошти фінансування, як кошти в дорозі

333

701, 702

Зараховані кошти на рахунки установи в наступному місяці

311, 321

333

Виставлено акредитив

331, 332

311-313, 321

Оплачено акредитив постачальнику на основі пред'явлених документів

364

331, 332

До грошових документів відносяться путівки до санаторно-курортних та оздоровчих установ розташованих на території України, що придбаються установами в Фонді соціального страхування.

Рішення про надання путівки працівнику приймає постійно діюча комісія (уповноважена особа) установи із соціального страхування.

Склад такої комісії або відповідальна особа затверджується керівником наказом по установі.

Для отримання такої путівки працівник надає в комісію заяву та медичну довідку за формою № 070-щ "Довідка на отримання путівки".

Путівка може бути частково або повністю оплачена коштами Фонду соціального страхування. Прийняте рішення оформляється протоколом.

Путівка повністю оплачена Фондом, може надаватися один раз протягом 2 років. Путівка, що частково оплачена фондом може надаватись тільки один раз протягом календарного року.

Отримані в Фонді путівки реєструються Книзі обліку путівок ф. № 13-ФСС. Ця книга повинна бути прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою, підписана керівником та головним бухгалтером.

На цих путівках зазначається перелік послуг, що входять до їх вартості і ставиться штамп "Сплачено за кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності"

Оплата путівок, що придбані страхувальником або застрахованою особою самостійно, за рахунок коштів Фонду забороняється.

Путівки не оподатковуються податком з доходів фізичних осіб та з них не утримуються внески до Пенсійного фонду.

У бухгалтерському обліку вартість путівки відображається за вартістю її отримання. Наприклад, бюджетна установа отримала від Фонду 4 путівки на загальну вартість 12000 грн. Розмір часткової оплати становить 30% від повної вартості путівки. В бухгалтерському обліку отримання, видача та розрахунки за путівку оформляються такими записами.

Таблиця 21

Кореспонденції рахунків

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Дт

Кт

Оприбутковано путівки на санаторно-курортне лікування

331

652

12000

Одночасно обліковується на за балансовому рахунку 08 "Бланки суворого обліку"

08

12000

Надходження коштів до каси від працівників

301

364

3600

Продовження табл. 21

Видана путівка працівнику:

На суму, що оплачена працівником

364

331

3600

За рахунок коштів Фонду

652

331

8400

Одночасно списується з забалансового обліку

08

12000

Кошти внесені на спеціальний реєстраційний рахунок

328

301

3600

Перераховано до Фонду

652

328

3600

Інвентаризація грошових коштів

Відповідно до Інструкції № 90 установи повинні обов'язково проводити інвентаризацію грошових коштів, грошових документів, цінностей і бланків суворого обліку - не менше одного разу на квартал.

Інвентаризація реєстраційних, спеціальних, валютних, поточних рахунків здійснюється по мірі надходження виписок органів Держказначейства та установ банків.

При інвентаризації каси слід керуватись Положенням про ведення касових операцій в національній валюті № 637.

Для оформлення результатів інвентаризації готівки, цінних паперів, чекових книжок, почтових марок, оплачених путівок та інше, які знаходяться в касі використовують Акт інвентаризації наявності грошових коштів, цінностей за формою, що встановлена Інструкцією № 90.

Для оформлення результатів інвентаризації бланків суворого обліку використовується Інвентаризаційний опис бланків документів суворого обліку за формою, що встановлена Інструкцією № 90.

Таблиця 23

Кореспонденції рахунків з відображення результатів інвентаризації

Зміст операції

Кореспонденція

рахунків

Дт

Кт

Виявлена нестача готівки в касі і віднесена на винних осіб

363

301, 302,

Продовження табл. 23

Погашено нестачу грошових коштів

  • 301, 302,
  • 311, 313, 321, 323

363

Оприбутковані надлишки готівки

301, 302,

711

Виявлена нестача бланків суворого обліку: на облікову вартість

363

331

На вартість, що підлягає перерахуванню в бюджет

363

642

 
<<   ЗМІСТ   >>