Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Операційний менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Навчально-тематичний план курсу Формування та розвиток доктрин операційної системи Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту Операційна система організації: поняття, склад та види Операційна стратегія як основа проектування операційної діяльності Основні проектні рішення в операційному менеджменті Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати Управління процесом проектування операційної системи Управління процесом проектування виробничих потужностей та трудового процесу Управління проектами Управління поточним функціонуванням операційної системи Оперативний менеджмент операційної системи Управління постачанням та інфраструктурою підприємства Управління якістю Управління продуктивністю операційної діяльності Навчально-методичне забезпечення курсу Формування та розвиток доктрин операційної системи Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту Поняття операційного менеджменту. Операції як види діяльності. Операційна функція в організації. Матеріальні потоки. Концепції, принципи, функції, методи операційного менеджменту Роль та місце операційного менеджменту. Виробництво як процес перетворення ресурсів організації. Історичний розвиток операційного менеджменту Операції у сфері послуг. Управління сервісом. Операційна система організації: поняття, склад та види Сутність системного та ситуаційного підходів до операційного менеджменту Інформаційне середовище операційної системи Класифікація та особливості операційних систем Сутність елементів операційної системи: переробної підсистеми, підсистеми забезпечення, підсистеми планування та контролю Характеристика виробничих систем. Вплив типу виробництва на організаційну структуру управління. Сутність структуризації сервісних контактів: сервіс-системна матриця. Типи сервісних системОсновні типи сервісних системСім характеристик правильно спроектованої сервісної системи Операційна стратегія як основа проектування операційної діяльності Сутність операційної стратегії. Стратегія і тактика в управлінні операційною системою Операційні пріоритетиВитрати виробництва Якість і надійність продукціїТермін виконання замовленняНадійність постачанняЗдатність реагувати на зміну попитуГнучкість та швидкість освоєння нової продукціїІнші критерії, які залежать від виду продукції Рамки операційної стратегії на виробництві. Розвиток операційної стратегії і проблеми конкурентоспроможності Особливості операційної стратегії в сфері обслуговування Вплив життєвого циклу на операційну стратегіюперший (І) - зародження і формування операційної системидругий (II) - швидкий ріст ефективностітретій (III) - період стабільностічетвертий (IV) Продукти і процеси в контексті операційної стратегії Основні проектні рішення в операційному менедженті Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати Ресурси як вхідні фактори операційної діяльності підприємства. Операційні процеси організації Режим функціонування операційної системи Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства Бізнес-процеси Управління процесом проектування операційної системи Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи Особливості розробки продукту та вибору технологічного процесу у виробничій сфері Ставка на технологію Ставка на маркетинг Збалансований підхід до технології та маркетингу Операційні технології Проектування послуг Особливості управління чергами Прийняття управлінських рішень в операційному менеджменті Управління процесом проектування виробничих потужностей та трудового процесу Поняття потужності операційної системи Стратегічне планування потужностей Розміщення виробничих і сервісних об'єктів Розміщення обладнання і планування приміщень Планування трудового процесу і нормування праці Сутність лінійного програмування Управління проектами Сутність проектного підходу до управління організацією. Менеджмент проекту. Життєвий цикл проекту. Інструментарій проектного аналізу. Фінансування, кошторис і бюджет проекту Фінансування, кошторис і бюджет проекту Організаційні структури Управління інноваційно-інвестиційними процесами Управління поточним функціонуванням операційної системи Оперативний менеджмент операційної системи Суть, принципи та види планування (сукупне, календарне, агреговане та сіткове планування). Планування виробничої програми. Сукупне планування Сіткове планування Календарне планування Функції, принципи, завдання, основні вимоги до оперативного управління Система оперативного управління "точно в термін". Досвід оперативного управління виробництвом фірми "Тойота". Управління постачанням, збутом та інфраструктурою підприємства Управління операційною інфраструктурою підприємства Центральний інструментальний склад (ЦІС) Інструментально-роздавальна комора (ІРК) Інструментальний цех (ІЦ) Контроль у системі операційного менеджменту Встановлення нормативів Визначення ефективності діяльності Коректування відхилень Управління матеріальними ресурсами і виробничими запасами Управління матеріально-технічним постачанням і збутом на підприємстві Управління якістю Етапи розвитку та закордонний досвід управління якістю Система якості Стандартизація і сертифікація Система управління якістю продукції і послуг Показники якості Менеджмент якості на базі концепції TQM Методи та інструменти управління якістю Управління продуктивністю операційної діяльності Продуктивність праці персоналу: сутність, методи визначення та чинники зростання. Продуктивність та конкурентоздатність організації. Управління результативністю операційних системОсновна літератураДодаткова літератураІноземна література
 
>>