Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у бюджетних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік розрахунків за стипендіями

Стипендія — це грошове забезпечення, що регулярно надається особам, які вчаться на денних відділеннях вищих і середніх спеціальних навчальних закладів на бюджетній основі, а також особам, що проходять підготовку з відривом від виробництва в аспірантурі та докторантурі. Державні стипендії у навчальних закладах і науково-дослідних інститутах виплачуються в межах встановлених лімітів стипендіального фонду відповідно до "Порядку призначення і виплати стипендій", затвердженого постановою КМУ від 12.07.2004 p. № 882 та з урахуванням змін, внесенім постановою КМУ від 05.03.2008 p. N? 165 "Деякі питання стипендіального забезпечення". Згідно цієї постанови стипендії поділяються на академічні і соціальні.

Стипендії призначаються наказом керівника навчального закладу за поданням стипендіальних комісій з участю деканатів, педагогічних колективів, громадських організацій та дотриманням вимог постанови КМУ № 882. При призначенні академічних стипендій враховується успішність студентів. Стипендія призначається за результатами сесії при умові, що середній бал успішності не нижчий 4 за п'ятибальною або 7 за дванадцяти - бальною шкалою.

Мінімальний розмір академічної стипендії з 01.09.2008 р. становить:

 • — учням професійно-технічних навчальних закладів — 200 грн.;
 • — студентам вищих навчальних закладів (ВНЗ) I—-II рівня акредитації — 400 грн.;
 • - студентам ВНЗ III -IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" (крім магістрів державного управління), — 530 грн.

Учням професійно-технічних навчальних закладів, студентам, курсантам, які за результатами сесії мають середній бал успішності 5 за п'ятибальною або 10—12 за дванадцятибальною шкалою, розмір стипендії збільшується на 40, 50 або 60 грн. відповідно.

Соціальною стипендією у першу чергу забезпечуються діти-сироти, діти, що залишилися без опіки батьків, діти з малозабезпечених сімей, потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС, студенти-інваліди, студенти, які мають сім'ї з дітьми, якщо вони за показником успішності втратили право на академічну стипендію.

Стипендіатам з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, розмір стипендії збільшується відповідно на 130, 150 і 170 гри за рахунок коштів, передбачених > державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідки Чорнобильської катастрофи. Є особливості призначення стипендій і іншим категоріям стипендіатів.

Для розрахунків за стипендіями характерні великі масиві облікової інформації, типовість і щомісячна повторюваність операцій з нарахування стипендій, відрахувань з них, виплат. Стипендія - це особливий вид грошового забезпечення, який не входить у фонд оплати праці. На стипендії не нараховуються внески на соціальні заходи (до Пенсійного фонду та Фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування). Стипендіатам за період тимчасової непрацездатності допомога не виплачується, а зберігається стипендія. У той же час стипендія включається до сукупного оподатковуваного доходу громадян, з якого справляється податок з доходів фізичних осіб, а всім стипендіатам присвоюється ідентифікаційний код платника податків.

Для обліку розрахунків за стипендіями призначений пасивний субрахунок 662 "Розрахунки зі стипендіатами", який за призначенням і структурою близький до субрахунка 661 "Розрахунки із заробітної плати". Нарахована стипендія для бюджетної установи є фактичним видатком за кодом 1342 "Стипендії" економічної класифікації видатків бюджету і відображається за дебетом субрахунка 801 (802) і кредитом субрахунка 662. Відрахування зі стипендії податку, профспілкових внесків, за виконавчими документами, за проживання в гуртожитку та інше відображають за дебетом субрахунка 662 і кредитом відповідних субрахунків з обліку розрахунків за відрахованими сумами (641, 666, 668, 675 тощо).

Виплата стипендій здійснюється, як правило, через старост груп (або уповноважених стипендіатів) на підставі групових (колективних) доручень, завірених керівником підрозділу навчального закладу (деканом, завідуючим відділенням тощо). Список таких уповноважених осіб затверджується наказом по навчальному закладу. Суми стипендій, не одержані стипендіатами вчасно, депонуються і обліковуються на субрахунку 671. Депонована заборгованість за стипендіями, строк позовної давності якої минув, підлягає списанню на "Результати виконання кошторису за загальним фондом" (субрахунок 431) бухгалтерським проведенням:

Дт субрах. 671

Кт субрах. 431.

Розрахунки за стипендіями - одна з найбільш трудомістких ділянок облікової роботи бухгалтерів навчальних закладів, тому u бажано здійснювати з використанням персональних ЕОМ та локальних систем автоматизації обліку розрахунків за стипендіями, а виплату стипендії здійснювати шляхом перерахування коштів на карткові рахунки студентів у комерційних банках (за домовленістю).

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:

 • 1. Розкрийте особливості організації й оплати праці в бюджетних установах та завдання її обліку.
 • 2. Назвіть первинні документи з обліку чисельності працівників та відпрацьованого часу.
 • 3. Документальне оформлення і порядок нарахування зарплати працівникам бюджетних установ.
 • 4. Порядок нарахування допомоги за час тимчасової непрацездатності та оплати за період відпустки.
 • 5. Види відрахувань із заробітної плати, порядок їх визначення та відображення в обліку.
 • 6. Форми розрахункових документів та способи ведення аналітичного обліку розрахунків з оплати праці.
 • 7. Рахунки для обліку розрахунків з оплати праці та порядок відображення на них нарахування й відрахувань з оплати праці.
 • 8. Порядок розрахунків з органами соціального страхування та їх відображення в обліку.
 • 9. Порядок призначення та облік розрахунків за стипендіями.
 
<<   ЗМІСТ   >>