Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Вексельна справа

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Корпоративні векселі

Функціонування ефективної та стабільної фінансової системи, яка здатна обмежити гіпертрофовану масу грошової готівки в обігу і витіснити грошовий фактор інфляційного процесу, неможливе без корпоративних векселів. Ці векселі, будучи універсальними фінансовими документами підприємств і різновидом цінних паперів на фондовому ринку, суттєво спрощують і прискорюють розрахунки між суб'єктами господарського життя, збільшують оборотні кошти до рівня задоволення потреб у них, усувають банківську монополію на кредити товаровиробникам і зменшують їхні обсяги.

Практика застосування корпоративних векселів напрацювала декілька ланцюгів вексельних розрахунків:

  • • провідне місце за ліквідністю і попитом на ринку цінних паперів у 1998 р. займали векселі Національного диспетчерського центру (НДЦ);
  • • сформувався регіональний ринок векселів Укрзалізниці;
  • • значну роль стали відігравати векселі Укргазпрому;
  • • активно функціонував ринок векселів Укртелекому в Києві, Харкові. Він поступово поширюється на інші міста України;
  • • стабільним попитом користувалися векселі ВАТ "Нікопольський феросплавовий завод", заводу "Укртатнафто-сервіс", заводу ім. Малишева та багатьох інших емітентів" що визначаються високою платоспроможністю і наявністю ліквідної продукції.

Хронічні неплатежі підприємств та високі ціни на енергоносії зумовили появу в Україні окремого виду векселів, що пов'язані з відстроченням платежу за газ, спожитий бюджетними організаціями й установами.

Векселедавцями векселів Укргазпрому виступають Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, фінансові управління обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Виписуються векселі наказу відповідних газозбутових організацій в рахунок видатків бюджету відповідних регіонів. Векселетримачами цих векселів можуть бути будь-які суб'єкти господарювання, що отримують їх безпосередньо від векселедавців або інших юридичних осіб шляхом індосаменту. Але пред'являти до погашення такі векселі можуть виключно підприємства, розташовані на території відповідного векселедавця.

Погашення векселів, що видані в рахунок оплати природного газу, здійснюється векселедавцями — регіональними фінансовими управліннями шляхом зарахування векселетримачам вексельних сум у сплату обов'язкових бюджетних платежів та недоїмок. Для цього векселетримач виготовляє письмову заяву і разом з векселем подає її відповідному векселедавцеві — фінансовому управлінню області. Останнє розглядає і виконує зобов'язання протягом семи робочих днів. Про це у зазначений строк воно повідомляє районні державні податкові адміністрації за місцезнаходженням векселетримача, а останні, приймаючи ці векселі, відображають їхні суми в обліку податкових надходжень та інформують про це векселетримачів. Векселі, не пред'явлені в зазначений термін платежу, втрачають дієздатність.

Можливості й переваги вексельних розрахунків в Україні найшвидше зрозуміли енергетичні компанії, тому й запровадили так звані енергетичні векселі для розв'язання проблем заборгованості за електроенергію.

У процесі емісії та обліку енергетичних векселів сформувалося кілька способів розрахунків. Найпростішим із них є реалізація векселів НДЦ шляхом їх передання до регіональних обленерго з метою погашення заборгованості за спожиту електроенергію. При цьому векселем НДЦ можна розраховуватися за отриманий товар, передаючи його наступному векселетримачеві за індосаментом необмежено. Такий рух зображено на схемі 3.5.

вексель НДЦ

Проаналізовані види векселів в Україні є відображенням відомчих нормативних актів, що, на жаль, закріплюють фактичний відхід від положень Женевських конвенцій, знижують потенціал векселів як дієвого способу погашення боргових зобов'язань, кредитного інструменту і високоліквідного цінного паперу. Недосконалість чинного законодавства в Україні спричинює також невикористання вексельних операцій у міжнародних розрахунках.

Пенсійні векселі

Потреби обмежити негативні наслідки фінансового дисбалансу окремих сфер і галузей економіки України зумовили появу багатьох форм векселів, що їх такими можна визнати лише з великими застереженнями. Відсутність необхідного досвіду і знань в Україні творить умови для запровадження переважно модифікованих векселів, які сприймаються з позиції будь-якої системи вексельного права як помилкові, неповноцінні, а отже недійсні.

До числа модифікованих можна віднести векселі, що виписувалися в ході проведення примусових заліків взаємо заборгованості, для розрахунків за використану електроенергію, для відстрочення заборгованості платежів до Пенсійного фонду України, для застосування кредиту в податкових платежах до державного бюджету та ін. Характерні ознаки модифікованих векселів властиві й так званим пенсійним векселям — хоча б тому, що вони містять написану умову: "Для забезпечення платежів до Пенсійного фонду". Але ж у класичних векселях жодної умови висувати не можна, вона визнається недійсною.

Причинами, що породили форму пенсійних векселів, стали зростаючі борги підприємств і установ перед Пенсійним фондом України та потреби їх упорядкування і оформлення відстрочки платежу. Учасниками операцій з пенсійними векселями стали підприємства-боржники, органи Пенсійного фонду України, уповноважені банки та уповноважені підприємства. Зокрема, уповноваженими банками затверджено банки "Аваль", "Укрсоцбанк", "Пром-інвестбанк", "Укрексімбанк". Спеціалізованим державним підприємством Пенсійного фонду України став створений на правах юридичної особи його підрозділ. Дане підприємство виконує доручені йому функції авалювання, інка-

 
<<   ЗМІСТ   >>