Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємств

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Механізація та показники використання техніки

До головних умов підвищення продуктивності праці в аграрних підприємствах належать прискорення темпів і підвищення рівня оснащеності аграрного виробництва технікою. Внаслідок механізації виробничих процесів рівень продуктивності праці можна підвищити на 50 і більше відсотків.

Механізація виробництва - це процес заміни ручної праці машиною, окремих машин - системою машин. Розрізняють три ступеня розвитку механізації: часткова механізація; комплексна механізація; автоматизація виробництва.

Часткова механізація має місце, якщо механізовано лише окремі процеси виробництва, а решта виконується вручну. Комплексна механізація передбачає механізацію виконання і основних, і допоміжних процесів, зберігаючи також ручне управління машинами. Автоматизація виробництва забезпечує виконання машинами всіх виробничих процесів; людина тільки контролює їх за допомогою автоматичних пристроїв і відповідних програм. Це широко використовують при очищенні зерна, на птахофабриках, у відгодівельних комплексах.

Для забезпечення комплексної механізації й автоматизації виробництва, і для того, щоб розвиток матеріально-технічної бази аграрних підприємств відповідав вимогам індустріалізації, необхідна певна система машин.

Система машин - ланцюг чи сукупність різних видів техніки, що забезпечують послідовне і безперервне виконання робіт у виробничому процесі. Існує дві системи машин - дл; рослинництва й тваринництва. На відміну від системи, груп} машин, які використовують для виробництва певного видз продукції та забезпечують комплексну механізацію всього технологічного процесу, називають комплексом машин. Комплекс машин, у певному наборі, окремо застосовують на виробництві цукрових буряків, збиранні картоплі, зернових те інших культур. На тваринницьких фермах, однак, використання комплексу машин небажане, тому що ефективність механізації знижується. Тут ще широко застосовується ручна праця на приготуванні й роздаванні кормів, операціях з догляду за тваринами. У зв'язку з цим галузь тваринництва, як жодна інша, потребує великої кількості працюючих. Його продукція трудомістка. Затрати праці на виробництво 1 ц молока сягають понад 10 людино-годин, а на виробництво яловичини - понад 40 людино-годин.

Рівень механізації виробництва визначається як відсоткове відношення обсягу робіт, виконаних машинами, до загального їх обсягу. Якщо визначають рівень механізації окремого процесу, то використовують фізичний вимір робіт, а загалом у галузі - еталонні гектари:

Рівень та ефективність використання машинно-тракторного парку аграрних підприємств характеризується системою натуральних і вартісних показників. До натуральних належать:

  • - річний виробіток на трактор, комбайн, автомобіль;
  • - денний і змінний виробіток на трактор, автомобіль;
  • - коефіцієнт змінності;
  • - коефіцієнт використання тракторів і автомобілів;
  • - коефіцієнт технічної готовності тракторів і автомобілів;
  • - коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобіля;
  • - коефіцієнт корисного пробігу автомобіля.

Вартісні показники:

- собівартість еталонного гектара;

При запровадженні у виробництво окремих нових машин або всього комплексу і для їх порівняння з однотипними діючими використовують цілу систему показників.

Ступінь зниження трудових витрат у розрахунку на одиницю роботи визначають діленням різниці трудомісткості продукції за старого і нового комплексу машин на трудомісткість за старого, помноженої на 100 %.

Витрати, пов'язані з використанням техніки, прийнято називати експлуатаційними витратами. Це амортизаційні нарахування, витрати на оплату праці, пальне та мастильні матеріали, поточний ремонт і под. Ступінь зниження експлуатаційних витрат з розрахунку на одиницю роботи визначають діленням різниці експлуатаційних витрат за використання старого і нового комплексу машин на експлуатаційні витрати за старого і множенням на 100 %.

Заміна існуючих машин новими вимагає додаткових капітальних вкладень. Проте вони скуповуються щорічною економією експлуатаційних витрат при їх використанні. Строк окупності додаткових вкладень на придбання нових машин визначають як відношення суми додаткових капітальних вкладень на придбання до суми прибутку, отриманого від зниження експлуатаційних витрат:

Метою впровадження нової техніки та комплексу машин е насамперед підвищення ефективності аграрних підприємств. Однак дуже важливо, оцінюючи нову техніку, звернути увагу на умови праці механізаторів і збереження навколишнього середовища.

 
<<   ЗМІСТ   >>