Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Особливості методики аналізу основної діяльності (виробництва та реалізації продукції) металургійного підприємства

Головним видом економічної діяльності підприємства є основна діяльність. Результати основної діяльності підприємства, тобто результати від виробництва та реалізації продукції, є найважливішим джерелом його фінансових ресурсів і головним фактором поліпшення фінансового стану й фінансової стійкості, що обумовлює необхідність постійного удосконалення цього виду діяльності.

Тематичний аналіз основної діяльності підприємства, або аналіз виробництва та реалізації продукції, в складі повного комплексного аналізу діяльності металургійного підприємства містить:

  • - аналіз ринків металопродукції;
  • - аналіз доходу від реалізації металопродукції у вартісному вимірюванні та факторів, що на нього впливають;
  • - аналіз обсягу виробництва металопродукції в натуральних одиницях та в умовно-натуральному вимірюванні та факторів, що на нього впливають;
  • - аналіз якості та конкурентоспроможності металопродукції підприємства та факторів, що на них впливають;
  • - аналіз якості основної діяльності та факторів, що на неї впливають;
  • - аналіз ритмічності виробництва та втрат від порушення ритму;
  • - аналіз якості планування основної діяльності та ін.

Метою аналізу основної діяльності металургійного підприємства є виявлення, оцінка та мобілізація резервів підвищення конкурентоспроможності металопродукції та збільшення обсягів виробництва й продажу металопродукції, на яку є попит. Для досягнення цієї мети вирішуються всі без винятку класичні задачі економічного аналізу.

Аналіз вартісних показників основної діяльності

Узагальнюючим показником обсягів основної діяльності підприємства є дохід (виручка) від реалізації продукції: валовий - з позицій суспільства, чистий - з позицій підприємства. Оцінка доходу сприяє стимулюванню підприємства виготовляти ту продукцію, яку можливо реально та прибутково реалізувати на вітчизняному та світовому ринках збуту.

Аналіз доходу від реалізації продукції металургійних підприємств та факторів, які на нього впливають, проводиться в статиці (оцінка виконання планових завдань за звітний період), у динаміці (для оцінки тенденцій розвитку основної діяльності), у міжзаводському порівняльному аналізі (для рейтингової оцінки).

Для оцінки впливу факторів у факторному аналізі доходу від реалізації продукції металургійного підприємства (Д, грн.) використовуються моделі 8.1-8.3:

де I - число найменувань продукції, одиниць;

д - дохід від реалізації і-го виду продукції, грн.;

Ц і - ціна за тонну продукції і-го виду, доларів США/т;

Ці - ціна за тонну продукції і-го виду на вітчизняному ринку, грн./т;

КВ - курс валюти, грн./ доларів США; ()і - обсяг відвантаженої на експорт продукції і-го виду, т; ()і - обсяг відвантаженої на внутрішній ринок продукції і-го виду, т; 777 - товарна металопродукція підприємства, грн.; ± А 777 - зміна залишків товарної продукції на складах підприємства, грн.

З моделей 8.1-8.3 видно, що факторами доходу є зміна: кількості видів продукції, її структури, цін, обсягів, курсів валют, залишків товарної продукції на складах підприємства, інфляційні процеси. Оцінка впливу кожного фактора здійснюється традиційними засобами факторного аналізу або корреляційним методом з наступним визначенням причин зміни і розробкою конкретних заходів, спрямованих на збільшення доходу.

Товарна продукція характеризує обсяги виробництва продукції металургійного підприємства у вартісному вимірюванні. В факторному аналізі виробництва оцінюється вплив на зміну цього узагальнюючого показника таких факторів, як ціна, товарний випуск (в т, штуках та ін.) та зміна структури виробництва металопродукції.

 
<<   ЗМІСТ   >>