Повна версія

Головна arrow РПС arrow Регіональна економіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Послуги лізингу

Розвиток лізингу є особливо актуальним для України з огляду на такі обставини. По-перше, українська економіка характеризується високим ступенем зношеності основних фондів. При цьому підприємства змушені залучати інвестиції переважно із власних коштів, оскільки кредити банків, кошти інститутів спільного інвестування та інші джерела зовнішнього фінансування становлять лише близько 20 % від загального обсягу капітальних вкладень в економіці. По-друге, у країні недостатньо розвинутий сектор малих та середніх підприємств, насамперед у зв'язку з ускладненим доступом до фінансування.

В Україні ще не склалася інфраструктура лізингових послуг і практично немає таких лізингових компаній, які могли б забезпечити належне технічне обслуговування об'єктів лізингу. Основні учасники лізингового бізнесу - банки - також неспроможні впоратися з таким завданням. Відсутність можливості надати сервісні послуги за лізингом - одна з найслабших сторін вітчизняного лізингового підприємництва порівняно з практикою інших країн.

За даними Всеукраїнської асоціації лізингу "Укрлізинг", на підставі опитування компаній, які входять до її складу, лізингові операції усе ще не зайняли вагомого місця як інструмент фінансування інвестицій. Пік розвитку ринку лізингу припадав на 1999-2000 рр., коли частка лізингових операцій в інвестиціях сягала близько 8 %. З того часу частка лізингу в інвестиціях постійно скорочувалася до 0,95 % на кінець 2010 р. Отже, обсяги лізингових операцій в Україні все ще істотно нижчі від потенційних (за оцінками експертів Світового банку, потенційний попит на лізингові послуги становить від 12 до 50 млрд дол. СІЛА).

Держава намагається відігравати активну роль на ринку лізингу: так в Україні діє НАК "Украгролізинг", яку було створено 2000 р. на базі Державного лізингового фонду, ВАТ "Укртранс-лізинг" (1999 р.) та ВАТ "Украгромашінвест" (1998 р.). Пріоритетними регіонами їх діяльності є Вінницька, Хмельницька, Житомирська, Кіровоградська, Черкаська області, а також аграрні регіони Причорномор'я.

Операції з лізингу також поширюються у великих містах та великих урбанізованих регіонах. Так, найбільша кількість лізингових операцій (переважно в галузі промислового виробництва і на транспорті) зафіксована в Київській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровський, Львівській областях та в Криму.

Однак в Україні поки що темпи зростання лізингового ринку надзвичайно малі при великих потребах економіки в лізингу. Адже рівень зношеності основних фондів на підприємствах нашої держави становить у середньому 50 %, а в сільському господарстві, промисловості, будівництві, водному й авіаційному транспорті, соціальній сфері він перевищує 60 %, в тому числі зношеність рухомого майна, за оцінками експертів, досягає 80-90 %. Водночас показник співвідношення річних обсягів укладених лізингових угод до валового внутрішнього продукту в Україні майже у 20 разів менший, ніж у країнах, що демонструють швидкі темпи зростання. Потреба в інвестиціях, які вже сьогодні необхідні для оновлення основних засобів у нашій країні, майже у 70 разів перевищує реальний обсяг ринку лізингу.

Активне впровадження лізингових операцій в Україні сприятиме оновленню основних фондів завдяки збільшенню доступу підприємств до зовнішніх джерел фінансування інвестицій і розвитку малого та середнього бізнесу завдяки більшій доступності лізингових операцій порівняно з іншими інструментами запозичень. Крім того, розвиток лізингу стимулюватиме підвищення ефективності кредитної політики банків у результаті створення конкурентного середовища між джерелами фінансування та розвиток організованого вторинного ринку багатьох видів техніки.

 
<<   ЗМІСТ   >>