Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Що являють собою технологічні карти?

Основою наукової організації будівельних процесів є технологічні карти. їх розробляють на основі діючих нормативів з урахуванням передового досвіду в будівництві. На основі типових конструктивних рішень будівель і споруд розробляються типові технологічні карти, які прив'язані до місцевих умов.

Структура технологічної карти складається з наступних розділів.

  • 1. "Область застосування" Містить характеристику конструктивних елементів будівель і споруд, види процесів та їх склад, характеристику умов виробництва.
  • 2. "Організація і технологія виконання робіт" включає: вимоги завершеності підготовчих робіт, рекомендований склад машин і устаткування, графічний матеріал, що містить схеми конструктивних елементів, схеми комплексної механізації і розстановки машин і устаткування, технологічні схеми по влаштуванню елементів конструктивної частини, схеми складування матеріалів і конструкцій, рекомендації з виробництва робіт і складу бригади.
  • 3. "Вимоги до якості і приймання робіт" містять схеми контролю або вказівки по здійсненню контролю та оцінки якості робіт (в табличній формі).
  • 4. "Калькуляції витрат праці машинного часу і заробітної плати".
  • 5. "Графік виробництва робіт" складається з використанням даних калькуляції витрат праці.
  • 6. "Матеріально-технічні ресурси".
  • 7. "Техніка безпеки" вимагає проектної розробки рішення щодо техніки безпеки, конкретні заходи та правила, що відносяться до процесів даної технологічної карти, з посиланням на нормативні документи.
  • 8. "Техніко-економічні показники" складаються за даними калькуляції витрат праці та графіка виробництва робіт на прийнятий вимірювач кінцевої продукції. Вони включають: нормативні витрати праці робітників за підсумком калькуляції, людино-години, нормативні витрати машинного часу за підсумком калькуляції, машино-години; заробітну плату робітників за підсумком калькуляції, тривалість робіт за графіком, зміни; виробіток одного робітника в зміну, яка визначається діленням числового значення показника кінцевої продукції на нормативні витрати праці в людино-зміни; витрати на механізацію; суму змінюваних витрат, обумовлену сумою заробітної плати робітників і витрат на механізацію. Технологічні карти дозволяють завчасно розробляти технологічні норми для будівництва визначених типів будівель та споруд, регламентувати будівельних процеси тощо.

Яким чином класифікуються виробничі процеси у капітальному будівництві?

Сутністю будь-якого виробництва є його виробничий процес. Виробничі процеси, що здійснюються на будівельному майданчику, називають будівельними процесами. В результаті послідовного виконання будівельних процесів створюється будівельна продукція у вигляді будівель і споруд. При вивченні будівельних процесів їх класифікують за технологічними ознаками на заготівельні, транспортні та монтажно-укладальні.

Заготівельні процеси: виготовлення будівельних матеріалів, напівфабрикатів (збірних залізобетонних конструкцій, розчину тощо) на спеціалізованих підприємствах, а також на будівельних майданчиках.

Транспортні процеси: доставка будівельних матеріалів, виробів і конструкцій на будівельний майданчик та їх подача безпосередньо до робочих місць.

Монтажно-укладальні процеси здійснюють безпосередньо на споруджуваному об'єкті. За своїм призначенням вони можуть бути основними, що створюють будівельну продукцію (цегляна укладка стін, монтаж конструкцій тощо), підготовчими (підготовка поверхонь до фарбування, збирання конструкцій перед монтажем) і допоміжними (встановлення паркану і обмежувальних пристроїв, лісів).

У залежності від специфіки технології монтажно-укладальні процеси поділяють на безперервні, коли робочі операції проходять одна за одною, і проміжні, що вимагають технологічної перерви між окремими операціями (витримування бетону в опалубці, нанесення шарів штукатурки). За роллю у виробничому циклі монтажно-укладальні процеси поділяють на основні і сумісні. Процеси, які визначають технологічну послідовність і терміни виготовлення будівельної продукції, називаються провідними, а процеси, що виконуються паралельно з ними, — сумісними. Суміщення процесів сприяє скороченню тривалості будівництва.

Будівельні процеси розрізняють також за способом трудових дій: ручні, механізовані, комплексно-механізовані й автоматизовані.

За ступенем організаційної складності будівельні процеси поділяють на прості та комплексні (складні).

Простий процес — сукупність технологічно пов'язаних робочих операцій, які виконуються одним і тим же складом виконавців (монтаж фундаментних блоків, забивання паль та ін.).

Комплексний процес — це сукупність простих процесів, які знаходяться в технологічній і організаційній залежності, пов'язані єдністю кінцевої продукції. Наприклад, комплексний процес — зведення монолітного залізобетонного фундаменту — складається з таких простих процесів: установка опалубки, монтаж арматури, бетонування, догляд за бетоном.

Будівельні роботи — сукупність будівельних процесів, у результаті яких створюється певний вид будівельної продукції.

Називати їх прийнято за видом перероблюваних матеріалів (земляні, кам'яні тощо); за зведеними конструктивними елементами (пальові, покрівельні); за виконуваним процесом (монтажні, транспортні). Будівельні роботи також розділяють на загальнобудівельні (земляні, пальові, кам'яні, бетонні), що виконуються загальнобудівельними підприємствами (організаціями, фірмами), і спеціальні (сантехнічні, електромонтажні, монтаж технологічного устаткування), що виконуються спеціалізованими підприємствами (організаціями, фірмами).

 
<<   ЗМІСТ   >>