Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Соціально-правові основи інформаційної безпеки

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Фонди політичних партій

Фонд "ґанса Зайделя" заснований при "Християнсько-соціальному союзі ФРН". До складу правління фонду входять відомі громадські, політичні і державні діячі країни. Фінансування здійснюється "Союзом", Федеральним міністерством економічного співробітництва і приватними особами. Метою діяльності фонду є сприяння розвитку демократії на основі світогляду християнсько-соціальної етики, реалізація програм гуманітарної допомоги, становлення приватного бізнесу.

Головним завданням представництва фонду в державі перебування є збір, аналіз і попереднє опрацювання соціальної, політичної та економічної інформації про потенційні можливості держави перебування, комплексне вивчення окремих регіонів, формування пронімецької орієнтації у провідних громадських і політичних діячів держави, перспективних керівників середньої та нижчої ланки, вплив через них на внутрішню і зовнішню політику, хід економічних реформ в інтересах Німеччини, підготовка з цього середовища особливо цінних джерел інформації.

Емісари фонду підтримують тісні контакти з представниками державних структур держави перебування, лідерами політичних партій і громадських об'єднань центристської спрямованості.

Один із головних напрямків діяльності фонду в державах СНД-підбір "перспективного інтелекту", тобто співпраця з молодим поколінням - студентами вищих закладів освіти, "прищеплення" їм симпатій до німецького способу життя. Укладаючи угоди про співпрацю з ВНЗ, фонд надає перевагу перш за все технічним, економічним та юридичним факультетам. Програми фонду передбачають проведення "селекційної" роботі серед студентів у ВНЗ, вивчення їх інтелектуального потенціалу та створення умов для подальшого навчання у Німеччині тощо.

Фонд "Фрідріха Еберта" заснованій Соціал-демократичною партією Німеччини. Діяльність фонду здійснюється у сферах політичного і міжнародного навчання, науково-дослідної та адміністративної роботи. Головними завданнями фонду є сприяння міжнародному порозумінню і партнерству з країнами, що розвиваються, науковим пошукам у різноманітних сферах економіки, сприяння розвитку виборчого законодавства, парламентаризму, організація і проведення семінарів з різних питань за участю відомих учених Німеччини та держави перебування.

Фонд "Фрідріха Еберта" до проведення семінарів та конференцій залучає талановитих студентів, фахівців у галузі соціології, політики та економіки. За результатами їх проведення готуються прогнози розвитку суспільно-політичного становища, вивчається вплив політичних сил у різних регіонах держави перебування, ставлення населення до подій, що відбуваються.

Фонд "Конрада Аденауера" у своїй діяльності виражає інтереси Християнсько-демократичного союзу ФРН. Офіційними цілями фонду є сприяння демократичному розвитку, перенесення політичної системи Європи до країни Африки, Латинської Америки, Східної Європи і держав СНД, сприяння реалізації програми політично? освіти, розробка наукових основ політичної діяльності шляхом проведення досліджень і консультацій, підтримка міжнародного співробітництва шляхом обміну інформацією, навчання молодих обдарованих учених, які працюють у галузі суспільно-політичних наук. Фонд також сприяє створенню основ міського самоврядування, реконструкції господарських структур, процесам приватизації.

Функціонери фонду залучають до співробітництва відомих політиків і громадських діячів, науковців, представників церкві та засобів масової інформації. Завданням діяльності представництва фонду в державі перебування є проведення семінарів, видання публікацій з питань демократичного суспільства, ринкової економіки, сприяння малому і середньому бізнесу, надання практичної допомоги з цих питань. Фонд надає стипендії під конкретні дослідницькі проекти з питань трансформаційних процесів в економічній, політичній та правовій сферах у державі перебування.

Наприклад, фондом проводяться "круглі столи" із залученням лідерів та активістів політичних партій, представників Комітету Парламенту з питань правової політики та судово-правової реформи, Комітету закордонних справ і зв'язків з СНД, співробітників Управління політичного аналізу і планування МЗС, Фонду держмайна, представників Європейської Комісії в країні перебування, духовенства, депутатів Бундестагу ФРН. В ході дискусій німецькою стороною проводяться опитування з питань розвитку суспільно-політичної та економічної ситуації в державі перебування, аналізується розклад політичних сил, розглядаються питання участі духовенства у сучасному житті держави та підготовки до вступу нашої країни до міжнародних структур.

Функціонери фонду першочергову увагу приділяють співпраці із засобами масової інформації (ЗМІ). Представництво фонду проводить регулярні зустрічі з журналістами, на яких обговорюються актуальні проблеми політичної, економічної та суспільної трансформації. Разом із німецьким фондом "Фрідріха Еберта", надає короткотермінові стипендії для проходження стажування журналістами у Франкфуртському інституті розвитку та комунікації.

Товариство "Карпа Дуйсберга" здійснює свою діяльність відповідно до положень статуту, які передбачають розширення свого впливу на сфери міжнародного підвищення професійної кваліфікації спеціалістів у галузі економіки, розвитку та кадрів управління. Товариство об'єднало діяльність державного та приватного виробничого сектора і нараховує більше 1000 підприємств, організацій і приватних осіб.

Функціонери товариства у своїй діяльності тісно контактують З МЗС ФРН, Міністерством економіки Німеччини, Німецькою спілкою виробників, Дойчебанком, Федеральним Інститутом з досліджень країн Східної Європи та міжнародних проблем (ВІОБТ), Німецькою академічною службою обміну (ДААД), Інститутом міжнародних проблем і Дипломатичною академією

Німеччини, до завдань яких входить встановлення зовнішньополітичного співробітництва із зарубіжними партнерами та підготовка прогнозів розвитку суспільно-політичної та економічної ситуації в окремих країнах світу, зокрема в Україні.

Найважливішими завданнями представництва в державах СНД є збір, аналіз і попереднє опрацювання всебічної соціальної, політичної та економічної інформації щодо потенційних можливостей держави перебування, формування пронімецької орієнтації у відомих політиків, економістів, чиновників держапарату, комплексне вивчення окремих регіонів країни, перспективних керівників середньої та нижчої ланки, здійснення за їхньою допомогою впливу на внутрішню та зовнішню політику держави перебування, хід політичних та економічних реформ в інтересах Німеччини, підготовка з цього середовища лобістів та особливо цінних джерел інформації.

Урядом ФРН за допомогою товариства проводиться спеціальна програма "ТРАНСФОРМ", яка фактично спрямована на формування пронімецьки орієнтованого прошарку в середовищі еліти іноземної держави. Важливим елементом цієї програми є надання консультативної допомоги з боку німецьких фахівців вищим урядовцям держав СНД, а також навчання та підвищення кваліфікації працівників держуправління, фінансово-банківської системи та економіки. Поряд із цим у рамках цієї програми реалізуються деякі проекти з інвестування малого та середнього бізнесу в державах СНД.

Емісари товариства підтримують тісні ділові контакти з представниками державних установ, Національним банком, МЗС, Мінфіном, Торгово-промисловою палатою, Фондом державного майна, товариствами фолксдойче (німецькою діаспорою), представництвом фонду "Конрада Аденауєра", а також деякими німецькими фірмами ("Сіменс", "Дег", "Тройханд-Східна Європа" та інші) та СП, які проводять комерційну діяльність на території держави перебування.

Таким чином, останнім часом завдяки енергійним і послідовним заходам освоєння нового інформаційного простору, розпочатим Німеччиною, створюються передумови того, що німці зможуть скласти значну конкуренцію американцям в інформаційно-психологічній сфері, принаймні, у рамках європейського континенту.

 
<<   ЗМІСТ   >>