Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративне право України

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Адміністративне право як галузь національного права Предмет і метод адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права Адміністративне право і теорія держави та права Адміністративне право і галузі публічного права Адміністративне право і галузі приватного права Адміністративне право і галузі суміжного змісту (з адміністративно-правовою складовою) Історія розвитку адміністративного права Система адміністративного права Джерела адміністративного права. Систематизація адміністративного законодавства Адміністративне право як галузь права, галузь правової науки та навчальна дисципліна Механізм адміністративно-правового регулювання Норми адміністративного права. Адміністративно-правові відносини Суб'єкти адміністративного права Суб'єкти адміністративного права: поняття та загальна характеристика Адміністративно-правовий статус фізичної особи. Адміністративно-правовий статус об'єднань громадянПрава та обов'язки громадян у сфері публічного адмініструванняАдміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянстваВідповідальність іноземців та осіб без громадянстваОсобливості адміністративно-правового статусу біженців Адміністративно-правовий статус об'єднань громадян Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади УкраїниАдміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів УкраїниАдміністративно-правовий статус центральних органів виконавчої владиАдміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади Адміністративно-правовий статус інших органів публічної адміністраціїОсобливості адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядуванняАдміністративно-правовий статус Президента України Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в Україні Державна служба як різновид публічної служби. правове регулювання та державна політика у сфері державної служби Правове регулювання статусу державного службовця Правові питання проходження державної служби (службова кар'єра) Особливості правового регулювання служби в органах місцевого самоврядування Відповідальність державних службовців Патронатна служба та її особливості Дипломатична служба та її специфіка Діяльність суб'єктів публічної адміністрації Діяльність суб'єктів публічної адміністрації (публічне адміністрування). Співвідношення публічного адміністрування, виконавчої влади й адміністративного праваСпіввідношення публічного адміністрування, виконавчої влади, державного регулювання й адміністративного права Діяльність суб'єктів публічної адміністрації. Адміністративний розсуд. адміністративно-правові режимиВиди адміністративного розсудуАдміністративно-правові режимиВиди адміністративно-правових режимів Режим воєнного стануПравовий режим надзвичайного стануПравовий режим державної таємниціПравовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації Форми діяльності суб'єктів публічної адміністрації Методи діяльності суб'єктів публічної адміністрації Контроль і нагляд Метод прямого та непрямого (опосередкованого) впливу Адміністративні й економічні методи Регулювання, керівництво, управління Переконання й примус Поняття, види та зміст правових актів суб'єктів публічної адміністрації (правових актів адміністрування)Дія правових актів суб'єктів публічної адміністрації розрізняється в просторі, часі та за колом осібЧинність правових актів управлінняПрипинення дії актаЗупинення дії актаЗміна актаСкасування акта Адміністративно-деліктне право Адміністративний примус Поняття та ознаки адміністративного примусу Класифікація заходів адміністративного примусу Заходи адміністративного запобігання Заходи адміністративного припинення Адміністративна відповідальність Поняття та ознаки адміністративної відповідальності, її відмінність від інших видів юридичної відповідальності Адміністративне правопорушення: поняття, юридичний склад та характеристика Обставини, що звільняють від відповідальності, виключають, пом'якшують та обтяжують адміністративну відповідальність Адміністративні стягнення та загальні правила їх накладення Адміністративна деліктологія та адміністративна деліктність Провадження в справах про адміністративні правопорушення (адміністративно-деліктне провадження) Поняття та види проваджень в справах про адміністративні правопорушення, їх завдання Принципи та учасники провадження в справах про адміністративні правопорушення Стадії та строки провадження. Докази у провадженні у справах про адміністративні правопорушення Адміністративно-процесуальне та адміністративно-процедурне право Поняття адміністративного процесу, його ознаки, принципи, структура, класифікація. адміністративні послуги. Адміністративні процедури Характеристика окремих видів адміністративних проваджень Дисциплінарне провадження Нормотворче провадження Провадження за зверненнями громадян Дозвільне провадження Реєстраційне провадження Контрольно-наглядове провадження Атестаційне провадження Суть та значення адміністративного судочинства (адміністративної юстиції)Характеристика стадій адміністративного судочинстваЗвернення з адміністративним позовом і відкриття провадження в адміністративній справі є початковою стадією зазначеного процесуНаступним різновидом перегляду судових рішень є провадження за нововиявленими обставинамиВиконання судового рішення Наслідки набрання законної сили судовим рішенням ОСОБЛИВА ЧАСТИНА Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки Загальна характеристика та зміст адміністративно-правового регулювання у сфері економіки Система органів публічного адміністрування в сфері економіки та їх компетенція Адміністративно-правове регулювання у галузі підприємництва Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності Ліцензування господарської діяльності Квотування експорту та імпорту Стандартизація та сертифікація Адміністративно-правове регулювання у сфері захисту економічної конкуренції Адміністративно-правове регулювання у сфері промисловості Адміністративно-правове регулювання в галузі фінансів Адміністративно-правове регулювання у сфері інфраструктури Адміністративно-правове регулювання в адміністративно-політичній сфері Адміністративно-правове регулювання в сфері забезпечення обороноздатності країни Адміністративно-правове регулювання у сферах національної безпеки та охорони державного кордону Адміністративно-правове регулювання у галузі зовнішньої політики Публічне адміністрування у сфері внутрішніх справ Адміністративно-правове регулювання в сфері юстиції Публічне адміністрування у соціально-культурній сфері Загальні засади адміністративно-правового регулювання в соціально-культурній сфері Адміністративно-правове регулювання у галузі освіти і науки, молоді та спорту Адміністративно-правове регулювання у галузі культури Адміністративно-правове регулювання охорони здоров'я населення Адміністративно-правове регулювання в сфері соціального захисту населення Адміністративне право зарубіжних країн Узагальнена характеристика адміністративного законодавства зарубіжних країн Адміністративне законодавство окремих зарубіжних країнФранціяНімеччинаВеликобританіяСШАЯпонія Європейське адміністративне право: загальна характеристика
 
>>