Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Які роботи відносяться до підготовчих робіт на будівництві та який порядок їх виконання?

Підготовчими роботами є роботи з підготовки земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки, вишукувальні роботи, роботи із спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва, улаштування під'їзних шляхів, складування будівельних матеріалів, підведення тимчасових інженерних мереж, а також з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень.

Усі підготовчі роботи, визначені будівельними нормами, державними стандартами і правилами, крім винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень, можуть проводитись з повідомленням відповідної інспекції державного архітектурно-будівельного контролю за наявності у особи, що їх проводить (замовника робіт) прав на земельну ділянку (право власності, оренда, користування під забудову — суперфіцій).

Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт подається за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466, не пізніше ніж за один календарний день до початку виконання підготовчих робіт до територіального органу Держархбудінспекції за місцезнаходженням об'єкта будівництва. Порядок подання повідомлення: особисто, рекомендованим листом з описом вкладення, через електронну систему здійснення декларативних процедур у будівництві. У разі коли право на будівництво об'єкта передано іншому замовнику або змінено осіб, відповідальних за проведення технічного нагляду, замовник протягом трьох робочих днів подає повідомлення про такі зміни. У разі зміни генерального підрядника чи підрядника замовник повідомляє про такі зміни листом.

Винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень потребують реєстрації декларації про початок виконання підготовчих робіт. Реєстрацію декларації здійснює інспекція державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі. Декларація за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466, у двох примірниках надається замовником будівництва у способи, аналогічні поданню повідомлення, один примірник декларації після проведення реєстрації повертається замовнику.

Протягом п'яти робочих днів з дня надходження декларації її дані вносяться до єдиного реєстру або, якщо декларація подана чи оформлена з порушенням установлених вимог, вона повертається замовнику з обґрунтуванням причин повернення у той же строк. У разі коли Інспекція не зареєструвала декларацію або не повернула її в установлений строк, заявник набуває право на виконання підготовчих робіт на одинадцятий робочий день з дня, коли декларація повинна була бути зареєстрована чи повернута. У такому разі декларація вважається зареєстрованою. У разі передання прав іншому замовнику, зміни осіб, що здійснюють авторський і технічний нагляд, замовник повідомляє про зміну протягом трьох робочих днів.

Всі підготовчі роботи можуть виконуватись також на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт.

Протягом семи календарних днів з дня подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт або з дня реєстрації декларації, або з дня отримання права на виконання підготовчих робіт (у випадку неповернення йому декларації) замовник зобов'язаний письмово поінформувати про це також місцеву держадміністрацію або орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта будівництва, а також державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки. Контроль за виконанням підготовчих робіт здійснюється Держархбудінспекцією.

У випадку, якщо для будівництва у населеному пункті здійснюється видалення зелених насаджень, їх відновна вартість підлягає оплаті. Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1045 передбачено, що комісією, яка утворюється виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, встановлюється відновна вартість зелених насаджень, які видаляються на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт, декларації про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт, однак при цьому не названа декларація про початок виконання підготовчих робіт, хоча документ, на підставі якого здійснюється видалення, на необхідність відновлення вартості насадження не може впливати, і помилка є формальною — через неточне посилання на норму Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". Ордер на видалення зелених насаджень компетентний орган видає не пізніше наступного робочого дня після подання заявником документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників визначені випадки, коли сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться. Це обумовлюється станом зелених насаджень, що видаляються, або характером виконуваних робіт, призначенням об'єкту, що зводиться, або місцем проведення робіт. Також видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням власника (користувача) без сплати їх відновної вартості.

 
<<   ЗМІСТ   >>