Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Загальні підстави організації роботи підприємств торгівлі та ресторанного господарства

Як було зазначено вище, торговельну діяльність та діяльність у сфері ресторанного господарства здійснюють суб'єкти господарювання.

Суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - підприємець, а також інвестор, у тому числі іноземний, що є стороною угоди про розподіл продукції, його підрядник, субпідрядник, постачальник та інший контрагент, що виконує роботи, передбачені угодою про розподіл продукції, на основі договорів з інвестором.

Правові умови здійснення підприємницької діяльності, встановлені державою, вимагають державної реєстрації суб'єкта господарювання, підтверджуючої визнання державою законності входження суб'єкта в сферу підприємництва. Державна реєстрація здійснюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" [65].

Вибір організаційно-правової форми підприємництва здійснюється самостійно. При цьому слід врахувати зміст і основні напрямки діяльності, ресурси, які можуть використовуватися, вид власності, кількість і склад осіб, які об'єднуються для ведення підприємницької діяльності.

В сфері торгівлі та ресторанного господарства можна працювати як фізична особа - підприємець чи вести діяльність як юридична особа.

Юридична особа, створена для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності, визнається підприємством.

Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду в Україні діють різні форми товариств.

Відповідно до Законів України "Про господарські товариства" [64] та "Про акціонерні товариства" [62] до господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.

Установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного (складеного) капіталу, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Суб'єкт господарювання у сфері торгівлі та ресторанного господарства може мати:

 • - торговельні об'єкти оптової торгівлі, складське приміщення або мережу складів -для провадження оптової торговельної діяльності;
 • - роздрібну, дрібнороздрібну торговельну мережу - - для провадження роздрібної торговельної діяльності;
 • - мережу закладів ресторанного господарства (ресторани, кафе, кафетерії тощо)- для здійснення ресторанного обслуговування.

Торговельними об'єктами є:

 • 1) у сфері оптової торгівлі: склад товарний (універсальний, спеціалізований, змішаний), магазин-склад;
 • 2) у сфері роздрібної торгівлі
 • - магазин, який може бути: продовольчим, непродовольчим, змішаним (за товарною спеціалізацією); універсальним, спеціалізованим, вузькоспеціалізованим, комбінованим, неспеціалізованим (за товарним асортиментом); індивідуальним обслуговуванням, самообслуговуванням, торгівлею за зразками, торгівлею за замовленням (за методом продажу товарів);
 • - павільйон;
 • - кіоск, ятка;
 • - палатка, намет;
 • - лоток, рундук;
 • - склад товарний;
 • - крамниця-склад, магазин-склад.

Заклад ресторанного господарства розміщується у спеціально призначеному та обладнаному приміщенні.

Тип закладу ресторанного господарства - сукупність загальних характерних ознак виробничо-торговельної діяльності закладу.

Клас закладу ресторанного господарства - - сукупність відмінних ознак закладу певного типу, яка характеризує рівень вимог до продукції власного виробництва і закупних товарів, умов їх споживання, організування обслуговування та дозвілля споживачів.

Типи закладів ресторанного господарства: ресторани; бари; кафе, кафетерії; їдальні, в тому числі їдальні на підприємствах, у навчальних закладах тощо; закусочні; буфети, магазини кулінарних виробів; фабрики-кухні, фабрики-заготівельні.

Класи ресторанів та барів: перший, вищий, люкс.

Клас підприємство ресторанного господарства обирає самостійно, враховуючи рівень асортименту, технічного оснащення, обслуговування (самообслуговування, офіціанти, комбіноване), естетичного оформлення тощо.

У ресторанному господарстві можна виділити такі господарські процеси як заготівля, виробництво, реалізація, організація споживання. Останній процес є характерним тільки для цього виду діяльності.

Для підтвердження відповідної якості товарів підприємства проходять сертифікацію.

Сертифікація - це процедура підтвердження відповідності результату виробничої діяльності, товару, послуги нормативним вимогам, за допомогою якої третя сторона документально засвідчує, що продукція, робота (процес) чи послуга відповідають заданим вимогам.

Під час проведення сертифікації та у разі позитивного рішення органу з сертифікації заявнику видається сертифікат та право маркувати продукцію спеціальним знаком відповідності. (Форма, розміри і технічні вимоги до знаку відповідності визначаються державним стандартом).

Сертифікат відповідності - це документ, виданий відповідно до правил системи сертифікації, який зазначає, що дана продукція, технологічний процес чи послуга відповідають вимогам, які визначені стандартами чи іншими документами, що установлюють вимоги до них.

Зазначимо, що об'єкт сертифікації (продукція, процес, послуга тощо) має бути ідентифікованим, тобто сертифікації може підлягати саме даний об'єкт і ніякий інший, зокрема похідний від нього або зовсім фальсифікований. Знак відповідності (знак сертифікації) - знак, який оберігається законом (сполучення літер, цифр, графічних символів тощо), використовується відповідно до прийнятих правил системи сертифікації і вказує, що дана продукція, технологічний процес чи послуга відповідають конкретним стандартам або іншим нормативним документам, що установлюють вимоги до них.

Обов'язкова сертифікація продукції в Україні здійснюється у відповідності з Переліком продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні визначений Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики [72].

Підприємства можуть проходити сертифікацію добровільно.

В процедурі сертифікації можна виділити два основних етапи:

 • 1. Дослідження продукції та виробництва з оформленням відповідних актів і протоколів в акредитованій лабораторії;
 • 2. Надання на його основі сертифіката УкрСЕПРО державним органом з сертифікації;

Відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" [66] юридичними особами, (їх філіями, відділеннями, а також іншими відокремленими підрозділами), а також фізичними особами суб'єктами господарювання, що здійснюють розрахункові операції в готівковій та безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг), в сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг, а також уповноваженими банками та суб'єктам господарювання, що виконують операцій з купівлі-продажу іноземної валюти повинні застосовуватись реєстратори розрахункових операцій (РРО).

Разом з товаром споживачеві в обов'язковому порядку видається розрахунковий, документ установленої форми на повну суму проведеної операції, який засвідчує факт купівлі товару та/або надання послуги.

У закладі ресторанного господарства, в якому обслуговування здійснюють офіціанти, оплата проводиться безпосередньо офіціанту відповідно до рахунка, що виписується на бланку встановленої форми. Після розрахунку офіціант видає споживачеві розрахунковий документ (касовий чек, розрахункова квитанція).

 
<<   ЗМІСТ   >>