Повна версія

Головна arrow Статистика arrow Теорія статистики

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Предмет і метод статистичної науки Поняття статистики. Предмет статистики, її розділи Основні поняття в статистиці Метод статистики Зв'язок статистики з іншими науками Завдання і організація статистики в Україні Статистичне спостереження Поняття про статистичне спостереження. Програмно-методологічні та організаційні питання статистичного спостереження Форми, види і способи статистичного спостереження Помилки статистичного спостереження і способи контролю зібраних даних Зведення і групування статистичних даних. Статистичні таблиці Поняття про статистичне зведення Статистичні групування, їх зміст, завдання і види Методологія статистичних групувань Вторинне групування Ряди розподілу Статистичні таблиці Абсолютні показники Поняття про відносні величини, їх види Показники диференціації ознак у сукупності Середні величини Поняття про середні величини Види середніх величин і способи їх обчисленняСередня арифметичнаСередня гармонічнаСередня геометричнаСередня квадратичнаІнші види середніх величин Властивості середньої арифметичної. Розрахунок середньої арифметичної способом моментів Мода, медіана, квартілі і децилі Показники варіації Поняття варіації ознак. Показники варіаціїРозмах варіаціїАбсолютні показники варіаціїВідносні показники варіації Математичні властивості дисперсії та спрощені способи її розрахунку Види дисперсій і правило їх додавання Моменти статистичних розподілів Вибіркове спостереження Поняття вибіркового спостереження та його теоретичні основи Помилки вибірки Способи формування вибіркових сукупностей Визначення необхідної чисельності вибірки Поняття статистичної оцінки. Точкова і інтервальна оцінка параметрів генеральної сукупності Закони розподілу вибіркових характеристикНормальний розподіл Розподіл СтьюдентаРозподіл ПірсонаРозподіл Фішера-Снедекора Малі вибірки Перевірка статистичних гіпотез Поняття про статистичні гіпотези Помилки при перевірці статистична гіпотез. Статистичні критерії і критична область Загальна схема перевірки статистичної гіпотези Перевірка статистичних гіпотез щодо середніх величин Перевірка статистичних гіпотез щодо розподілів Перевірка статистичної гіпотези про істотність розбіжностей між дисперсіями Дисперсійний аналіз Теоретичні основи і принципова схема дисперсійного аналізу Дисперсійний аналіз при групуванні даних за однією ознакою Застосування дисперсійного аналізу для оцінки вірогідності різниці двох середніх Дисперсійний аналіз при групуванні даних за двома ознаками Кореляційний аналіз Поняття про кореляційний аналіз Парна (проста) лінійна кореляція Показники тісноти зв'язку Криволінійна кореляція Статистична оцінка вибіркових показників зв'язку Непараметричні критерії оцінки кореляційного зв'язку Особливості кореляційного аналізу в рядах динаміки Ряди динаміки Поняття про ряди динаміки і їх види. Наукові умови побудови рядів динаміки Показники ряду динаміки Прийоми виявлення основної тенденції розвитку в рядах динаміки Факторний аналіз рядів динаміки Інтерполяція і екстраполяція. Прогнозування суспільних явищ Аналіз сезонних коливань Індекси Поняття про індекси і їх роль в статистико-економічному аналізі Класифікація індексів Найважливіші економічні індекси і їх взаємозв'язок Територіальні індекси Індексний аналіз Статистичні графіки Роль і значення графічного методу Основні елементи графіка. Правила побудови статистичних графіків Види статистичних графіків і способи їх побудови
 
>>