Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз платоспроможності й фінансової стійкості підприємства.

Зовнішнім проявом фінансової стійкості підприємства є його платоспроможність. Підприємство вважається платоспроможним, якщо грошові кошти, які в нього є, короткострокові фінансові вкладення (цінні папери, тимчасова фінансова допомога іншим підприємствам) й активні розрахунки (розрахунки з дебіторами) покривають його короткострокові зобов'язання. Платоспроможність підприємства можна подати у вигляді нерівності:

Економічною суттю фінансової стійкості підприємства є забезпеченість його запасів і витрат джерелами їх формування.

Для аналізу фінансової стійкості необхідно розрахувати такий показник, як надлишок чи нестача засобів для формування запасів і витрат, який розраховується як різниця між величиною джерел засобів і величиною запасів. Тому для аналізу передусім потрібно визначити розміри джерел засобів, які є у підприємства для формування його запасів і витрат.

Для характеристики джерел засобів для формування запасів і витрат використовуються показники, які відображають різний ступінь охоплення видів джерел. Серед них такі показники:

Таблиця 5.10

Аналіз фінансової стійкості підприємства на кінець звітного періоду

Після розрахунку наявності й надлишку (нестачі) засобів для формування запасів і витрат підприємства рекомендується скласти таблицю аналізу змін фінансової стійкості за звітний період (див. табл. 5.11).

Таблиця 5.11

Аналіз змін фінансової стійкості за звітний період (млн. грн.)

Фінансовий показник На початок періоду На кінець періоду Зміни за звітний період
1 2 3 4
1. Капітал і резерви 5502 9522 4020
2. Необоротні активи 4627 7657 3030
3. Довгострокові кредити і позики 1000 1000 -
4. Наявність власних оборотних засобів (п.1 + п.3-п.2) 1875 2865 990
5. Короткострокові кредити і позики 500 200 -300
6. Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат (п. 4 + п. 5) 2375 3065 690
7. Запаси 2470 2810 340
8. Надлишок (+) чи нестача (-) власних оборотних засобів (п. 4 - п. 7) -595 55 650
9. Надлишок (+) чи нестача (-) загальної величини основних джерел формування запасів і витрат (п. 6 - п. 7) -95 255 350

Фінансові коефіцієнти

Для характеристики фінансової стійкості підприємства використовується також ряд фінансових коефіцієнтів (у тексті розрахунки показані за показниками балансу на кінець звітного періоду).

Коефіцієнт автономії розраховується як відношення величини джерел власних засобів (капітал і резерви) до підсумку (валюти) балансу:

Нормальне обмеження (оптимальна величина) цього коефіцієнта знаходиться на рівні 0,5, тобто Ка ≥ 0,5. Коефіцієнт показує частку власних засобів у загальному обсязі ресурсів підприємства. Чим вища ця частка, тим вища фінансова незалежність (автономія) підприємства.

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів розраховується як відношення позикових і власних коштів:

Нормальне обмеження — Кпв ≤ 1. Коефіцієнт показує, яка частина діяльності підприємства фінансується за рахунок позикових джерел засобів.

Коефіцієнт забезпеченості власними засобами розраховується як відношення величини власних оборотних засобів до вартості запасів:

Нормальне обмеження - Кз ≥ 0,1. Коефіцієнт показує наявність власних оборотних засобів, необхідних для фінансової стійкості.

Коефіцієнт маневреності розраховується як відношення власних оборотних засобів до загальної величини капіталу:

Нормальне обмеження — Км ≥ 0,5. Коефіцієнт показує, яка частина власних засобів вкладена в наймобільніші активи. Чим вища доля цих засобів, тим більше у підприємства можливостей для маневрування своїми засобами. Як видно, цей показник у досліджуваному підприємстві потребує додаткового вивчення.

Коефіцієнт фінансування розраховується як відношення власних джерел до позикових:

Нормальне обмеження - Кф ≥ 1. Коефіцієнт показує, яка частина діяльності підприємства фінансується за рахунок власних засобів.

Для зручності проведення аналізу можна побудувати таблицю, до якої вносяться величини коефіцієнтів, розраховані за фінансовими показниками підприємства (див. табл. 5.12).

Таблиця 5.12

Результати розрахунку фінансових коефіцієнтів

 
<<   ЗМІСТ   >>