Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Бюджетний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Характеристика класів Плану рахунків

Перший клас Плану рахунків визначає активи бюджетів.

Цей клас включає: кореспондентський рахунок Державного казначейства в НБУ (розділ 11); кошти бюджетів у інших бан-ках(розділ 12); розміщені депозити (розділ 13); цінні папери (розділ 14); надані бюджетні кредити (розділ 15); інші активи (кошти в дорозі та заблоковані на рахунках, товарно-матеріальні цінності) (розділ 16); субкореспондентські рахунки, відкриті в органах Державного казначейства (розділ 17).

Усі рахунки першого класу активні, кореспондують з відповідними рахунками 1, 3, 4 класів.

Другий клас Плану рахунків визначає зобов'язання, які виникають в процесі виконання бюджетів.

Цей клас включає зобов'язання, що пов'язані з випуском в обіг цінних паперів (розділ 21); за отриманими кредитами та депозитами (розділи 22, 23); за іншими зобов'язаннями (розділ 24).

Усі рахунки другого класу пасивні, кореспондують з відповідними рахунками 1, 4 класів.

Третій клас Плану рахунків відображає зобов'язання за операціями Державного казначейства за коштами бюджетів та розпорядників бюджетних коштів.

Цей клас включає операції за коштами: державного бюджету, місцевих бюджетів (розділ 31); які підлягають розподілу між рівнями бюджетів (розділ 33); тимчасово віднесеними на доходи бюджету (розділ 34); на рахунках розпорядників бюджетних коштів, органів Державного казначейства (розділ 35); рахунки інших клієнтів та банків (розділ 37). Рахунки третього класу пасивні, кореспондують з відповідними рахунками 1, 3, 4 класів.

Четвертий клас Плану рахунків відображає розрахунки, які виникають між бюджетами в процесі їх виконання.

Цей клас включає: взаємні розрахунки по виконанню Державного бюджету (розділ 41); взаємні розрахунки по виконанню місцевих бюджетів (розділ 42); розрахунки за векселями (розділ 43); інші розрахунки (за централізованими та децентралізованими проплатами Державного бюджету, за операціями з кредитами місцевого бюджету) (розділ 44); позицию Державного казначейства щодо іноземної валюти (розділ 46).

Усі рахунки четвертого класу активно-пасивні, кореспондують з відповідними рахунками 1, 2, 3 класів.

П'ятий клас Плану рахунків визначає результат виконання бюджетів.

Він включає результат виконання загального та спеціального фондів бюджетів.

Рахунки п'ятого класу активно-пасивні кореспондують з контррахунком лише у разі відображення в обліку операцій, що впливають на результат виконання бюджету попередніх періодів.

Шостий клас Плану рахунків відображає доходи.

Цей клас включає доходи: державного та місцевих бюджетів (розділ 61); доходи, які підлягають розподілу між бюджетами (розділ 62); кошти тимчасово віднесені на доходи бюджетів (розділ

63).

Усі рахунки шостого класу пасивні, крім рахунку 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів", який є контрпасивним.

Упродовж бюджетного року рахунки 6 класу кореспондують лише з контррахунком, а наприкінці бюджетного року, у річному заключенні рахунків, - з відповідними рахунками 5 класу.

Сьомий клас Плану рахунків відображає видатки.

Цей клас включає видатки державного та місцевого бюджетів.

Усі рахунки сьомого класу активні за винятком рахунків: 713 групи "Кредитування державного бюджету за вирахуванням погашення", 723 групи "Кредитування місцевого бюджету за вирахуванням погашення" які є активно-пасивні та 7911 "Контрраху-нок за видатковими операціями" який є контрактивний і 7921 "Контррахунок за операціями з кредитування за вирахуванням погашення", який є активно-пасивним. Упродовж бюджетного року рахунки 7 класу кореспондують лише з відповідними контррахун-ками. Наприкінці бюджетного року у річному заключенні рахунків рахунки, передбачені для обліку видатків бюджету, кореспондують з відповідними рахунками 5 класу.

Восьмий клас Плану рахунків включає меморандні (технічні) рахунки, які є елементом управлінського обліку і не входять до балансу про виконання бюджету.

Цей клас включає кошти передані та кошти отримані органами Державного казначейства в процесі виконання бюджетів. Рахунки 81 розділу "Кошти отримані" пасивні, рахунки 82 та 83 розділів - активні, а рахунки 8911 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами" - контрактивний і рахунок 8921 "Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами" - контрпасивний.

Контрактивний рахунок призначений для збалансування операцій за активними рахунками, а контрпасивний рахунок - за пасивними.

Рахунки 8 класу кореспондують винятково з контррахунками свого класу.

Дев'ятий клас Плану рахунків відображає позабалансові статті.

Цей клас включає: тимчасові планові показники, пропозиції та інші планові показники (розділ 90); кошторисні призначення (розділ 91); асигнування (розділ 92); планові показники за доходами бюджету (розділ 93); зобов'язання розпорядників бюджетних коштів (розділ 94); розрахункові документи, не оплачені в строк (розділ 95); нараховані доходи і витрати (розділ 96); зобов'язання і вимоги за кредитуванням та всіма видами гарантій (розділ 98).

Рахунки 90, 91, 92, 94, 95 розділів - пасивні, рахунки 93 розділу - активні. Рахунки: 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" - контрактивний та 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" - контрпасивний.

Контрактивний рахунок призначений для збалансування операцій за активними рахунками, а контрпасивний - за пасивними рахунками.

Рахунки 9 класу кореспондують винятково з відповідними рахунками свого класу.

У першому Плані рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, який застосовувався з 1 січня 1997 року по 1 січня 2001 року розрізняли три види рахунків: активні, пасивні й активно-пасивні. Нині класифікація рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджетів доповнена контра-ктивними та контрпасивними рахунками.

Контррахунки - це технічні рахунки, які призначені для забезпечення:

 • 1) подвійного запису операцій на рахунках бюджетного, управлінського та позабалансового обліку (на рахунках 5, 6, 7, 8 та 9 класів):
  • - контрактивний рахунок має пасивне сальдо і використовується в кореспонденції з відповідними активними рахунками;
  • - контрпасивний рахунок має активне сальдо і використовується в кореспонденції з відповідними пасивними рахунками;
 • 2) перевірки точності запису окремих операцій та їх балансу;
 • 3) автоматизації всіх облікових операцій бюджетного процесу. Рахунки діючого плану мають таке призначення:
  • - активні - для обліку активів бюджету за їхнім складом і розміщенням;
  • - пасивні - для обліку джерел бюджетних коштів за їхнім цільовим призначенням;
  • - активно-пасивні - для обліку коштів у розрахунках і результату виконання бюджетів;
  • - контррахунки - для забезпечення подвійного запису операцій. Відкриття рахунків у національній валюті в органах ГК Перехід на казначейську систему виконання Державного бюджету передбачав акумулювання всіх коштів Державного бюджету на рахунках, які відкриваються в установах банків на ім'я органів Державного казначейства. Порядок відкриття реєстраційних рахунків органами Державного казначейства України був визначений Інструкцією, затвердженою наказом Головного управління Державного казначейства № 32 від 9 квітня 1997 року. Розпорядникам бюджетних коштів в органах Державного казначейства для забезпечення обліку їх видатків були відкриті реєстраційні рахунки.

Прийняття Бюджетного кодексу потребувало врегулювання взаємовідносин між органами Державного казначейства, розпорядниками та одержувачами коштів в процесі відкриття (закриття) рахунків. Єдині вимоги до порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства були регламентовані наказом Державного казначейства України № 221 від 2 грудня 2002 року.

Рахунки, що відкриваються в органах Державного казначейства, в залежності від призначення коштів і порядку їх функціонування підрозділяються на бюджетні та небюджетні.

Бюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства для зарахування надходжень та здійснення операцій з бюджетними коштами. Класифікація бюджетних рахунків представлена на рисунку 36.

Небюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються органами Державного казначейства у випадках, передбачених законодавством, підприємствам, установам, організаціям за операціями, що не відносяться до операцій за виконанням бюджетів.

1) Рахунки за надходженнями - рахунки для зарахування податкових, неподаткових та інших надходжень, справляння яких передбачено законодавством України, включаючи трансферти, дарунки, кошти від розміщення цінних паперів, отриманих кредитів тощо.

Класифікація бюджетних рахунків

Рисунок 36 - Класифікація бюджетних рахунків

 • 2) Рахунки для операцій клієнтів за бюджетними коштами - рахунки для здійснення операцій за асигнуваннями, передбаченими на виконання відповідних програм і заходів у державному та місцевих бюджетах, які відкриваються розпорядникам та одержувачам коштів і поділяються на:
  • - реєстраційні рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів бюджетів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків для обліку операцій з виконання загального фонду кошторисів;
  • - спеціальні реєстраційні рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів бюджетів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторисів;
  • - рахунки одержувачів коштів, які відкриваються одержувачам коштів бюджету за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків загального та/або спеціального фондів для обліку операцій з виконання плану використання бюджетних коштів.
 • 3) Рахунки для обліку операцій з фінансування бюджетів - рахунки, які відкриваються для обліку операцій з фінансування бюджетів, передбачених 3аконом України про Державний бюджет України на відповідний рік.
 • 4) Інші бюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються за відповідними кодами бюджетної класифікації для здійснення операцій з обслуговування внутрішніх та зовнішніх боргових зобов'язань держави та здійснення загальнодержавних видатків, передбачених 3аконом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Бюджетні рахунки відкриваються:

- щорічно на початок нового бюджетного періоду відповідно до закону України про Державний бюджет України на відповідний

рік;

 • - на умовах договорів між органом Державного казначейства і власниками рахунків;
 • - відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

Якщо Закон України про Державний бюджет на відповідний рік було прийнято невчасно, відкриваються рахунки попереднього бюджетного періоду. Бюджетні рахунки закриваються не пізніше 31 грудня або на останній день іншого бюджетного періоду.

3а виняткових обставин, відповідно до статті 57 Бюджетного кодексу, термін закриття рахунків може бути змінений Міністром фінансів України, але не пізніше як через п'ять робочих днів після закінчення бюджетного періоду. Так, термін закриття рахунків, відкритих Державним казначейством України за коштами загального фонду державного бюджету 2002 року, був перенесений на 9 січня 2003 року.

 
<<   ЗМІСТ   >>