Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності в системі маркетингу

Аналіз світового та вітчизняного ринків металопродукції

Дослідження ринку в зовнішньоекономічній діяльності підприємства відіграє важливу роль через наявність жорсткої міжнародної конкуренції, яка проявляється в зацікавленості всіх учасників міжнародної торгівлі в розширенні ринків збуту своєї продукції. Посередницьку роль у міжнародній торгівлі відіграють країни, які захищають своїх виробників, і світові організації, які здійснюють контроль за дотриманням установлених правил у зовнішній торгівлі та міжнародних зв'язках. Такі світові організації на підставі аналізу конкретних ситуацій проводять антидемпінгові розслідування та порушують антидемпінгові процеси шляхом впровадження цінових або за обсягами експорту квот.

Вивчення зовнішніх ринків продукції є складною та трудомісткою справою внаслідок необхідності аналізу великого обсягу інформації, недоступності деяких її джерел, особливостей державного регулювання ЗЕД у кожній з країн, необхідності знання їхніх національних звичаїв і традицій.

Маркетинговий аналіз ринку металопродукції, яку виготовляє підприємство, у ЗЕД містить: дослідження попиту на неї; вивчення пропозицій щодо задоволеності такого попиту; дослідження умов роботи на світових ринках; аналіз потенційних можливостей та конкурентоспроможності підприємства; оцінку конкурентоспроможності металопродукції, яку передбачається експортувати. Структура дослідження зовнішніх ринків і оцінки потенціалу підприємства в аналізі ЗЕД наведена на рисунку 13.3. Його зміст детально розглядається в дисциплінах маркетингової спрямованості. На практиці результати такого дослідження аналітики служби ЗЕД отримують від маркетологів.

Важливе значення в аналізі ЗЕД має оцінка зовнішнього та внутрішнього ринків за кожним конкретним видом продукції підприємства. Світова практика свідчить, що в економіці, яка нормально функціонує, близько 80% виготовленого товару спрямовується для задоволення потреб внутрішнього ринку. У той же час залежність української економіки від імпорту за даними Науково-дослідного інституту Міністерства економіки України в 5 разів вище, ніж, наприклад, у Японії. Виправлення цієї негативної тенденції є одним із резервів підвищення ефективності вітчизняної економіки на всіх рівнях управління, в тому числі на підприємстві.

Ринок будь-якої продукції будь-якої країни або регіону характеризується його кон'юнктурою, тобто економічною ситуацією, яка утворилася на вільному ринку і характеризується відповідним співвідношенням попиту і пропозиції, рівнем цін, обсягами продаж, насиченістю запасами продукції до реалізації та ін. Аналіз взаємопов'язаних факторів кон'юнктури дозволяє оцінити можливості збуту або придбання товару конкретним підприємством.

До специфічних факторів кон'юнктури світового ринку металів належать:

  • - загальна економічна ситуація в: світі, регіоні, країні;
  • - митне законодавство;
  • - державна податкова політика;
  • - кредитна політика банків та інших фінансових установ;
  • - обсяги національного виробництва, експорту та імпорту конкретних видів металопродукції тощо.

Структура аналізу зовнішнього ринку та оцінки потенціалу металургійного підприємства

Рис. 13.3. Структура аналізу зовнішнього ринку та оцінки потенціалу металургійного підприємства

Внаслідок взаємодії цих факторів формується співвідношення пропозиції та попиту на конкретний вид металопродукції. Динаміка кон'юнктури впливає на ціни та тенденцію їхніх змін. Тому при дослідженні ЗЕД для визначення руху ринкових параметрів, їхніх тенденцій й врахування в управлінських рішеннях обов'язковим є трен-довий аналіз усіх факторів кон'юнктури з використанням методів: 8¥ОТ-аналізу; індексного; графічних, експертних оцінок та ін. Кон'юнктурні аналітичні дослідження повинні постійно проводитися підприємством або спеціалізованими фірмами, організаціями, аналітичними центрами.

 
<<   ЗМІСТ   >>