Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АУДИТ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

Вивчивши цю тему, Ви повинні знати:

♦ мету аудиту безготівкових розрахунків;

♦ завдання аудиту безготівкових розрахунків;

♦ яким нормативним документом регулюється порядок відкриття рахунків у банках;

♦ яким нормативним документом регулюється порядок проведення безготівкових розрахунків;

♦ форми розрахунків;

♦ послідовність проведення платежів із поточних рахунків;

♦ порядок проведення розрахунків в іноземній валюті;

♦ форми розрахунків в іноземній валюті;

♦ критерії визнання активом дебіторської заборгованості;

♦ класифікацію безготівкових розрахунків;

♦ класифікацію рахунків для зберігання коштів у банках;

♦ рахунки бухгалтерського обліку, на яких відображають інформацію по безготівкових розрахунках;

♦ схему відображення інформації про рух грошових коштів;

♦ порядок відображення та узагальнення в бухгалтерському обліку інформації про розрахунки векселями;

♦ класифікацію договорів за Цивільним кодексом;

♦ класифікацію дебіторської заборгованості;

♦ класифікацію кредиторської заборгованості;

♦ як отримати й узагальнити інформацію про наявність рахунків клієнта в банках;

♦ як проводити аудит внутрішнього контролю безготівкових розрахунків та системи бухгалтерського обліку;

♦ завдання аудиту внутрішнього контролю безготівкових розрахунків;

♦ як обирати метод організації аудиторської перевірки безготівкових розрахунків;

♦ як складати програму аудиту безготівкових розрахунків;

♦ як проводити запит про підтвердження залишків на поточних рахунках;

♦ як перевіряти відповідність залишків та оборотів грошових коштів у регістрах синтетичного й аналітичного обліку;

♦ як перевіряти банківські документи на відповідність;

♦ особливості перевірки залишків грошових коштів у іноземній валюті;

♦ як проводити тестування системи внутрішнього контролю дебіторської заборгованості та зобов'язань;

♦ як складати програму аудиту дебіторської заборгованості та зобов'язань;

♦ найтиповіші помилки і факти зловживань щодо дебіторської заборгованості;

♦ послідовність проведення аудиту дебіторської заборгованості й зобов'язань.

На основі набутих знань Ви повинні вміти:

♦ визначати мету й завдання аудиту безготівкових розрахунків;

♦ користуватися нормативними документами, що регулюють безготівкові розрахунки, при проведенні аудиту;

♦ класифікувати форми безготівкових розрахунків у національній та іноземній валюті;

♦ перевіряти дотримання клієнтом критеріїв визнання активом дебіторської заборгованості;

♦ класифікувати безготівкові розрахунки;

♦ класифікувати рахунки в банках для зберігання коштів суб'єктів господарювання;

♦ класифікувати договори за Цивільним кодексом;

♦ класифікувати дебіторську заборгованість;

♦ класифікувати зобов'язання,

♦ отримувати й узагальнювати інформацію про рахунки клієнта в банках;

♦ проводити аудит внутрішнього контролю безготівкових розрахунків;

♦ обирати необхідний метод організації аудиторської перевірки безготівкових розрахунків;

♦ складати програму аудиту безготівкових розрахунків;

♦ перевіряти відповідність залишків та оборотів грошових коштів у регістрах синтетичного й аналітичного обліку;

♦ перевіряти банківські документи на відповідність;

♦ проводити тестування внутрішнього контролю дебіторської заборгованості та зобов'язань;

♦ визначати найтиповіші помилки та факти зловживань щодо дебіторської заборгованості;

♦ визначати алгоритм аудиту дебіторської заборгованості та зобов'язань.

План

  • (логіка викладення і засвоєння матеріалу)
  • 10.1. Мета і завдання аудиту безготівкових розрахунків
  • 10.2. Особливості нормативної бази
  • 10.3. Предметна область аудиторського дослідження
  • 10.4. Аудит безготівкових розрахунків
  • 10.5. Аудит дебіторської і кредиторської заборгованості
  • 10.6. Аудит зобов'язань перед банком

Ключові поняття та терміни:

· мета аудиту безготівкових розрахунків;

· завдання аудиту;

· форми розрахунків;

· акредитивно дебіторська заборгованість;

· інкасово дебіторська заборгованість;

· вексельно дебіторсько заборгованість;

· дебіторсько заборгованість розрахунковими чеками;

· критерії визнання активом дебіторської заборгованості;

· предметна область аудиторського дослідження;

· класифікація безготівкових розрахунків;

· класифікація рахунків для зберігання коштів у банках;

· інформаційні потоки про рух

· грошових коштів;

· вексельні операції;

· бартерні операції;

· аудит системи внутрішнього контролю безготівкових розрахунків;

· програма аудиту безготівкових розрахунків;

· зіставлення залишку коштів на рахунках у банках і в регістрах обліку клієнта;

· тест вибіркового контролю банківських документів на відповідність;

· балансовий підхід до оцінки безнадійності дебіторської заборгованості;

· найтиповіші помилки бухгалтерів і факти зловживань щодо дебіторської заборгованості;

· етапи перевірки дебіторської заборгованості й зобов'язань.

При підготовці до заняття слід використовувати такі нормативні документи:

♦ Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування і послуг" від б липня 1995 року № 265/95-ВР, зі змінами і доповненнями;

♦ Закон України від 23 вересня 1994 року № 185/94-ВР "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті";

♦ Закон України від 5 квітня 2001 року № 2 374-111 "Про обіг векселів в Україні";

♦ Закон України від б липня 1999 року № 826-ХГУ "Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі";

♦ Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 29.03.2001 р. № 135, зі змінами і доповненнями;

♦ Інструкція про організацію роботи по готівковому обігу установами банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. № 69, зі змінами і доповненнями;

♦ Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року № 527, зі змінами і доповненнями;

♦ Конвенція, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі;

♦ Наказ ДПА України "Про затвердження нормативно-правових активів до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування і послуг" від 01.12.2000 р. №614;

♦ Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій" від 15.02.1996 р. №51;

♦ Указ Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм по регулюванню обігу готівки" від 12.06.95 р. №436/95, зі змінами і доповненнями;

♦ МСА 530 "Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевірки";

♦ П(с)БО 10 "Дебіторська заборгованість";

♦ П(с)БО 11 "Зобов'язання";

♦ Постанова КМУ і НБУ від 21 червня 1995 року № 444 "Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті";

♦ Порядок надання звітності, пов'язаної з застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок від 01.12.2000 р. № 614;

♦ Порядок реєстрації і ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок від 01.12.2000 р. № 614;

 
<<   ЗМІСТ   >>