Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Предмет, завдання та види внутрішнього аудиту

Важливо наголосити, що не внутрішні аудитори, а керівництво підприємства несе відповідальність за створення і підтримання надійної та ефективної системи внутрішнього контролю.

Предметом внутрішнього аудиту є експертна оцінка адекватності та ефективності функціонування систем управління підприємством, бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю з метою недопущення помилок, зловживань та відхилень показників фінансової звітності від даних бухгалтерського обліку.

Обсяг і мета внутрішнього аудиту залежить від розміру та структури суб'єкта господарювання, вимог його власників і управлінського персоналу. Внутрішній аудит складається з декількох елементів: моніторинг внутрішнього контролю, перевірка фінансової та господарської інформації, перевірка економічності та продуктивності діяльності.

включаючи нефінансові заходи контролю суб'єкта господарювання, перевірка дотримання законів, нормативних актів і інших нормативно-законодавчих актів, внутрішніх стандартів.

До компетенції (завдань) служби внутрішнього аудиту відносяться повноваження з:

  • - контролю за організацією та функціонуванням систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю;
  • - контролю за відповідністю даних бухгалтерського обліку фактичній наявності активів;
  • - контролю за належним збереженням активів;
  • - своєчасне виявлення і запобігання відхиленням, що перешкоджають законному та ефективному використанню майна і коштів підприємства;
  • - експертизи фінансової та операційної діяльності;
  • - підготовка оглядів діяльності підприємства;
  • - розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності та ін.

Отже, саме за суб'єктами здійснення аудит поділяється на внутрішній і зовнішній.

Зовнішній і внутрішній аудит можуть охоплювати всі види аудиту в залежності від обраного об'єкта. Загальна різниця полягає лише в тому, що внутрішній аудит виконується кваліфікованими працівниками самого підприємства (але не обов'язково із сертифікатом аудитора — це може бути професійний бухгалтер, економіст, фінансист), які є відносно незалежними (незалежними від керівництва підприємства), а зовнішній аудит проводиться тільки аудиторськими фірмами або сертифікованими підприємцями-аудиторами на договірній основі.

Організація внутрішнього аудиту здійснюється з урахуванням специфіки діяльності підприємства, тому на практиці в залежності від видів діяльності, які здійснює служба внутрішнього аудиту, використовуються такі види внутрішнього аудиту (рис. 12.1):

Операційний аудит — передбачає постійне виконання внутрішніми аудиторами процедур щодо здійснення операцій суб'єктом господарювання з метою оцінки їх ефективності та продуктивності діяльності та формулювання рекомендацій щодо економічного використання ресурсів та ефективності прийняття управлінських рішень. Операційний аудит включає: функціональний аудит системи виробництва, операційно-технічний та аудит ефективності.

Аудит фінансової звітності — традиційний вид аудиту, він передбачає оцінку достовірності показників фінансової звітності підприємства. Критеріями оцінки служать існуючі принципи та положення бухгалтерського обліку. Внутрішній аудитор перевіряє дотримання на

Види внутрішнього аудиту

Рис. 12.1. Види внутрішнього аудиту

підприємстві вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Аудит фінансової звітності поділяється на: плановий аудит, що здійснюється в межах затвердженого плану роботи (особливо при складанні квартальної та річної звітності) та постійний, який здійснюється внутрішніми аудиторами на вимогу власника підприємства.

Аудит дотримання нормативно-законодавчих вимог — це контроль за дотриманням на підприємстві вимог законів, підзаконних актів, інструкцій, правил, договорів, норм тощо. Він поділяється на два підвиди: аудит дотримання відповідних принципів та використання процедур контролю діяльності посадових осіб підприємства на предмет раціональності, обґрунтованості та корисності їх діяльності.

Системний аудит передбачає огляд і оцінювання механічних і комп'ютерних систем, за допомогою яких підприємство регулює та контролює свою діяльність. До них відноситься аудит бухгалтерських комп'ютерних систем і аудит середовища управління, які забезпечують комп'ютерну та інформаційну безпеку.

Аудит управління — це контроль управління, його організації та структури, планування розподілу та використання ресурсів, ефективності використання інформації в процесі управління та при здійсненні поточного контролю ефективності та взаємозв'язків у процесі управління, планування й узгодженість дій.

 
<<   ЗМІСТ   >>