Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Основи фінансового менеджменту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Удосконалення інструментів операційного аналізу

Класична модель операційного аналізу має суттєві обмеження щодо використання на практиці. її необхідно модернізувати через розроблення нових інструментів та показників, які допоможуть усунути недоліки. Удосконалення операційного аналізу полягає у розробленні таких показників, які уможливлюють прогнозування коливання прибутку за зміни основних параметрів плану в умовах багатономенклатурного виробництва; масштабів діяльності, цін на продукцію та витрат.

Нейтралізувати недоліки операційного аналізу можна за допомогою коефіцієнта чутливості, що дає змогу проводити аналіз чутливості планового прибутку до основних змінних плану та точніше і швидше прогнозувати наслідки зміни умов його виконання. Аналіз чутливості застосовують в умовах невизначеності, щоб дізнатись, як зміниться результат, якщо початково заплановані події чи основні передумови змінилися. Він дає відповідь на запитання "що буде, якщо?", тобто оцінює зміну одного чи кількох параметрів в моделі "витрати - обсяг випуску - прибуток". Аналіз чутливості слугує потужним інструментом планування та прийняття рішень, але можливості практичного застосування обмежені трудомісткістю його виконання, особливо якщо розглядати різні варіанти зміни параметрів.

Для визначення впливу на прибуток зміни основних параметрів плану використовують коефіцієнт чутливості Кч, який з'ясовують за допомогою формули:

де Т££иб - темпи приросту (зниження) планового прибутку; Тпр ф.а - темпи приросту (зниження) фактора-аргументу.

Для оцінювання впливу на прибуток (збиток) зміни ціни продукції, змінних витрат, структури асортименту продукції використовують формулу:

де А'Хі - прогнозована зміна фактора-аргументу, %; п - кількість факторів-аргументів.

Приклад

У табл. 4.12 наведено план виробництва умовного підприємства, яке випускає три види продукції. Передбачено отримання прибутку в розмірі 766 тис. грн.

Таблиця 4.12. План витрат та прибутку з виробництва продукції

План витрат та прибутку з виробництва продукції

Відповідно до змін ринкової кон'юнктури необхідно відкоригувати планові показники, тобто передбачити вплив:

  • - збільшення обсягу виробництва виробу А на 50%;
  • - зниження ціни виробу В на 10%;
  • - підвищення витрат на заробітну плату виробу В на 20%;
  • - підвищення ціни виробу С на 10%;
  • - зростання витрат на сировину виробу С на 30% (табл. 4.13).

Таблиця 4.13. План витрат та прибутку виробництва продукції відповідно до нових умов виконання плану

План витрат та прибутку виробництва продукції відповідно до нових умов виконання плану

Використання традиційної методики операційного аналізу у цьому прикладі є некоректним, оскільки виготовляють три вироби, причому зростання обсягу виробництва передбачають лише за першим, а зміни цін на продукцію та витрати мають різну динаміку та спрямованість.

Коефіцієнти чутливості показують зміну планового прибутку за зміни фактора на 1%. За допомогою формули (4.25) можна визначити значення коефіцієнтів чутливості за кожним фактором стосовно усіх виробів (табл. 4.14).

Таблиця 4.14. Чутливість прибутку до зміни факторів (% )

Виріб

Фактор

Кількість виробленої продукції

Норми витрат чи цін на сировину

Вартість комплектуючих виробів

Зарплата

Ціна реалізації продукції

А

1,587467

-1,566580

-0.626632

-0,135770

3.916449

В

1,612272

-1.272846

-0.806136

-0,127285

3.818538

с

0,411227

-0,881201

-0.313316

-0.097911

1,703655

За допомогою формули (4.26) аналізують вплив факторів на розмір планового прибутку (табл. 4.15).

Фактор-аргумент

Зміна фактора - аргументу,

%

Коефіцієнт чутливості

Зміна прибутку,

%

Зміна прибутку, грн

Обсяг

виробництва виробу А

+50

1,587467

79,37

608 000

Ціна виробу В

-10

3,818538

-38,19

-292 500

Витрати на заробітну плату виробу В

+20

-0,127285

-2,55

-19 500

Ціна виробу С

+10

1,703655

17,04

130 500

Витрати на сировину виробу С

+30

0,411227

-26,44

-202 500

Всього

-

-

29,24

224 000

Отже, результати розрахунків, наведених в табл. 4.15, повністю збігаються з даними табл. 8.8, тобто в результаті врахування змін ринкової кон'юнктури прибуток має зрости на 29,24%, або на 224 тис. грн. Використання коефіцієнтів чутливості допомагає усунути недоліки класичного операційного аналізу, уможливлюючи прогнозування впливу на прибуток змін обсягу виробництва, цін на продукцію і витрат на сировину.

 
<<   ЗМІСТ   >>