Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОБЛІК І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА НОРМАТИВНИМИ ВИТРАТАМИ

 • o використовувати нормативний метод;
 • o характеризувати метод "стандарт-кост";
 • o здійснювати аналіз відхилень.

Сутність та завдання нормативного обліку витрат

Сутність та завдання нормативного обліку витрат

Система обліку і калькулювання за нормативними витратами - це сукупність процедур з планування, нормування, обліку, контролю, складання звітності з витрат, калькулювання собівартості продукції на основі норм витрат.

Важливими завданнями системи нормативного обліку є:

 • - своєчасне виявлення та попередження нераціонального використання ресурсів підприємства;
 • - оперативний контроль і аналіз витрат на виробництво;
 • - виявлення результатів діяльності виробничих центрів відповідальності підприємства;
 • - пошук нових резервів зниження собівартості продукції.

Нормативна система обліку витрат складається з наступних елементів (рис. 21.1).

Елементи нормативної системи обліку витрат

Рис. 21.1. Елементи нормативної системи обліку витрат

Перший елемент системи зв'язаний з об'ємним, календарним та номенклатурним плануванням виробництва продукції в цілому по підприємству, цехах основного виробництва і з розрахунком виробничих завдань бригадам.

Другий елемент системи призначений для розробки єдиної нормативної бази для розрахунків забезпеченості матеріальними і трудовими ресурсами та засобами праці виробничих підрозділів підприємства.

Третій елемент системи нормативного обліку включає:

 • - складання нормативної калькуляції на кожний виріб на основі діючих на підприємстві на початок звітного періоду норм витрат;
 • - розрахунок фактичної собівартості продукції;
 • - аналіз відхилень від чинних норм та їх впливу на фінансові результати діяльності підприємства та його виробничих структурних підрозділів.

Принципи системи нормативного обліку

Основні принципи системи нормативного обліку:

 • - нормування витрат і обов'язкове складання нормативних калькуляцій;
 • - щомісячне або щоквартальне внесення змін у встановлені норми та їх облік;

систематичне виявлення відхилень фактичних витрат від нормативних;

калькулювання фактичної собівартості продукції, виходячи з її нормативної собівартості, відхилень та зміни діючих норм.

Облік нормативних витрат, змін та відхилень від норм

Першоосновою нормативного методу обліку витрат є система "стандарт-кост". Термін "стандарт-кост" дослівно означає стандартні вартості.

Під час формування нормативних затрат виникає проблема встановлення вимог до норм. Існують два підходи залежно від вимог, які висувають до норм споживання ресурсів і облікових цін.

Перший підхід базується на нормах споживання виробничих ресурсів, що склалися в минулих періодах.

Нормативні затрати або нормативи - це заздалегідь встановлені реальні прямі затрати на кожен із видів матеріальних ресурсів, оплату праці та загальновиробничі накладні затрати в розрахунку на одиницю продукції в розрізі статей облікової) калькуляції.

Другий підхід базується на розрахунках і експериментах, в яких можуть брати участь конструкторські, технологічні підрозділи, а також відділи головного механіка, енергетика, інженера, економіста, бухгалтера).

21.2.1. Види норм

Залежно від вимог, які висувають до норм, їх поділяють на базисні, теоретичні (ідеальні) і поточні (досяжні). Для оперативного управління витратами важливе значення мають саме поточні норми, які розробляються з урахуванням нормативних умов діяльності підприємства за прийнятої технології і організації виробництва.

До базових належать нормативи, які не змінюються протягом тривалого періоду. Хоча базові нормативи не враховують змін зовнішнього середовища, однак на їх основі можна простежити тенденції, що відбудуться в перспективі.

Ідеальні нормативи розробляють відповідно до ідеальних умов. Вони не включають непродуктивні втрати (природний убуток матеріалів, втрати від вимушених зупинок обладнання, технологічні відходи). Ідеальних норм практично неможливо досягти, проте їх можна використати для аналізу динаміки непродуктивних втрат.

 
<<   ЗМІСТ   >>