Повна версія

Головна arrow Право arrow Адвокатура

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Порушення присяги адвоката України

Особливість цього порушення в тому, що воно прямо чи опосередковано виявляється у кожному з таких дисциплінарних проступків: недотримання принципів незалежності та конфіденційності, принципу верховенства права, законності, нечесне і несумлінне виконання адвокатських обов'язків, порушення правил етики - усе це вимоги присяги. Отже, майже кожне порушення може розглядатися і як порушення присяги.

Зокрема, це стосується порушень вимог адвокатської таємниці, зради інтересів клієнта, інших правил етики.

Порушення правил адвокатської етики

Зважаючи на те, що адвокат - це передусім правник, високоосвічена людина, представник високоповажної корпорації, він під час роботи, і поза її межами залишається слугою закону і справедливості. Порушення Правил адвокатської етики виявляються самі по собі дисциплінарним проступком, що тягне за собою дисциплінарну відповідальність., Як лікар не має морального права відмовити хворому у наданні необхідної медичної допомоги, так і адвокат не може відмовити людині, яка потерпає від беззаконня.

Розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення

Адвокатській таємниці, як одному із засадничих принципів професії адвоката, відведено визначальне місце в присязі адвоката. Порушення цього принципу підривають основи професії і завдають шкоди усій корпорації, підривають саму сутність професії. Якщо вчинення таких дій завдало шкоди клієнтові, він може через суд домогтися відшкодування збитків винуватцем. Шкода, завдана корпорації, не оцінюється грішми і не відшкодовується вибаченням. Тому кожне таке явище в адвокатському середовищі повинно розглядатися як найганебніший вчинок, як порушення присяги, з усіма наслідками.

Невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов'язків

Практично важко собі уявити адвоката, який, підписавши угоду про надання юридичної допомоги, безпричинно не виконав свій професійний обов'язок, лише якась непередбачена подія, інші непереборні сили чи обставини можуть стати на заваді виконання адвокатом своєї головної справи.

Інша справа неналежне виконання своїх професійних обов'язків. Адвокат кудись ходив, щось писав, але діяв безініціативно, як кажуть, "з під палиці", що викликало небезпідставні нарікання з боку клієнта. Таке, на жаль, трапляється часто-густо. Причини цього брак знань, лінь, неповага до своєї професії і до самого себе, зрештою, втрата совісті і відповідальності перед своїм клієнтом.

Допоки не відомо, що стало причиною страшної Харківської трагедії - небачено жорстокої розправи над сім'єю судді, але в моїй пам'яті залишилась така ж трагедія колеги - адвоката, який через свою зухвалість і безвідповідальність у суці фактично залишив свого клієнта без захисту. Суд виправдав підсудного і відпустив на волю із зали судового засідання, а рівно за 3 місяці по тому колега зник безвісти. Ця трагедія частенько нагадує про себе, коли стикаюся з подібним ставленням адвоката до своєї справи.

Невиконання рішень органів адвокатського самоврядування

Цей передостанній пункт ст. 34 Закону викликає роздуми і запитання, на які потрібно дати відповідь.

Сама по собі вимога до членів корпорації - виконувати вимоги самоврядних органів - запитань не викликає. Мається на увазі, що ця вимога базується передусім на законі чи на основі загально-схвалених членами корпорації положень. Коли ж рішення самоврядного органу прийнято без загального обговорення і узгодження з членами корпорації і, понад те, порушує права останніх і суперечить їхнім інтересам, то чи вправі закон вимагати безумовного виконання такого рішення.

Проте Закон апріорі установлює: "Невиконання рішень органів самоврядування є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності".

Пункт 6 статті 34 Закону у наведеній редакції закладає основи конфліктної ситуації. За Законом "Про безоплатну правову допомогу", Центри з надання безоплатної правової допомоги на місцях укладають з адвокатами договори і контракти на надання вторинної правової допомоги. Визначаючи повноваження регіональних рад адвокатів, Закон визначив і створення комісій з оцінювання якості, повноти і своєчасності надання правової безоплатної допомоги. Відповідно, рішенням Ради адвокатів України затверджене Положення про утворення таких комісій на місцях, один з пунктів якого передбачає забезпечення їхньої діяльності за рахунок місцевих рад адвокатів.

Далі, коментуючи ст. 48 і 55 Закону, ми докладніше зупинимося на питанні відповідальності за невиконання подібних рішень РАУ НААУ.

Порушення інших обов'язків адвоката, передбачених законом

Якщо говорити про обов'язки, передбачені ч.1 ст. 21 Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", то вони повністю, за винятком п. 4 цієї ж статті, охоплені ч. 2 ст. 33 Закону, невиконання яких є дисциплінарним проступком. Пункт 4 ч. 1 ст. 21 Закону, мабуть, і є одним з тих "інших" обов'язків, невиконання якого є дисциплінарним проступком і може стати підставою для дисциплінарного провадження. Це обов'язок - підвищувати свій професійний рівень.

Теза про необхідність постійного вдосконалення адвокатами своїх професійних знань та методів роботи пронизує увесь Закон "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Небажання адвоката постійно поповнювати свої знання, удосконалювати свою мову, вивчати і застосовувати передовий досвід роботи в адвокатурі розцінюється як дисциплінарний проступок з усіма наслідками.

До "інших" обов'язків, порушення яких може стати підставою для дисциплінарного провадження, слід також віднести порушення судово-процесуального законодавства та правил адвокатської етики, зафіксованих у постановах суду чи поданнях слідчого, прокурора.

 
<<   ЗМІСТ   >>