Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ТЕМ З КУРСУ Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах Облік доходів і видатків Облік фінансово-розрахункових операцій Облік розрахунків з оплати праці, грошового забезпечення, страхування та стипендій Облік матеріальних необоротних активів Облік нематеріальних активів Облік запасів Облік виробничих витрат Облік власного капіталу Облік фондів Облік результатів виконання кошторису Інвентаризації в системі бюджетних установПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ Організаційно-правові засади діяльності бюджетних установ Визначення бюджетної системи України та її принципівХарактеристика бюджетних установ та організацій, функції та завдання бюджетних установ, правові засади створення бюджетних установ, порядок реорганізації та ліквідації бюджетних установ Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами Предмет та метод бухгалтерського обліку в бюджетних установах, завдання бухгалтерського обліку бюджетних установСуть і основи організації бухгалтерського обліку бюджетних установ Методичні основи бухгалтерського обліку бюджетних установ Структура Плану рахунків і бухгалтерського балансу та методика їх складанняДокументування господарських операцій бюджетних установ, облікові регістри та техніка облікової реєстраціїСутність форм бухгалтерського обліку Облік доходів загального фонду бюджетних установСистема розпорядників бюджетних установПорядок отримання асигнувань із загального фонду бюджетуСинтетичний та аналітичний облік отриманих асигнувань Облік доходів спеціального фонду бюджетних установВиди доходів спеціального фонду бюджетних установФормування спеціального фонду за джерелами надходженьСинтетичний та аналітичний облік доходів спеціального фонду Облік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг Облік видатків бюджетних установХарактеристика видатків бюджетних установ, склад і класифікація видатків бюджетних установОблік касових та фактичних видатків, облік видатків загального та спеціального фондів Порядок складання, розгляду й затвердження кошторису доходів і видатківПоняття кошторису доходів і видатків та його видиПорядок складання проектів кошторисів:Порядок розгляду і затвердження кошторисівПорядок внесення змін до кошторисів Облік грошових коштів у касі бюджетної установи Види готівкових форм розрахунків бюджетних установПорядок надходження та використання готівкових коштівВикористання бюджетними установами РРОСинтетичний та аналітичний облік касових операцій в національній валютіВідображення в обліку операцій в іноземній валютіОблік інших коштів Облік грошових коштів загального фонду бюджетних установПорядок відкриття рахунків в органах ДКУСинтетичний та аналітичний облік коштів на реєстраційних рахунках в органах ДКУ Облік грошових коштів спеціального фонду бюджетних установПорядок відкриття і ведення спеціальних реєстраційних рахунків в органах ДКУСинтетичний та аналітичний облік грошових коштів на спеціальних реєстраційних рахунках в органах ДКУ Облік розрахунків з дебіторами бюджетних установПоняття дебіторської заборгованості, її класифікація, визнання та характеристика розрахунків з різними дебіторамиОблік короткострокових векселів одержанихОблік розрахунків із замовниками за науково-дослідні роботиОблік розрахунків з різними дебіторами Облік розрахунків з підзвітними особамиПоняття та завдання обліку розрахунків з підзвітними особамиПорядок витрачання коштів на господарські потребиОблік розрахунків з підзвітними особами за службовими відрядженнямиСинтетичний та аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами Облік розрахунків з кредиторами бюджетних установПоняття кредиторської заборгованості, її класифікація, визнання та характеристика розрахунків з різними кредиторамиОблік розрахунків за виконані роботиОблік розрахунків за податками і платежами бюджетних установОблік розрахунків за іншими операціями і кредиторами Облік розрахунків за податками і платежами бюджетних установКласифікація податків і платежівРозрахунки за податками і платежамиОподаткування надмірно витрачених підзвітних сумСинтетичний та аналітичний облік податків та платежів Облік на позабалансових рахункахХарактеристика та призначення позабалансового облікуОблікова реєстрація об'єктів позабалансового облікуПозабалансовий облік необоротних активів та запасівПозабалансовий облік непередбачених та списаних активів та зобов'язаньПозабалансовий облік гарантій та забезпеченьПозабалансовий облік матеріальних цінностей, закуплених шляхом централізованого постачанняПозабалансовий облік списаних активів та зобов'язаньПозабалансовий облік бланків суворої звітності Види та форми оплати праці працівників бюджетних установДоговірне регулювання трудових відносинОперативний облік персоналуОблік використання робочого часу працівників бюджетних установФорми і системи оплати праціСтруктура фонду оплати праці Облік нарахування заробітної плати праці працівників бюджетних установПорядок нарахування заробітної плати та грошового забезпеченняСинтетичний та аналітичний облік нарахування заробітної плати та грошового забезпеченняОблік відпусток, облік допомоги в разі тимчасової непрацездатності, облік матеріальної допомоги Облік утримань із заробітної плати працівників бюджетних установ Облік виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ Облік розрахунків зі стипендіатами Види, характеристика та розміри стипендій учням, студентам, аспірантам, докторантамСинтетичний та аналітичний облік зі стипендіатами Облік розрахунків зі страхування Суть страхування, його види та характеристика розрахунків з органами соціального страхування Визнання та класифікація необоротних активів бюджетних установ Характеристика, склад та класифікація необоротних активівОцінка необоротних активів бюджетних установПроведення переоцінки (індексації) необоротних активівЗнос необоротних активів Облік основних засобів бюджетних установВизнання, класифікація та оцінка основних засобівОблік надходження і наявності основних засобівОблік відновлення основних засобівОблік зносу основних засобівОблік вибуття основних засобів Облік нематеріальних активів бюджетних установВизначення, визнання та класифікація нематеріальних активівДокументальне оформлення руху нематеріальних активів Визнання та класифікація запасів бюджетних установСклад, класифікація та оцінювання запасівМетоди та завдання обліку запасівДокументування операцій з обліку запасівОблікова реєстрація запасівАналітичний і синтетичний облік запасів Облік запасів бюджетних установОблік надходження запасівСкладський облік запасів на складах та його зв'язок із обліком в бухгалтеріїОблік вибуття запасів Облік надходження та використання медикаментів та інших виробів медичного призначенняСклад та оцінка медикаментів та інших виробів медичного призначенняОблік надходження медикаментів до аптек бюджетних установВідображення операцій з обліку медикаментів у бухгалтерії бюджетних установСинтетичних та аналітичних облік медикаментів Облік продуктів харчуванняСклад, класифікація, оцінка та завдання обліку продуктів харчуванняСкладський облік надходження продуктів харчуванняВідображення операцій з обліку продуктів харчування у бухгалтерії бюджетних установ на синтетичних та аналітичних рахунках бухгалтерського обліку Облік виробничих витрат бюджетних установ Склад та характеристика виробничих витрат бюджетних установ Облік витрат на науково-дослідні роботиОсобливості наукового виробництва і задачі обліку витрат на НДР за договорами із замовникамиПорядок складання господарських договорів і відповідальність сторін за їх виконанняСклад і класифікація витрат на НДРОблік витрат на виробництво та калькулювання собівартості НДР, облік розрахунків із замовниками та співвиконавцями за виконані НДР Облік власного капіталуСклад та характеристика власного капіталуОблік фондів у необоротних активахОблік фондів у малоцінних та швидкозношуваних предметахОблік курсових різниць та результатів переоцінок Облік результатів виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ Порядок здійснення річних заключних оборотів Інвентаризація активів і зобов'язань бюджетних установ Місце та роль інвентаризації в діяльності бюджетної установиПорядок оформлення проведення інвентаризацій в бюджетних установах Відображення результатів інвентаризації в обліку бюджетних установ Перевірка та оформлення результатів інвентаризації
 
>>