Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Бюджетна система України

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Стадії бюджетного процесу на місцевому рівні

Перелік стадій, конкретні учасники, проходження інформації та терміни стадій визначені Бюджетним кодексом України. Подамо ці стадії у вигляді табл. 14.4.1.

Таблиця 14.4.1. Стадії бюджетного процесу на місцевому рівні

Стадія Складові стадії Виконавці Контрольні терміни
1 2 3 4
І. Складання проекту бюджету 1. Отримання інформації від Міністерства фінансів України про особливості складання розрахунків до проектів бюджетів та її опрацювання

2. Надання необхідної інформації: Міністерству фінансів

для проведення розрахунків по міжбюджетним трансфертам; Верховній Раді України— для перевірки достовірності цих розрахунків

3. Розробка і доведення до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції 3 підготовки бюджетних запитів

4. Подання бюджетних запитів місцевим фінансовим органам

5. Подання пропозицій щодо показників проектів бюджетів міським фінансовим органам
Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад

Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад

Місцеві фінансові органи

Головні розпорядники бюджетних коштів

Виконавчі органи рад райдерж-адміністрації в м. Києві та Севастополі
Визначаються місцевими фінансовими органами

У тижневий термін після другого читання проекту закону

Продовження табл. 14.4.1

1 ю 3 4
6. Отримання від Кабінету Міністрів положень та показників міжбюджетних відносин після другого читання проекту Закону про Державний бюджет та їх опрацювання

7. Підготовка проекту рішення про місцевий бюджет
Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад
II. Розгляд та прийняття рішення 1. Схвалення проекту рішення про місцевий бюджет

2. Розгляд проекту рішення про місцевий бюджет

3. Затвердження місцевих бюджетів
Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад

Верховна Рада АРК, відповідні ради

Верховна Рада АРК, відповідні ради
Не пізніше, ніж у двотижневий термін після офіційного опублікування закону
ІІІ. Виконання бюджету 1. Затвердження розпису місцевого бюджету

2. Виконання місцевого бюджету

3. Загальна організація та управління виконанням відповідного місцевого бюджету

4. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів
Керівник місцевого фінансового органу

Рада міністрів АРК. місцеві державні адміністрації, виконавчі органи рад

Місцеві фінансові органи

Територіальні органи Державного казначейства
Протягом року

Так само

Закінчення табл. 14.4.1

1 2 '— со 4
5. Здійснення видатків

6. Внесення змін до рішення

про місцевий бюджет
Розпорядники

бюджетних

коштів

Місцеві

фінансові органи, місцеві ради
Протягом року

У разі необхідності
IV. Подготовка та

розгляд

звіту

про

виконання бюджету
1. Отримання інформації про

визначення періодичності,

структури та термінів подання звітності про виконання

місцевих бюджетів від Державного казначейства

2. Складання та подання відповідним місцевим фінансовим органам балансів, звітів про виконання місцевих бюджетів

3. Подання зведених звітів про виконання місцевих бюджетів та подання їх Міністерству фінансів АРК, фінансовим органам місцевих адміністрацій, виконавчим органам відповідних рад

4. Подання річного звіту про

виконання місцевого

бюджету до Верховної Ради АРК, відповідних місцевих

рад

5. Перевірка звіту

в. Затвердження звіту про

виконання місцевого

бюджету або прийняття іншого рішення
Територіальні

органи Державного казначейства

Територіальні

органи Державного казначейства

Територіальні органи Державного казначейства

Рада міністрів

АРК, місцеві

державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад

Верховна Рада АРК, відповідні ради

Рахункова палата АРК, комісія з питань бюджету відповідної ради, Верховна Рада АРК, відповідні місцеві ради
У двомісячний термін

після завершення бюджетного періоду (до 1 березня)

Розглянемо окремі складові стадій детальніше.

 
<<   ЗМІСТ   >>