Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Валютні операції

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Публікація даних та її очікування

Очікування будь-якої події і настання цієї події іноді виступають сильними двигунами валютних курсів. Важко сказати, що здійснює сильніший вплив на ринок: сама подія, або її очікування, але можна сказати з упевненістю, що вихід серйозних даних може призводити до значних і тривалих змін курсів валют. До таких важливих даних відносяться: ВВП, безробіття, промислове виробництво, споживчі ціни, ціни виробників і т. ін. Дата і час виходу чи того іншого індикатора відомі заздалегідь. Існують так звані календарі економічних індикаторів і найважливіших подій в житті окремих держав (з зазначення конкретних дат або приблизного часу їх виходу). До цих подій ринок готується. З'являються очікування і прогнози значень того чи іншого індикатора, і як воно може бути інтерпретовано. Вихід даних може привести до різких коливань валютних курсів. Залежно від того, як учасники ринку проінтерпретують той або інший індикатор, курс може змінитися як в один, так і в інший бік. Той або інший результат залежить від декількох чинників: ситуації на ринку, економічного стану країн-емітентів валют, попередніх очікувань і настроїв, і, врешті-решт, значення конкретного індикатора. Ще до виходу інформації про цю подію відбувається рух курсу в певному напрямку (напрямки інтерпретації майбутньої події), тобто ринок "закладається". Тому іноді після виходу даних (якщо інформація відповідає очікуванням) курс рухається в протилежному напрямку. Це пов'язане з тим, що на очікуваннях були відкриті позиції, і якщо відбулася очікувана подія, то здійснюється закриття цих позицій.

Економічні індикатори, публікація яких впливає на динаміку валютних курсів:

1. Валовий внутрішній продукт (ВВП). Періодичність публікації - щокварталу.

Реакція ринків: зростання ВВП призводить до зростання валюти відповідної країни.

Зростання ВВП означає добрий загальний стан економіки, збільшення промислового виробництва, припливу іноземних інвестицій в економіку, зростання експорту. Збільшення іноземних інвестицій і експорту призводить до збільшення попиту на національну валюту з боку іноземців, який виражається в зростанні курсу. Зростання ВВП впродовж декількох років призводить до "перегріву" економіки, зростанню інфляційних тенденцій і, як наслідок, до очікування підвищення процентних ставок (як основного антиінфляційного заходу), що також збільшує попит на валюту.

  • 2. Платіжний баланс. Періодичність публікації - щомісяця. Реакція ринків: зростання дефіциту призводить до зниження валюти Баланс іноземних платежів і надходжень країни включає: торгівельний баланс і баланс руху капіталів. Перевищення надходжень з-за кордону над платежами за кордон становить позитивне сальдо платіжного балансу і призводить до зростання курсу національної валюти. Перевищення платежів за рубіж над надходженнями створює дефіцит платіжного балансу (негативне сальдо) і веде до падіння курсу національної валюти. Торгівельний баланс є балансом платежів по зовнішньоторговельних операціях. Якщо експорт перевищує імпорт, то має місце позитивне сальдо торгівельного балансу. Експортери, одержуючи експортну виручку в іноземній валюті, продають її в обмін на національну валюту, сприяючи зростанню курсу останньої. Якщо імпорт перевищує експорт, то має місце дефіцит торгового балансу (негативне сальдо). У даній ситуації імпортери вимушені продавати національну валюту в обмін на іноземну з метою закупівлі іноземних товарів, що веде до зниження курсу національної валюти.
  • 3. Баланс руху капіталів.

В основі міжнародного руху капіталів лежать інвестиційні плани великих інвесторів - грошових, пенсійних, страхових і взаємних фондів, які акумулюють великі грошові ресурси населення і корпорацій. З метою максимально вигідного розміщення активів вони періодично змінюють структуру портфеля інвестицій, вкладаючи гроші в різні інвестиційні інструменти - акції корпорацій, урядові і приватні облігації, банківські депозити і т.д. Якщо виявляється, що прибутковість іноземних облігацій є вищою за прибутковість вітчизняних, то це призводить до масового продажу останніх, перетікання ресурсів з національної валюти в іноземну і вкладенню грошей в іноземні цінні папери. Курс національної валюти при цьому знижується. При більш ретельному вивченні цей чинник можна звести до рівня відсоткових ставок і загальної прибутковості вкладень в економіку країни.

4. Безробіття. Періодичність публікації - щомісяця. Реакція ринків: зниження безробіття призводить до зростання валютного курсу.

Чинник зайнятості може розглядатися в двох формах: як рівень безробіття (тобто процентне відношення числа безробітних до загальної чисельності працездатного населення), або як зворотний йому показник чисельності працюючих. Показник безробіття публікується звичайно у відсотках. При цьому існує зворотна залежність зміни рівня безробіття і валютного курсу. Згідно з сучасною економічною теорією, нульовий рівень безробіття не може бути досягнутий (завжди існує сезонне, структурне, фрикційне безробіття). Цьому макроекономічному стану повної зайнятості для індустріально розвинених країн відповідає рівень безробіття, що дорівнює приблизно 6 %.

Відзначимо, що дані по безробіттю в США мають колосальний вплив на динаміку багатьох валютних пар. За ступенем впливу на валютні курси цей індикатор займає перше місце. Дані по безробіттю в США публікуються по п'ятницях на початку кожного місяця. Як правило вони виходять в першу п'ятницю місяця. Час публікації цих даних стандартний - 15.30 за київським часом. Ці дані виходять в наступному форматі - рівень безробіття та кількість нових створених робочих місць. Причому основна увага учасників ринку зосереджена саме на кількості нових створених робочих місць. У випадку, коли ця цифра від'ємна, це означає, що мало місце скорочення кількості робочих місць.

  • 5. Роздрібні продажі. Періодичність публікації - щомісяця. Реакція ринків: зростання роздрібних продажів призводить до зростання курсу валюти. Даний показник відображає зростання промислового виробництва, рівень і тенденції загальноекономічного попиту; а також виступає індикатором інфляції.
  • 6. Бюджетний дефіцит. Реакція ринків: зростання бюджетного дефіциту призводить до зниження валютного курсу. Перевищення рівня витрат держави над її доходами з'являється в періоди циклічного спаду економіки. Цей показник впливає на ринок. Як правило, його використовують з метою довгострокового аналізу економіки. Бюджетний дефіцит розглядають в контексті з іншими індикаторами: індексом виробничих цін, індексом споживчих цін, грошовими агрегатами (МІ, М2, МЗ) і ін.
 
<<   ЗМІСТ   >>