Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Особливості та класифікація споживчого кредиту

У кредитуванні споживчих потреб населення беруть участь не тільки банки, а й кредитні спілки, ломбарди, підприємства та організації власне тому, що споживчий кредит надає фізичним особам такі переваги:

 • • можливість отримати ті речі, які без кредитних коштів отримати вони могли 6 через тривалий термін чи взагалі не отримати;
 • • гнучкість цього кредиту - придбання речей у будь-який час;
 • • безпечність схоронності коштів під час поїздок, платежів (за рахунок отримання кредитних платіжних карток);
 • • допомога в покритті непередбачених споживчих витрат (кредит на нагальні потреби).

Треба зазначити, що споживчий кредит має специфічні риси, які відрізнять його від інших видів, а саме:

 • • споживчі кредитні відносини спрямовані на кінцеве споживання, на відміну від кредитування суб'єктів господарювання на проміжні виробничі цілі;
 • • споживчий кредит населення отримує з метою задоволення споживчих потреб, а не для отримання доходів;
 • • погашення кредиту здійснюється за рахунок нагромаджених особистих коштів, а не за рахунок їх вивільнення;
 • • споживчі кредити мають соціальний характер – підвищення життєвого рівня, утвердження принципів соціальної справедливості.

В Україні сьогодні, як і в усіх ринкових державах, у споживчому кредитуванні беруть участь не тільки фінансові установи, а й товаровиробники, будівельні компанії, торговельні організації, страхові товариства.

Для банківських установ споживчий кредит є необхідною умовою зміцнення ресурсної бази, розширення кола операцій, клієнтів, успішною умовою конкурентної боротьби на фінансовому ринку з небанківськими установами, особливо кредитними спілками.

Об'єктами споживчого кредитування є витрати, пов'язані із задоволенням потреб населення в товарах тривалого користування, витрати інвестиційного характеру: будівництво житлових будинків, купівля квартир.

Споживчі кредити як різновидність кредитів можна класифікувати за строками, забезпеченням, порядком надання, погашення, ступенем ризику.

Треба виділити споживчі кредити за способом надання:

 • • одноразові кредити - надані однією повною сумою;
 • • кредитні лінії - надані частинами, загальна сума яких не перевищує суми, визначеної кредитним договором.

За способом погашення споживчі кредити поділяють:

 • - на кредити, що погашаються на виплат (у розстрочення);
 • - револьверні (відновлювальні) кредити;
 • - кредити, що погашаються без розстрочення платежу.

Кредити на виплат передбачають погашення заборгованості та процентів за нею щомісячно частинами, причому сума процентів щомісячно зменшується завдяки повернення позичальником кредитної заборгованості.

Револьверні кредити – це кредити, надані у формі овердрафту та кредитною карткою на підставі відкриття відновлювальної кредитної лінії.

Однак, виходячи із специфічних рис споживчого кредиту, його ще об'єднують у дві групи.

Перша група – це кредити, надані для поліпшення житлових умов і домашнього господарства (кредити в інвестиційну діяльність). Окремо виділені іпотечні кредити, що забезпечені іпотекою.

Друга група – це кредити, надані для придбання товарів широкого вжитку, транспортних засобів, на нагальні потреби (лікування, навчання тощо), тобто кредити на поточні потреби.

Порядок надання і погашення споживчого короткострокового кредиту на поточні потреби

Кожна банківська установа залежно від її кредитної політики, кредитного потенціалу розробляє певні види споживчих кредитів на поточні потреби та затверджує їх у Положенні про кредитування фізичних осіб і в конкретних Правилах (процедурах) про надання та погашення цих видів кредитів. Попри те, банки найчастіше надають кредити на придбання товарів тривалого користування і на придбання автомобілів.

Спинимось дещо конкретніше лише на методиці надання та погашення кредиту на придбання автотранспортних засобів (методика надання кредиту на придбання товарів тривалого користування подібна та простіша).

Банківський порядок кредитування поширюється лише на купівлю автомобілів для використання їх в особистих цілях, а не для підприємницької діяльності (таксі, автоперевезення тощо).

Особливістю кредиту є те, що між банком та офіційним представником виробника (продавцем) укладається угода про співробітництво, причому продавець повинен мати підтверджувальні документи на дилерську чи дистриб'юторську діяльність.

Вимоги при цьому кредитуванні до клієнтів-позичальників такі:

 • • позичальники постійно проживають (прописані) і мають основне місце роботи в регіоні, що обслуговується даним банком;
 • • позичальники є повнолітні та дієздатні;
 • • мають стабільні та документально підтверджені джерела доходів упродовж 6-ти останніх місяців;
 • • позичальники є платоспроможними.

У забезпечення виконання позичальником зобов'язань за кредитом надається автомобіль, що купується за рахунок наданого для цієї мети кредиту.

Заставлений автомобіль страхується у страховій компанії, з якою співпрацює банк за пакетом "повне КАСКО" (страхуються ризики в разі проти в оправних дій третіх осіб, дорожньо-транспортні пригоди, стихійні лиха тощо).

Страхові внески позичальник сплачує одноразово із власних коштів упродовж 2-х днів від дати укладення договору страхування заставленого автомобіля або за рахунок кредитних коштів.

Кредит на купівлю автотранспортних засобів надають у національній або іноземній валютах безготівково, шляхом перерахування коштів із позичкового (кредитного) рахунку позичальника-покупця на користь продавця.

Пакет документів для отримання кредиту на придбання автомобіля такий:

 • • заява на отримання кредиту;
 • • анкета позичальника;
 • • паспорт (копія сторінок, що містять останнє фото, прізвище та ім'я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, інформацію про прописку);
 • • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • • довідка з місця роботи із зазначенням посади та фактично отриманого доходу протягом 6-ти останніх місяців (з помісячною розбивкою);
 • • документи в підтвердження інших доходів покупця, у т. ч. декларація про доходи на останню звітну дату за наявності доходу не за основним місцем роботи;
 • • витяг з трудової книжки про місце роботи за останні три роки, посвідчений відділом кадрів (за відсутності відділу кадрів - посвідчений печаткою підприємства та завірений підписом керівника підприємства).

Методика оцінювання фінансового стану позичальника базується на аналізі наданої інформації та розрахунку коефіцієнта фінансової кредитоспроможності позичальника та / або його сім'ї.

Цей показник повинен бути не меншим за 1,3, для характеристики кредитоспроможності сім'ї - не меншим ніж 1,5.

Оцінювання фінансового стану позичальника здійснюється як до прийняття рішення про надання кредиту, так і в період дії кредитного договору щомісячно з урахуванням стану обслуговування ним кредитного боргу.

На сьогодні в багатьох банках для визначення якісних показників кредитоспроможності фізичної особи впроваджується система, подібна до методу "скорингу", яка базується на присвоєнні певних балів за той чи інший критерій. На основі такого тестування банк визначає показник соціально-економічної оцінки кредитоспоможності позичальника, який додається при визначенні загального коефіцієнта кредитоспроможності позичальника – фізичної особи.

На основі розрахованого загального коефіцієнта платоспроможності позичальника - фізичної особи визначається клас фінансового стану позичальника (згідно з Положенням про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою № 279 Правління НБУ від 06.07.2000 року, зі змінами та доповненнями), а з урахуванням фінансового стану позичальника та стану обслуговування боргу фахівець кредитного підрозділу щомісячно визначає категорію кредитної операції за ступенем ризику та обсяг резерву, який треба сформувати.

Алгоритм прийняття рішень підрозділами банку, що беруть участь у кредитуванні фізичних осіб на купівлю автотранспортних засобів, є такий, як це відображено на рис. 4.6.

Алгоритм прийняття рішень про видавання кредиту на придбання автомобіля

Рис. 4.6. Алгоритм прийняття рішень про видавання кредиту на придбання автомобіля

Загальне уявлення методики надання кредиту фізичній особі для купівлі автотранспортного засобу можна отримати, розглянувши схему на рис 4.7.

Погашення позичальником заборгованості за кредитом здійснюється щомісячно готівкою або безготівково шляхом перерахування коштів із поточного, карткового рахунку позичальника, переказами через підприємства зв'язку, установи банків, шляхом утримання коштів із заробітної плати позичальника, починаючи з наступного місяця після його отримання, рівномірними сумами (ануїтетні платежі), відповідно до графіка погашення кредиту за договором кредиту.

Нарахування та сплата процентів здійснюється щомісячно на фактичний залишок заборгованості і за фактичний термін користування кредитом.

Процентна ставка за кредит установлюється індивідуально для кожного позичальника залежно від строку кредитування, розміру авансу, вартості автомобіля тощо.

Схема кредитування фізичних осіб на купівлю автотранспортного засобу

Рис. 4.7. Схема кредитування фізичних осіб на купівлю автотранспортного засобу:

 • 1 - підписання угоди про співробітництво між банком та продавцем-автосалоном;
 • 2 - передання оформленого пакета документів покупцем банку для прийняття рішення про видавання кредиту;
 • 3 - укладення договору купівлі-продажу між продавцем і покупцем після прийняття банком позитивного рішення на видавання кредиту;
 • 4 - сплата покупцем авансу на користь продавця;
 • 5 - укладення договору кредиту між банком і покупцем;
 • 6 - реєстрація автомобіля в ДАІ за участі продавця і покупця;
 • 7 - нотаріальне оформлення договору застави на автомобіль;
 • 7а - оформлення договору страхування між покупцем та страховою компанією;
 • 8 - перерахування банком кредитних коштів продавцеві;
 • 9 - передання продавцем автомобіля покупцеві в користування на підставі акта приймання-передавання.

Дострокове повне погашення позичальником заборгованості за кредитом допускається лише за умови попереднього письмового повідомлення банку у строки, встановлені договором кредиту, та зі сплатою встановленої банком комісії. Уразі порушення строків сплати платежів за кредитом (основної суми боргу та / або нарахованих процентів) і виникнення простроченої заборгованості установа банку застосовує до позичальника санкції, обумовлені договором кредиту: нарахування пені (але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку України), застосування штрафних санкцій, припинення кредитних відносин і пред'явлення заборгованості до дострокового стягнення тощо.

У разі невиконання позичальником зобов'язань за договором кредиту банк звертається до нього з вимогою передати заставлений автомобіль банку в рахунок погашення заборгованості за договором кредиту, а також до продавця з пропозицією викупити або реалізувати автомобіль на умовах комісійного продажу впродовж 60 днів (залежно від умов, передбачених угодою про співробітництво) за вартістю, не меншою ніж сума вимог банку до позичальника-покупця на момент їх пред'явлення з урахуванням залишкової оцінної вартості автомобіля.

За відсутності згоди позичальника на добровільне передання автомобіля банк звертається до нотаріуса для вчинення виконавчого напису на договорі застави, після чого автомобіль реалізується згідно з чинним законодавством.


 
<<   ЗМІСТ   >>