Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Вексельна справа

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Акцептна форма вексельного кредиту

Акцептний кредит — це банківський кредит особливої форми, який отримується експортером або імпортером шляхом передання комерційному банкові переважно короткострокових торгових векселів. Використовується він як у зовнішньоекономічних угодах, так і у внутрішньому обороті країни.

Суть банківського акцепту полягає у наданні права клієнтові здійснювати трасування платежу на обслуговуючий банк. Трасант, отримавши акцепт банку за траттою, може врахувати її в іншому банку і отримати гроші або погасити свої ж борги цим акцептом. На термін платежу сторона, якій відкрито кредит, вносить банку-акцептанту відповідну суму, яка і йде на оплату векселя. Операція банківського акцепту — це насамперед прийняття банком функції платника за переказним векселем із наступним погашенням заборгованості йому векселедавцем. Якщо на момент платежу необхідні кошти відсутні, то останньому надається кредит (див. схему 7.2).

Основу цих розрахунків складає домовленість векселедавця з банком про акцептування його векселів. За операцію акцепту банк отримує від векселедавця комісійну винагороду. Ремітент погоджується на розрахунки векселем

тому, що отримує плату шляхом негайного списання коштів з розрахункового рахунку векселедавця, а у разі їх недостачі банк здійснює його кредитування. В останньому випадку векселедавець сплачує банкові ще й належні відсотки за користування цим кредитом.

Акцептний кредит надається тільки фірмам, у платоспроможності яких банк не сумнівається. Уданому випадку, З одного боку, в банку акумулюються обігові документи, під які можна оформити вексельний кредит, а з іншого — векселі, індосовані учасником експортно-імпортних операцій на ім'я комерційного банку. Вони можуть ним продаватися і передаватися іншим суб'єктам, які дістають право у будь-який час пред'явити їх банкові та отримати легко реалізовувані кредити й платіжні засоби. Особливостями акцептного кредиту е такі: • по-перше, якщо обліковий кредит надається векселетримачеві шляхом обліку векселів у комерційному банку, то акцептний кредит надається векселедавцю (платникові). В операції акцептного кредиту комерційний банк стає гарантом своєчасності платежу, а кредитна угода оформлюється за допомогою переказного векселя, в якому вказується платник, котрий має акцептувати вексель, тобто дати згоду на своєчасний платіж. Далі клієнт виставляє його на банк, який акцептує цей переказний вексель, але за умови, щодо настання терміну платежу клієнт внесе до банку необхідну для погашення вексельну суму; • по-друге, акцептований банком вексель має значно кращу ліквідність та привабливість як цінний папір узагалі. Це вигідно і позичальнику, тому що після акцепту свого векселя у банку він може ефективно використати його як авторитетний платіжний засіб для придбання товарів, оплати інших своїх зобов'язань перед кредиторами, для врахування, якщо потрібно, в інших банках. Дисконт векселя, що виписаний на покриття акцептного кредиту, можна здійснити навіть у тому ж банку, який його акцептував. Тоді даний банк стає не тільки гарантом, а й безпосереднім кредитором клієнта, за що стягує відповідну плату у вигляді акцептної комісії. Оскільки умовою акцептного кредиту є грошове покриття суми векселя позичальника банком до настання строку його погашення, то банки звертають особливу увагу на надійність своєчасного повернення суми кредиту, 1 якщо позичальник вчасно не виконав своїх зобов'язань перед банком-гарантом, той у відповідності з вексельним правом пред'являє зворотну вимогу до векселедавця з наступним примусовим стягненням боргу з позичальника. Отже, гарантування сплати вексельної суми шляхом акцепту є корисною операцією як для кредитора, котрий отримує зручну форму погашення векселя, так і для боржника, оскільки йому надається часовий лаг для нагромадження погрібних грошових сум.

 
<<   ЗМІСТ   >>