Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Причини недостатнього делегування керівниками своїм підлеглим повноважень

Делегування може стати додатковою силою для досягнення поставленої цілі, але для цього необхідні ефективні комунікації. Підлеглі повинні добре розуміти бажання керівника, а останній повинен примусити підлеглого своєчасно і якісно виконати поставлене завдання. Дослідженнями У. Ньюмена виявлено ряд причин, які впливають на небажання керівників делегувати повноваження, а підлеглих - ухилятися від додаткової відповідальності. Серед основних виділяємо:

 • 1. Помилкова думка, що сам керівник цю роботу зробить краще. Це означає, що він і повинен її зробити замість підлеглого. Хибність цієї думки полягає в тому, що особисте виконання цього завдання перешкоджає виконанню прямих обов'язків керівника, а також не підвищує кваліфікацію підлеглих.
 • 2. Відсутність довіри до підлеглих приводе до втрати останніми ініціативи, впевненості, постійних запитань і перестрахувань при виконанні своїх обов'язків.
 • 3. Побоювання ризику. Керівники відповідають за роботу підлеглих і у них може виникнути страх з приводу невиконання делегованого завдання, яке породжує проблему, за яку їм доведеться відповідати.
 • 4. Відсутність здібності керувати. Захоплення поточними справами приводе до втрачання керівниками перспективних завдань організації і розподілу обов'язків між підлеглими.
 • 5. Відсутність вибіркового контролю для попередження керівництва про можливі небезпеки. Керівник разом із делегуванням додаткових повноважень повинен створити ефективні механізми контролю для одержання інформації щодо праці підлеглих. Контроль спрямовує підлеглого на досягнення поставленої цілі. Механізм контролю попереджує виникаючу проблему.

Підлеглі, зі своєї сторони, не бажають відповідальності та уникають додаткових повноважень із наступних причин:

 • 1. Підлеглий вважає що звернутися до керівника із запитом: "Що робити?" і "Як робити?" набагато легше, ніж самому вирішувати проблему.
 • 2. Підлеглий боїться критики за можливі помилки. Висока відповідальність збільшує можливість зробити помилку і підлеглий ухиляється від неї.
 • 3. У підлеглого відсутня інформація та ресурси, які необхідні для успішного виконання завдання.
 • 4. Підлеглий не впевнений у своїх силах.
 • 5. Підлеглий вважає, що він і так завантажений роботою.
 • 6. Додаткова відповідальність не надає додаткових стимулів підлеглим.

Зі зростанням відповідальності збільшується об'єм роботи і виникає ризик для особи, яка її приймає. Більшість спеціалістів не приваблюють додаткові обов'язки, а керівництво організації в свою чергу, не забезпечує стимулювання зростаючої відповідальності. Основними видами стимулювання можуть бути: додаткова оплата, підвищення по службі, присвоєння звання, подяки, створення комфортних умов праці.

Навчальний тренінг Основні поняття

Класичні теорії. Неокласичні теорії. Організаційні концепції. Організація. Делегування. Відповідальність. Повноваження. Норма управління. Принципи побудови структури управління. Правила створення структури управління. Принципи делегування повноважень. Причини недостатнього делегування повноважень.

Контрольні запитання і завдання

 • 1. Розкрийте зміст класичних і неокласичних організаційних теорій.
 • 2. Дайте характеристику організаційних концепцій.
 • 3. Охарактеризуйте зміст понять "організація" і "делегування".
 • 4. Визначте зміст понять "відповідальність" і "повноваження".
 • 5. Розкрийте зміст і значення норм управління.
 • 6. В чому полягає суть вертикальних і горизонтальних типів організаційної структури.
 • 7. Які існують основні типи адміністративного апарату.
 • 8. Розкрийте зміст принципів побудови структури управління.
 • 9. Які існують основні правила створення управлінської структури.
 • 10. Розкрийте зміст принципів делегування повноважень.
 • 11. Причини недостатнього делегування повноважень керівниками?
 • 12. Причини уникнення підлеглими додаткових повноважень?

Література: 4; 11; 15.

 
<<   ЗМІСТ   >>