Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхові послуги

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Страхові послуги на ринку іпотечного кредитування

В Україні розроблена і введена в дію система правового регулювання іпотечної діяльності, яка передбачає й обов'язковий страховий захист. Відповідно до Закону України "Про іпотеку", обов'язковою умовою при наданні іпотечного кредиту клієнту є те, що іпотекодавець (позичальник) повинен застрахувати предмет іпотеки на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, псування чи пошкодження. При цьому вигодонабувачем відповідно до договору страхування є іпотекотримач (кредитор), а страховий поліс є гарантією забезпечення виданого банком кредиту [7]. Тобто предмет іпотеки страхується від збитків загибелі чи пошкодження внаслідок: пожежі, вибуху, удару блискавки, стихійних лих, залиття водою, протиправних дій третіх осіб. На практиці страхування нерухомості як об'єкта іпотеки відображається у структурі показників страхування майна.

Можливий повний пакет послуг щодо страхування ризиків іпотечної діяльності представлений на рис. 10.3.

Крім страхування предмета іпотеки, банки вимагають укладання договору добровільного страхування життя позичальника, яке забезпечує банку покриття ризиків, що виникли через події, пов'язані з життям, здоров'ям та працездатністю застрахованої особи. У цьому разі страхова компанія сплатить банку відшкодування, якщо відбулись:

травматичне ушкодження чи інший розлад здоров'я страхувальника внаслідок нещасного випадку;

смерть страхувальника внаслідок нещасного випадку;

смерть страхувальника внаслідок виникнення (загострення) захворювання в період дії договору страхування.

Варто зазначити, що у разі сплати страхового платежу не в повному обсязі, страховик несе відповідальність за таким договором страхування пропорційно відношенню суми сплаченої частини страхового платежу до передбаченої за таким договором страхування та відповідно зменшує страхову виплату.

Новою страховою послугою, яка часто є обов'язковою вимогою банку при видачі кредиту на купівлю квартири, є титульне страхування. Щоб здійснювати таке страхування, вітчизняні страховики отримують ліцензію, в якій записано "страхування втрати майна у результаті втрати права власності". Зупинимось на принципових питаннях цього страхування детальніше. При укладенні договору титульного страхування також подається заява, в якій мають міститися такі дані: інформація, яка дозволяє точно ідентифікувати страхувальника і вигодонабувача, об'єкт нерухомості, ризик втрати права власності, який пропонується страхувати, тощо.

Види страхування ризиків іпотечної діяльності


При укладенні договору титульного страхування також подається заява, в якій мають міститися такі дані: інформація, яка дозволяє точно ідентифікувати страхувальника і вигодонабувача, об'єкт нерухомості, ризик втрати права власності, який пропонується страхувати, тощо.

Перш ніж укласти договір страхування здійснюється ідентифікація ризику втрати права власності. Усі можливі фактори ризику, пов'язані з повною або частковою втратою права власності, умовно поділяють на припинення права власності при здійсненні угод з нерухомістю й обмеження права власності. Перераховані чинники ризику розпочинають діяти до моменту укладення договору страхування і не є відомі страхувальнику.

Страховик досліджує історію об'єкта нерухомості. У разі виникнення певних застережень страховик звертається до продавця з проханням знайти осіб, які брали участь в угоді, щоб отримати від них необхідну інформацію. Для перевірки "чистоти житла" страховики досить часто використовують власні інформаційні канали — посередників, що мають зв'язки з БТІ, ЖКГ. Лише після з'ясування всіх обставин укладається договір страхування.

На розмір страхового тарифу впливають: строк страхування, порядок сплати страхової премії (одноразово чи періодично), вартість нерухомості, рівень ризику, який визначається у результаті експертизи, чистота історії переходу права власності на нерухомість.

Нині на ринку пропонується декілька варіантів титульного страхування. Деякі страхові компанії страхують клієнтів на суму експертної оцінки або ринкової вартості житла.


Інші ж страхові компанії обмежуються страхуванням позичальника тільки на суму заборгованості перед банком на момент настання страхового випадку. Обсяг страхового покриття зменшується у міру погашення клієнтом кредиту. Крім цього, як свідчить світова практика, до розміру страхової суми мають включатися судові витрати. Права й обов'язки сторін за договором страхування ризику втрати права власності на нерухомість не відрізняються від загальноприйнятих у страхуванні, крім зобов'язання страховика забезпечити захист страхувальника в суді у разі заперечення права власності.

Отже, основним завданням страхування іпотеки є забезпечення всіх учасників захистом від майнових втрат, а також гарантування своєчасного та повного відшкодування збитків, пов'язаних із настанням страхових випадків.

 
<<   ЗМІСТ   >>