Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Кредитування і контроль

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Класифікація кредитного портфеля

Категорія кредитної операції за ступенем ризику визначається в результаті комбінації результатів класифікації позичальників та оцінки стану обслуговування заборгованості за кредитом (табл. 11.1).

Таблиця 11.1. Класифікація кредитних операцій банку

Клас позичальника

Обслуговування боргу позичальником (група)

"добре"

"слабке"

"незадовільне"

"А"

"Стандартна"

"Під контролем"

"Субстандартна"

"Б"

"Під контролем"

"Субстандартна"

"Субстандартна"

"Г"

"Субстандартна"

"Субстандартна"

"Сумнівна"

"Д"

"Сумнівна"

"Сумнівна"

"Безнадійна"

"Сумнівна"

"Безнадійна"

"Безнадійна"

Якщо позичальник за результатами оцінки фінансового стану віднесений до класу "В" або "Г" і стан обслуговування ним боргу протягом останніх шести місяців визначений як "добрий" (крім договорів, пролонгованих зі зниженням класу позичальника), то така кредитна операція класифікується як "під контролем" (якщо позичальник віднесений до класу "В") або "субстандартна" (якщо позичальник віднесений до класу "Г"). Зазначена вимога за цими позичальниками застосовується і до кредитних договорів, які на дату класифікації кредитного портфеля діють менше шести місяців.

До категорій кредитних операцій "стандартна" і "під контролем" не можуть належати пільгові кредити - кредити, надані позичальникам на більш сприятливих умовах, ніж встановлено внутрішніми документами банку, які визначають його кредитну та облікову політику і відповідають законодавству України.

Під час класифікації операцій за врахованими векселями, крім оцінки фінансового стану платника за векселем, банк також має враховувати і строк погашення заборгованості.

Якщо заборгованість за простроченими векселями прострочена не більше ніж на 30 днів, то така кредитна операція не може бути класифікована вище ніж "сумнівна".

Заборгованість за простроченими векселями зі строком прострочення понад 30 днів має належати до категорії "безнадійна".

Оцінка якості кредитної операції здійснюється до часу виконання позичальником зобов'язання за кредитом незалежно від виду зобов'язання або його заміни на інший вид.

При класифікації кредитних операцій за ступенями ризику і віднесення їх до груп, за якими розраховується резерв за факторингом, наданими зобов'язаннями (аваль), виконаними гарантіями та поручительством, враховується строк погашення заборгованості, а саме:

  • - "стандартна" - заборгованість, за якою строк погашення чи повернення, передбачений договірними умовами (за векселем), ще не настав, або зобов'язання (у тому числі аваль), строк виконання за якими ще не настав;
  • - "сумнівна" - заборгованість за факторинговими операціями (за основним боргом або черговим платежем) та за виконаними (сплаченими) банком гарантіями і поручительством (у тому числі авалем) становить до 90 днів з дня виконання зобов'язання (платежу), передбаченого договірними умовами (векселем);
  • - "безнадійна" - заборгованість за факторинговими операціями (основним боргом або черговим платежем) та за гарантіями і поручительством (у тому числі авалем), виконаними (сплаченими) банком, за якими клієнт не виконав своїх зобов'язань, зі строком понад 90 днів після настання строку платежу, передбаченого договірними умовами (векселем).

Якщо на момент виконання банком зобов'язання за наданими гарантіями та поручительством це зобов'язання було класифіковане з урахуванням оцінки кредитоспроможності контрагента як "безнадійне", то після виконання банком такого зобов'язання кредитна заборгованість класифікується також як "безнадійна", якщо фінансова діяльність такого контрагента не поліпшилася.

 
<<   ЗМІСТ   >>